STRONA GŁÓWNA KONFERENCJE I WARSZTATY SZKOLENIA DLA FIRM SZKOLENIA I KURSY KONTAKT
O firmie Współpraca Oferty Pracy KLIENCI FIRMY KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Bankowość Chemia Energetyka Farmacja Finanse Logistyka Ochrona środowiska Prawo Transport Zarządzanie
NASI PARTNERZY
 

ZARZĄDZANIE PRZEZ WARTOŚCI

Nazwa szkolenia:   ZARZĄDZANIE PRZEZ WARTOŚCI
 
Cel:  
 • Rozwijanie postaw innowacyjnych
 • Rozwijanie umiejętności definiowania hierarchii wartości swojej i innych osób
 • Świadomość jak sposób wartościowania (ustanawiania wartości) warunkuje działanie
 • Spojrzenie na decyzje i ich konsekwencje w aspekcie odpowiedzialności za nie
 • Doskonalenie sposobu podejmowania decyzji tak, aby służyły rozwojowi uczestnika i jego otoczenia w aspekcie podmiotowym i przedmiotowym
 • Umiejętność wypracowania hierarchii wartości w zadaniach zespołowych na rzecz firmy
 • Doskonalenie umiejętności wartościowania w aspekcie wzrostu sprawności działania
 • Projektowanie sytuacji służących rozwijaniu świadomości wartości
 • Formułowanie nowych celów
 • Świadome przekraczanie dotychczasowego poziomu własnego rozwoju zawodowego w sensie podmiotowym i przedmiotowym – stwarzanie nowych możliwości wyborów
 
Metody:  

Warsztaty

 
Program:  
 • Świadomość wartości czyli jak dokonywać trafnych wyborów
 • Różne typy organizacji (niewolnicza, demokratyczna, podmiotowa), a strategie zarządzania
 • Świadomość wartości osobistych
 • Wizja siebie a wartości
 • Wartości w pracy zespołowej
 • Sposób wartościowania a podejmowanie decyzji
 • Wpływ sposobu wartościowania na zachowania twórcze
 • Umiejętności wartościowania w kontekście wzrostu sprawności działania
 • Planowanie innowacji
 • Zarządzanie wartościami: rozwój przez zamierzone samodoskonalenie się

Prowadzący:
STELLA BRALA

Absolwentka trzech specjalizacji na Wydziale Psychologii – Podstawy teorii organizacji i zarządzania kadrami; Procesy grupowe, treningi rozwoju osobowości i trening interpersonalny; Szkolenia metodami aktywnymi w firmach i instytucjach. Absolwentka szkoły Trenerów, ukończyła Kurs Coaching’u oraz wiele kursów i szkoleń z zakresu rozwoju osobistego. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, wykładowca w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, w Szkole Trenerów Administracji i Biznesu oraz w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania. Dodatkowo od kilku lat prowadzi szkolenia dla administracji państwowej i dla dużych korporacji międzynarodowych.
Copyright © 2010 by Master Institute | All rights reserved ewipo.pl