STRONA GŁÓWNA KONFERENCJE I WARSZTATY SZKOLENIA DLA FIRM SZKOLENIA I KURSY KONTAKT
O firmie Współpraca Oferty Pracy KLIENCI FIRMY Bankowość Chemia Energetyka Farmacja Finanse Logistyka Ochrona środowiska Prawo Transport Zarządzanie
NASI PARTNERZY
 
NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

AUKCJE OZE - w świetle nowelizacji ustawy o OZE oraz projektowanych aktów prawnych
29 września 2016 - 29 września 2016
  „Aukcje OZE - w świetle nowelizacji ustawy o OZE  oraz projektowanych aktów prawnych”       29 września 2016 r., Warszawa     Seminarium pt. „Aukcje OZE - w świetle nowelizacji ustawy o OZE oraz projektowanych aktów prawnych” mają na celu przygotowanie podmiotów wytwarzających energię elektryczną z OZE do prawidłowego przystąpienia do pierwszej aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach OZE, w świetle nowych wymagań wynikających z nowelizacji ustawy o OZE oraz rozporządzeń wykonawczych do art. 12 nowelizacji ustawy o OZE. Podczas seminarium zostaną także przybliżone proponowane zmiany wynikające z zapowiadanej już, kolejnej „jesiennej” nowelizacji ustawy o OZE, tj. w szczególności dotyczące zmian w zasadach przeprowadzania aukcji. Omówione zostaną także nowe warunki przystąpienia do aukcji i sposób rozstrzygania samej aukcji.       9:00 -9:30  Rejestracja Uczestników, poranna kawa 9:30 – 11:30   Aktualne otoczenie formalno-prawne   §   zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o OZE, w szczególności: - nowe definicje, w tym warunki spełnienia wymagań definicji   instalacji odnawialnego źródła energii; - nowe koszyki aukcyjne; - warunki aukcji interwencyjnej; - nowe zasady ustalania parametrów aukcji; - zmodyfikowane zasady rozliczeń po rozstrzygnięciu aukcji; §   nowe rozporządzenia wykonawcze wskazane w art. 12 nowelizacji ustawy OZE; §   proponowane zmiany w „jesiennej” nowelizacji ustawy OZE; §   zasady przyłączania do sieci po nowelizacji ustawy OZE; §   aukcje OZE a badanie efektu zachęty; §   zasady wejścia na rynek – koncesja/rejestracja/”wolna” działalność ;   11:30 – 11:40 Przerwa kawowa 11:40 – 13:00   Ustawa OZE po nowelizacji a istniejące instalacje – czas się przygotować Przedstawienie wpływu nowych regulacji na istniejące źródła wytwórcze OZE, w tym: §    nowe warunki obowiązku zakupu energii elektrycznej; §    zmiany w procedurze uzyskania świadectwa pochodzenia; §    mechanizmy zapobiegające nadpodaży świadectw pochodzenia ; §    zasady przejścia z systemu kwotowego („ certyfikatów ”) do systemu „ aukcyjnego ”; §    przygotowanie prawidłowej deklaracji o przystąpieniu do aukcji dla istniejących instalacji OZE; §    okres przejściowy – „stary” a „nowy” system wsparcia.   13:00 – 13:45 Lunch 13:45 – 15:00   Czas na aukcje – symulacja aukcji – zgodnie z warunkami określonymi w nowych rozporządzeniach wykonawczych wskazanych w art. 12 nowelizacji ustawy o OZE   §   aukcja 2016:  – ile i jakie koszyki; – jakie ceny referencyjne; – współczynnik stopnia wykorzystania mocy zainstalowanej – nowe podejście; – tryb i zasady przeprowadzenia; – weryfikacja wygranych ofert; – procedury „ po ” rozstrzygnięciu aukcji .   15:00 – 16:00     Aukcje OZE a nowy wytwórca energii z OZE   §   „ prekwalifikacja ” - procedura oceny formalnej przygotowania do wytwarzania energii; §   warunki przystąpienia do aukcji;   16:00 Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów   Seminarium poprowadzi ekspert ds. systemów wsparcia OZE i CHP. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Z zagadnieniami dotyczącymi źródeł OZE i kogeneracji związany od okresu studiów, wieloletni pracownik URE, odpowiedzialny obecnie w Urzędzie za system wsparcia energii wytwarzanej w  wysokosprawnej kogeneracji, proces koncesjonowania i rejestr małych instalacji. 

więcej
PROGRAM REJESTRACJA
OSDn elektryczny i gazowy w przedsiębiorstwie przemysłowym
06 października 2016 - 06 października 2016

więcej
PROGRAM REJESTRACJA
TARYFA DYSTRYBUCYJNA - KROK PO KROKU
07 października 2016 - 07 października 2016
   „Taryfa dystrybucyjna krok po kroku” 7 października 2016r., Warszawa   GOLDEN FLOOR budynek Millennium Al. Jerozolimskie 123A   PROGRAM 8:30 – 9:00 rejestracja uczestników, kawa powitalna 9:00 – 9:45 Praktyczne omówienie  rozporządzenia ws. kalkulacji taryf dla energii elektrycznej Struktura taryfy Zasady podziału na grupy taryfowe Wymagania  wobec  kalkulacji  stawek opłat Warunki  stosowania taryfy – wymagania  wobec  tekstu taryfy 9:45 – 11:15 Praktyczne omówienie  założeń do kalkulacji taryf dla przedsiębiorstw  sieciowych, corocznie przekazywanych przez URE Zestawienie  dokumentów  źródłowych Źródła  informacji  i weryfikacji danych we wniosku taryfowym Założenia do kalkulacji przychodu  regulowanego Klasyfikacja i podział kosztów na grupy taryfowe Koszty operacyjne – ocena poziomu uzasadnionego w OSD i OSDn, Amortyzacja Podatki od majątku sieciowego Zasady wynagradzania kapitału 11:15 – 11:30 przerwa na kawę 11:30 – 13:30 Praktyczne omówienie  założeń do kalkulacji taryf dla przedsiębiorstw  sieciowych, corocznie przekazywanych przez URE ciąg dalszy Różnica bilansowa –  ocena poziomu poziom uzasadnionego Tranzyty energii Koszt zakupu usług przesyłowych  od PSE SA lub usług dystrybucyjnych od  nadrzędnego OSD Pozostałe elementy przychodu  regulowanego Przychód planowany  do kalkulacji stawek opłat Planowana wielkość i struktura nośników Opłaty za przyłączenie Kalkulacja stawek  opłat abonamentowych Analiza rodzajów grup taryfowych Tekst taryfy Analiza skutków  dla odbiorców stopień uzmiennienia  kosztów stałych reklasyfikacja  kosztów  do grup taryfowych 13:30 – 14:15 lunch 14:15 – 15:00 Plan rozwoju przedsiębiorstwa sieciowego a kalkulacja jego taryfy Przełożenie wyników uzgodnienia projektu  planu rozwoju na kalkulację taryfy 15:00 – 16:00 Skutki taryfowe regulacji jakościowej Ogólne zasady funkcjonowania  mechanizmu  regulacji jakościowej Kluczowe wskaźniki jakości Zasady uwzględniania wpływu regulacji jakościowej na kalkulację przychodu  regulowanego 16:00 – 17:00 Pułapki i niuanse postępowania ws zatwierdzenia taryfy Arkusze kalkulacyjne – załączniki do wniosku taryfowego       - dla  dystrybucji       - dla przedsiębiorstw zintegrowanych pionowo 17:00 – zakończenie warsztatów, wręczenie certyfikatów  

więcej
PROGRAM REJESTRACJA

1

Copyright © 2010 by Master Institute | All rights reserved ewipo.pl