STRONA GŁÓWNA KONFERENCJE I WARSZTATY SZKOLENIA DLA FIRM SZKOLENIA I KURSY KONTAKT
O firmie Współpraca Oferty Pracy KLIENCI FIRMY KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Bankowość Chemia Energetyka Farmacja Finanse Logistyka Ochrona środowiska Prawo Transport Zarządzanie
NASI PARTNERZY
 

TRENING INTERPERSONALNY DLA KIEROWNIKÓW


Nazwa szkolenia: TRENING INTERPERSONALNY DLA KIEROWNIKÓW
Terminy: 2016-06-15
Miejsce: Warszawa, GOLDEN FLOOR, Al Jerozolimskie123A
Ilość osób: 20
Ilość godzin: 7
Cena: 450 PLN + VAT

Cel szkolenia:
  • doskonalenie umiejętności w zakresie komunikacji, rozwiązywania konfliktów i wykorzystywania nowoczesnych technik w tym zakresie,
  • uzyskanie pogłębionego zrozumienia wpływu komunikacji na wyniki działania pracowników i funkcjonowanie organizacji
  • doskonalenie umiejętności komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
  • dostarczenie praktycznych wskazówek dotyczących doskonalenia systemu komunikacji w przedsiębiorstwie.

Prowadzący:
Doświadczony trener i konsultant z ponad 24 letnią praktyką. W latach 1992-2005 kierowanie projektami wspierającymi rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w ramach programu PHARE. Świadczenie usług doradczych i szkoleniowych dla małych i średnich przedsiębiorstw. 1996 - 2000 - konsultant w projekcie Firma 2000 ACDI/VOCA, USAID, świadczenie usług doradczych i szkoleniowych dla MŚP. Trener/konsultant POLBUNTu – Programu adresowanego do sektora małych i średnich przedsiębiorstw służącego poprawie ich konkurencyjności i rentowności poprzez wdrażanie nowych technologii. Projekt konsultingowy obejmował trzy fazy: Ogólna analiza strategiczna, Sformułowanie strategii i planów działania (w oparciu o analizy uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych, systemów technologicznych, określenie celów i strategii, opracowanie planów działania), Wdrażanie środków zaradczych.


 Wykształcenie - absolwent studiów magisterskich na UMCS w Lublinie, (kierunek: Prawo i Administracja) oraz studiów podyplomowych na University of Central Lancashire (MBA). Uczestnik szkoleń i staży organizowanych przez Price Waterhouse, ACDI/VOCA, USAID, DTI, Lancashire plc w latach 1992-2005 z zakresu zarządzania, zasobów ludzkich, zarządzania projektami, analizy i planowania strategicznego, planowania przedsięwzięć inwestycyjnych, komunikacji, negocjacji, obsługi klienta przeprowadzonych, przywództwa w Polsce, USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii. Certyfikat Prince2 Practitioner.

 Specjalność zawodowa – konsulting, doradztwo, szkolenia z zakresu: analizy i planowania strategicznego, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzanie projektami, budowania zespołów, rekrutacja, organizowanie i zarządzanie zespołami projektowymi, zarządzanie wynikami pracy, budowanie systemu ocen pracowniczych i opisy stanowisk pracy, zarządzania kompetencjami, negocjacji, mediacji, komunikacji, technik sprzedaży, profesjonalnej obsługi klienta, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, przywództwa, wywierania wpływu na ludzi, prezentacji.

 Osiągnięcia zawodowe – 13 330 godzin doradztwa dla sektora małych średnich przedsiębiorstw. W latach 2000-2005 opracowanie planów przedsięwzięć inwestycyjnych dla MSP na kwotę 25 919 985 zł. Przeprowadzenie ponad 1043 dni szkoleń z zakresu zarządzania strategicznego, zarządzania zespołami, zasobami ludzkimi, projektami oraz komunikacji, negocjacji, technik sprzedaży, wywierania wpływu na ludzi, budowania zespołów, przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu, obsługi klienta w latach 2007-2015. W ramach projektu Planowanie Strategiczne w MMSP opracowanie czterech strategii rozwoju, wdrożenie ośmiu strategii rozwoju. Wdrożenie 10 Dobrych Praktyk w Sądzie Rejonowym w Mielcu i Stalowej Woli.
Copyright © 2010 by Master Institute | All rights reserved ewipo.pl