STRONA GŁÓWNA KONFERENCJE I WARSZTATY SZKOLENIA DLA FIRM SZKOLENIA I KURSY KONTAKT
O firmie Współpraca Oferty Pracy KLIENCI FIRMY Bankowość Chemia Energetyka Farmacja Finanse Logistyka Ochrona środowiska Prawo Transport Zarządzanie
NASI PARTNERZY
 
NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

EKSPLOATACJA KOTŁÓW WR-10 - procesy spalania
20 kwietnia 2017 - 30 grudnia 2017
Szanowni Państwo, Zapraszamy do organizacji szkolenia dedykowanego z zakresu  EKSPLOATACJI KOTŁÓW WR - PROCESY SPALANIA .  Szczegółowy program na życzenie. Zapraszam do współpracy Anna Janiga MASTER INSTITUTE tel: 22 243 90 03, mobile: 604 050 480 e-mail: ajaniga@master-institute.pl

więcej
PROGRAM REJESTRACJA
CENY TRANSFEROWE
18 października 2017 - 16 listopada 2017
  CENY TRANSFEROWE – REGULACJE PRAWNE, DOKUMENTACJA     18,19 października 2017 r. Katowice 24,25 października 2017 r. Warszawa 8,9 listopada 2017 r. Poznań 15,16 listopada 2017 r. Gdańsk   I DZIEŃ Ogólna tematyka cen transferowych. Czym jest dokumentacja cen transferowych? Co stwarza największe zagrożenie? Jak wygląda kontrola organów podatkowych? A. Zestawienie porównawcze regulacji prawnych. Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych według nowych przepisów obowiązujących od roku 2017 oraz regulacji wcześniejszych. Rodzaje powiązań pomiędzy podmiotami, Progi transakcyjne – ocena obowiązku program Grupowanie dokumentacji Zakres formalny dokumentacji B. Kontrola podatkowa dokumentacji cen transferowych Szacowanie dochodu prze organy Wyłączenia z szacowania Sankcje za brak dokumentacji Korekta obustronna C. Metody szacowania - kompleksowe przedstawienie metod szacowania cen transferowych przewidziane w ustawach o podatku dochodowym Metody tradycyjne Metody zysku transakcyjnego   II DZIEŃ Case-study. Przekazanie praktycznej wiedzy jak przygotować przedmiotową dokumentację, zaproponowanie sposobu opracowania danych porównawczych celu potwierdzenia ceny rynkowej. A. Procedura analizy porównawczej. Dwa istotne oraz nierozerwalne elementy procedury porównawczej. Benchmark – sposób przygotowania analizy porównawczej przy użyciu popularnych komercyjnych bazy danych. Analiza funkcjonalna, strategia oraz wskazanie innych czynników mających wpływ na wartość przedmiotu transakcji. B. Przygotowanie dokumentacji cen transferowych na przykładach. Usługi o niskiej wartości dodanej Transakcje będące głównym przedmiotem działania podmiotu Pożyczka Gwarancja bankowa/Poręczenie Działalność agenta Opłata licencyjna   INFORMACJE I REJESTRACJA: MASTER INSTITUTE ul. Odkryta 48 a lok. 009, 03-140 Warszawa tel.: 22 243 90 03, mobile: 600 719 200 biuro@master-institute.pl , www.master-institute.pl NIP: 113-032-48-59, REGON: 016280412 

więcej
PROGRAM REJESTRACJA
PRAWO WODNE
18 października 2017 - 25 października 2017
Nowe Prawa wodne – wyzwania dla przedsiębiorstw przemysłowych, energetycznych i ciepłowniczych   szkolenie   18 października 20174., Katowice 25 października 2017r., Warszawa     Dnia 20 lipca 2017 r. Sejm przyjął ustawę - Prawo wodne. Już wstępna analiza nowego Prawa wodnego prowadzi do wniosku, iż system gospodarki wodnej czeka prawdziwa rewolucja. Projektowane zmiany obejmują bowiem niezwykle obszerny materiał normatywny, który nie ogranicza się wyłącznie do ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.), ale obejmie także przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, czy też przepisy regulujące zasady planowania i zagospodarowanie przestrzennego. Warto przy tym zauważyć, iż omawiana reforma prawa wodnego wejdzie w życie już 1 stycznia 2018 r. Jej skutkiem będzie m.in. wprowadzenie nowego instrumentu ekonomicznego w gospodarowaniu wodami w postaci opłat za usługi wodne. Wprowadzenie opłat za usługi wodne jest związane koniecznością implementacji przez Polskę dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. Opłaty za usługi wodne są instrumentem ekonomicznym, który ma zapewnić realizację zasady „zwrotu kosztów usług wodnych” i związanej z nią zasady „zanieczyszczający płaci”. Istotą tego instrumentu jest założenie, że użytkownicy wody, a więc podmioty wykorzystujące wodę w swojej działalności, mają ponosić adekwatne koszty finansowe z tego tytułu. W praktyce oznacza to zniesienie obowiązujących obecnie   zwolnień   z   obowiązku uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska z tytułu poboru wody oraz wprowadzaniu ścieków do wód. Zmiany bezpośrednio wpłyną także na sytuację przedsiębiorstw ciepłowniczych. Mianowicie, od 1 stycznia 2018 r. opłatą za usługi wodne zostanie objęty m.in. pobór wód powierzchniowych na potrzeby związane z wytwarzaniem energii cieplnej lub elektrycznej. Co więcej, ustawodawca wprowadził opłatę za deszczówkę oraz inne obciążenia, które mogą uderzyć w przedsiębiorstwa przemysłowe. Nowe przepisy przewidują także istotne zmiany struktury organizacyjnej organów administracji publicznej właściwych w sprawach gospodarowania wodami (w tym przede wszystkim poprzez utworzenie państwowej osoby prawnej w postaci Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie). Praktycznym przejawem tych zmian będzie m.in. transfer wielu istotnych zadań i kompetencji pomiędzy organami administracji publicznej różnego szczebla, w tym pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.             Mając na uwadze powyższe przygotowaliśmy szkolenie, którego celem jest przedstawienie najważniejszych wyzwań jakie czekają przedsiębiorstwa przemysłowe, w tym przedsiębiorstwa energetyczne i ciepłownicze w związku z wejściem w życie nowego prawa wodnego.   Adresaci szkolenia: przedstawiciele przedsiębiorstw przemysłowych, energetycznych i ciepłowniczych   Program szkolenia Blok I – Wprowadzenie ·          Ustawa Prawo wodne – zakres i cel regulacji ·          Zasoby wodne w świetle nowego prawa wodnego o     Istota zlewniowego gospodarowania zasobami wodnymi ·          Nowa struktura prawno-organizacyjna organów administracji publicznej o     Pozycja, zadania i kompetencje Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o     Zadania i kompetencje dotychczasowych organów administracji publicznej właściwych w sprawach gospodarki wodnej w świetle nowych regulacji prawnych   Blok II – Zagadnienia szczegółowe ·          Finansowanie systemu gospodarki wodnej o     Opłaty za usługi wodne – porównanie nowych przepisów z dotychczasowymi rozwiązaniami o     Rodzaje opłat o     Podmioty obowiązane do uiszczania opłat za usługi wodne o     Podmioty obowiązane do pobierania opłat za usługi wodne o     Środki odwoławcze od ustalonej opłaty za usługi wodne o     Opłata za tzw. deszczówkę (rodzaje, istota, podmioty) ·          Zgody wodnoprawne w świetle nowego prawa wodnego o     Pozwolenia wodnoprawne o     Zgłoszenia wodnoprawne o     Oceny wodnoprawne o     Decyzje zwalniające z zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego   zagrożenia powodzią oraz zakazów obowiązujących na wałach przeciwpowodziowych o     Kwestie proceduralne oraz intertemporalne ·          Ochrona wód o     Cele i zasady ochrony wód o     Właściwe organy i ich kompetencje o     Tryb ustanawiania stref ochronnych     INFORMACJE I REJESTRACJA: MASTER INSTITUTE tel: 22 243 90 03, mobile: 604 050 480 biuro@master-institute.pl , www.master-institute.pl

więcej
PROGRAM REJESTRACJA
KLUCZOWE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU CŁA
23 listopada 2017 - 23 listopada 2017
Normal 0 21 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:11.0pt; font-family:"Georgia","serif"; mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US;} KLUCZOWE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU CŁA   23 listopada 2017r., Warszawa     GOLDEN FLOOR (budynek Millennium Plaza) Al. Jerozolimskie 123A     9:30 – 10:00 rejestracja uczestników, kawa powitalna     1.        Wstęp do kluczowych zagadnień celnych: a.        Elementy kalkulacyjne: ·          wartość celna towarów,   ·          klasyfikacja taryfowa towarów, ·          pochodzenie towarów, b.       Przepisy oraz praktyczne przykłady obliczania wartości celnej: ·          elementów wliczanych do wartości celnej, ·          wyłączonych z wartości celnej przy stosowaniu metody wartości transakcyjnej, ·          omówienie kosztów transportu, ubezpieczenia, licencji, praw autorskich; c.        Pozataryfowe środki polityki handlowej; d.       Najczęściej popełniane błędy w zgłoszeniach celnych; 2.       Najważniejsze przepisy Unijnego Kodeksu Celnego i polskich regulacji, w tym zmiany w zakresie: a.        Znaczenia i korzyści dla Upoważnionego Przedsiębiorcy - AEO; b.       Długu celnego; c.        Procedur celnych; d.       Wewnętrznego i zewnętrznego tranzytu; e.        Składania zabezpieczenia w przypadku czasowego składowania i procedur specjalnych f.         Zabezpieczenia generalnego oraz korzystania z zabezpieczenia generalnego w obniżonej wysokości (gwarancja ważna w więcej niż jednym PCz); g.        Procedur uproszczonych; h.       Wiążących informacji taryfowych; i.         Wymiany informacji za pomocą technik elektronicznego przetwarzania danych; 3.       Stosowanie preferencji taryfowych w imporcie i eksporcie: a.        Podstawowe regulacje dotyczące pochodzenia towarów; b.       Pochodzenie niepreferencyjne; c.        Pochodzenie preferencyjne; d.       Reguły pochodzenia towarów; e.        Umowy handlowe zawarte przez Unię Europejską; f.         Sposoby dokumentowania pochodzenia towarów; g.        Świadectwa pochodzenia i inne dowody pochodzenia; h.       Instytucja upoważnionego eksportera; i.         Zmiany w zakresie dokumentowania pochodzenia - System REX - nowy system zarejestrowanych eksporterów UE; 4.       Wiążąca informacja o pochodzeniu. 5.       Pytania i odpowiedzi.   16:00 – zakończenie szkolenia, wręczenie certyfikatów         INFORMACJE I REJESTRACJA: MASTER INSTITUTE tel: 22 243 90 03, mobile: 604 050 480 biuro@master-institute.pl , www.master-institute.pl    

więcej
PROGRAM REJESTRACJA

1 2

Copyright © 2010 by Master Institute | All rights reserved ewipo.pl