STRONA GŁÓWNA KONFERENCJE I WARSZTATY SZKOLENIA DLA FIRM SZKOLENIA I KURSY KONTAKT
O firmie Współpraca Oferty Pracy KLIENCI FIRMY Bankowość Chemia Energetyka Farmacja Finanse Logistyka Ochrona środowiska Prawo Transport Zarządzanie
NASI PARTNERZY
 
NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

AUKCJE OZE W PRAKTYCE - warsztaty komputerowe
06 lipca 2016 - 06 lipca 2016
  „Aukcje OZE w praktyce  - w świetle nowelizacji ustawy o OZE”         6 lipca 2016r., Warszawa   Warsztaty pt. „Aukcje OZE w praktyce - w świetle nowelizacji ustawy o OZE” mają na celu praktyczne przygotowanie podmiotów wytwarzających energię elektryczną z OZE do prawidłowego przystąpienia do pierwszej aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach OZE, w świetle nowych wymagań wynikających z nowelizacji ustawy o OZE. Jak przygotować deklarację o przystąpieniu do aukcji? Jak uniknąć błędów we wnioskach o wydanie zaświadczeń o dopuszczeniu do udziału w aukcji? W jaki sposób w ofercie określić ilość planowanej do sprzedaży energii? Na te i wiele innych nurtujących Państwa pytań odpowie oraz przeprowadzi studium przypadku dla poszczególnych rodzajów instalacji OZE, ekspert ds. systemów wsparcia CHP i OZE – Leszek Wodzyński. Podczas warsztatów zostaną także przybliżone zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o OZE, tj. w szczególności dotyczące zmian w koszykach systemu aukcyjnego, wprowadzenia nowych definicji klastra energii, spółdzielni energetycznej, czy hybrydowej instalacji OZE. Omówione zostaną także nowe warunki przystąpienia do aukcji i sposób rozstrzygania samej aukcji.   W ramach warsztatu otrzymacie Państwo: §   możliwość przygotowania przykładowych deklaracji o przystąpieniu do aukcji dla istniejących instalacji OZE; §   możliwość przygotowania przykładowych wniosków o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji m.in.: -instalacji OZE – elektrowni fotowoltaicznej; -instalacji OZE – elektrowni biogazowej/biomasowej; -instalacji OZE – elektrowni wodnej; -instalacji OZE – elektrowni wiatrowej; §   możliwość przygotowania przykładowych ofert składanych przez uczestników aukcji; §   możliwość pracy w grupach przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych; §   możliwość wymiany dotychczasowych doświadczeń pomiędzy uczestnikami;   Z uwagi na charakter warsztatów przewidywana liczba uczestników jest ograniczona .   Warsztat poprowadzi Leszek Wodzyński, ekspert ds. systemów wsparcia OZE i CHP. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Z zagadnieniami dotyczącymi źródeł OZE i kogeneracji związany od okresu studiów, wieloletni pracownik URE, odpowiedzialny obecnie w Urzędzie za system wsparcia energii wytwarzanej w kogeneracji, proces koncesjonowania i rejestr małych instalacji. 

więcej
PROGRAM REJESTRACJA
SYSTEM WSPARCIA PO NOWELIZACJI - CO NOWEGO
07 lipca 2016 - 14 lipca 2016
  System wsparcia OZE po nowelizacji - co nowego? 7 lipca 2016r., Warszawa 14 lipca 2016r., Katowice     8.45-9.00. Rejestracja uczestników. Podstawy prawne, w tym minimalny zakres implementacji: ·       Ustawa o odnawialnych źródłach energii po noweli z grudnia 2015 r. ·       Projekt ustawy o zmianie ustawy o OZE – 5 maja 2016 r. – Druk sejmowy 476. ·       Rozporządzenia wykonawcze 9.00-10.30 Zakres systemu wsparcia w ujęciu podmiotowym – nowe podejście i zasady wejścia do systemu: ·         Biomasa lokalna ·         Instalacja OZE ·         Dedykowana instalacja OZE, hybryda oraz hybryda OZE. ·         Nowe rodzaje podmiotów – mikroklaster energii i maktroklaster energii, spółdzielnia. ·         Prosument – nowe otwarcie. ·         Zasady przyłączania do sieci – nowe założenia, aktualna praktyka i najnowsze orzecznictwo – kiedy można źródło odłączyć od sieci. ·         Koncesje, rejestracja, działalność niereglamentowana przez państw, w tym dla nowych „powołanych” ustawą podmiotów. 10.30-11.00 Zakres wsparcia w ujęciu przedmiotowym: ·         Pojęcie efektu zachęty – a regulacje krajowe. ·         Pojęcie łącznej wartości pomocy publicznej – nowe podejście. ·         Zasady wsparcia prosumenta. 11.00-11.15 PRZERWA NA KAWĘ 11.15-13.15 Zakres zmian dotyczący systemów wsparcia OZE: ·         Świadectwa pochodzenia i energią elektryczna fizyczna – nowe rozwiązania: Ø Nowe zasady wydawania świadectw pochodzenia, Ø Podmioty korzystające, Ø Długość wsparcia, Ø Obowiązek zakupu energii elektrycznej fizycznej - sprzedawca zobowiązany – zakres obowiązku, Ø Nowe zasady określenia poziomu obowiązku – nowy rodzaj świadectw pochodzenia,   ·         Aukcje i energia elektryczna fizyczna: Ø Procedura prekwalifikacji, Ø „Ceny referencyjne” Ø „Stare”, zmodernizowane i nowe instalacje oraz nowe podmioty - jako uczestnicy aukcji, Ø Zasady przeprowadzenia aukcji – koszyki aukcyjne! Ile i jakie? Nowe zasady rozstrzygnięcia aukcji. Ø Obligatoryjna aukcja uzupełniająca. Ø Zakres obowiązku zakupu energii elektrycznej fizycznej po wygranej aukcji, Ø Zakres uprawnienia do pokrycia salda ujemnego dla energii z aukcji, Ø „Okres funkcjonowania wsparcia”, 13.15-14.00 LUNCH 14.00-14.40 Zakres zmian dotyczący systemów wsparcia OZE c.d. 14.40 -15.00 Nowe podmioty w systemie wsparcia: ·         Sprzedawca Zobowiązany – zasady wyznaczenia i funkcje. ·         Operator Rozliczeń Energii Odnawialnej a Zarządca Rozliczeń - zasady i  funkcje działania. ·         Zadania i rola OSP w aukcyjnym systemie wsparcia. ·         Zasady kalkulacji stawki opłaty OZE. ·         Płatnik opłaty OZE – nowe podejście. 15.00-16.00 Gwarancja poziomu wsparcia oraz rozwiązania okresu przejściowego: ·         Zasady „interwencji” na rynku świadectw pochodzenia. ·         Zasady rozliczenia ze zobowiązania wytwarzania w wyniku wygrania aukcji. ·         Zasady kontroli wykonywania działalności – po aukcji. ·         Koszty bilansowania handlowego. ·         Ograniczenia i wyłączenia z sytemu wsparcia. ·        Nowe zasady rozliczenia obowiązku, w tym odbiorcy przemysłowi. ·         Okres przejściowy – „stary” a „nowy” system wsparcia. 16.00 -16.05. Podsumowanie i zakończenie szkolenia        Prowadzący: ZDZISŁAW MURAS, doktor nauk prawnych, radca prawny, wykładowca Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie, wieloletni pracownik URE. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym osiemnastu książek i opracowań zwartych, licznych glos do orzeczeń Sądu Najwyższego i artykułów z zakresu postępowania karnego, prawa wykroczeń, administracyjnego, gospodarczego oraz prawa energetycznego (związanych z energetyką odnawialną, kogeneracją, koncesjonowaniem, czy rynkiem paliw ciekłych). Jest redaktorem i współautorem m.in. komentarza do Prawa energetycznego (2010 r.) oraz autorem podręczników Podstawy prawa (2015) i Encyklopedyczny zarys prawa. Prawo dla ekonomistów (2005).     INFORMACJE I REJESTRACJA: MASTER INSTITUTE tel: 22 188 10 71, mobile: 604 050 480 biuro@master-institute.pl , www.master-institute.pl

więcej
PROGRAM REJESTRACJA
AUDYTY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
15 lipca 2016 - 15 lipca 2016
  AUDYTY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ. Zagadnienia praktyczne. 15 lipca 2016r., Katowice         NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: ·           Zasady funkcjonowania systemu białych certyfikatów. ·          Obszary i zasady przeprowadzenia audytu efektywności energetycznej. ·          Przygotowanie firmy do audytu efektywności energetycznej.   Dzień 1. 9:30 – 10:00 rejestracja uczestników, kawa powitalna 10:00 – 11:00 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej wraz z późniejszymi zmianami – cel, podstawy funkcjonowania systemu „białych certyfikatów”, istotne pojęcia związane z efektywnością energetyczną. Przygotowanie zakładu przemysłowego do nowych wyzwań. 11:00 – 14:00 Zasady przyznawania świadectw efektywności energetycznej – kto może ubiegać się, jakie kryteria powinien spełniać, ile można zyskać. Lista przedsięwzięć podlegających wsparciu na podstawie obwieszczenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służącego poprawie efektywności energetycznej. Omówienie przykładów przedsięwzięć za które uzyskano Białe Certyfikaty: - przemysł spożywczy: mięsny i cukrowniczy; - sieci ciepłownicze; - spółdzielnie mieszkaniowe 14:00 – 15:00 Wymagania dotyczące audytów efektywności energetycznej – zakres, rodzaje audytów i ich weryfikacja, 15:00 – 16:00 Inwentaryzacja energetyczna jako narzędzie identyfikacji obszarów poszukiwania już uzyskiwanych oszczędności w przedsiębiorstwie. Przykłady zidentyfikowanych przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną po przeprowadzonej inwentaryzacji energetycznej. 16:00 – 16:30 Jak się przygotować do audytu z przetargiem – wypełnianie kart audytu i deklaracji przetargowej. Praktyczne wskazówki przed przystąpieniem do przetargu, Jak przygotować zakład przemysłowy do permanentnego wdrażania przedsięwzięć oprawiających efektywność energetyczną. 16:30 – 17:00 Przykłady wykorzystania narzędzi diagnostycznych przez audytora efektywności energetycznej.       Wykładowca: GABRIEL MICZKA - Właściciel firmy audytorskiej, AudytorInżynier elektryk o specjalności elektroenergetyka. Audytor efektywnościenergetycznej. Członek ZAE. Firma założycielska i członek zwyczajny PLGBC. Założyciel i członek PLGBC. . Audytor wiodący systemu zarządzania energią ISO 50001. Audytor wewnętrzny systemów zarządzania środowiskowego. Prowadzi firmę audytorską w zakresie efektywności energetycznej, w tym audytów do tzw. białych certyfikatów. www.powerauditing.com   KOSZT UCZESTNICTWA: 690 PLN + VAT/osoba 600 PLN + VAT/osoba – przy zgłoszeniu od 2 osób     INFORMACJE I REJESTRACJA: ul. Odkryta 48a lok. 009, 03-140 Warszawa tel: 22 188 10 71, mobile: 604 050 480 biuro@master-institute.pl, www.master-institute.pl

więcej
PROGRAM REJESTRACJA

1

Copyright © 2010 by Master Institute | All rights reserved ewipo.pl