STRONA GŁÓWNA KONFERENCJE I WARSZTATY SZKOLENIA DLA FIRM SZKOLENIA I KURSY KONTAKT
O firmie Współpraca Oferty Pracy KLIENCI FIRMY KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Bankowość Chemia Energetyka Farmacja Finanse Logistyka Ochrona środowiska Prawo Transport Zarządzanie
NASI PARTNERZY
 
ARCHIWUM WYDARZEŃ

NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - sektorowe
15 lutego 2021 - 15 lutego 2021
  Nowe Prawo Zamówień Publicznych Nowe zasady udzielania zamówień sektorowych   15 lutego 2021 r.   szkolenie on-line   Koszt uczestnictwa – 350 zł + VAT/os   Szkolenie w godzinach: 9.30 – 15.00.   Szkolenie ukazuje między innymi najważniejsze kierunki zmian nowelizacji nowego PZP oraz nowych rozporządzeń do tej ustawy, nad którymi trwają intensywne prace legislacyjne.   Szkolenie dotyczy nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, która została uchwalona w dniu 11 września 2019 r., a weszła w życie 1 stycznia 2021 r. Nowe PZP to: nowa systematyka, nowe pojęcia i rozwiązania dotyczące różnych instytucji przewidzianych w procedurze przygotowania i udzielania zamówienia publicznego. Nowa regulacja przewiduje też pewne zmiany odnoszące się do udzielania zamówień sektorowych, w tym przede wszystkim co do użycia trybów negocjacyjnych. Warto też zauważyć, że nowy kształt przepisów regulujących zasady udzielania zamówień sektorowych opiera się na stosowaniu odesłań i włączeń w zakresie procedury klasycznej udzielania zamówień unijnych. Powyższe prowadzi do konieczności sporządzenia mapy umożliwiającej właściwe poruszenie się po nowych regulacjach. Stworzenie swoistego rodzaju nawigacji, wskazującej na właściwe przepisy odnoszące się do udzielania zamówień sektorowych, to zadanie, które stoi przed każdym zamawiającym udzielającym tego rodzaju zamówień. Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim do osób, które w jednostkach zamawiającego zostały skierowane do prowadzenia procedur udzielania zamówień sektorowych w oparciu o przepisy nowego PZP, ale także do osób, które odpowiedzialne są za realizację właściwych potrzeb zamawiającego co do określonej dostawy, usługi czy roboty budowlanej, tj. takimi czynnościami, jak opis przedmiotu zamówienia czy opis warunków udziału w postępowaniu.   PROGRAM SZKOLENIA: I.                Zagadnienia wstępne ü   Nowe pojęcia ustawowe mające wpływ na udzielanie zamówień publicznych ü   Zasady udzielania zamówień publicznych – nowa zasada efektywności ü   Progi ustawowe – nowe zasady publikacji informacji o progach, progi stosowania nowego PZP ü   Organizacja zamówień u zamawiających sektorowych - regulacje wewnętrzne II.               Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia ü   Polityka zakupowa państwa, ü   Nowe zasady prowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych ü   Nowe zasady szacowania wartości zamówienia i stosowania przelicznika wartości ü   Komunikacja zamawiającego z wykonawcami ü   Dokumenty zamówienia – czym są, ich rodzaje i zasady sporządzania ü   Opis przedmiotu zamówienia i przedmiotowe środki dowodowe ü   Wadium w postępowaniu – zasady wnoszenia, wysokość i formy dopuszczone nowym PZP III.             Podmiotowa kwalifikacja wykonawców ü   Obligatoryjne i fakultatywne przesłanki do wykluczenia z postępowania - nowy sposób oceny przesłanek fakultatywnych ü   Nowe warunki udziału  w postępowaniu i sposób ich oceny ü   Szczególne zasady podmiotowej kwalifikacji wykonawców ważne dla zamówień sektorowych ü   Podmiotowe środki dowodowe – czym  są i jakie zmiany sposobu ich oceny przewiduje nowe PZP IV.             Udzielanie zamówień w procedurze powyżej progów unijnych ü   Nowe podejście do trybów udzielania zamówienia - zakres dostępnych trybów dla zamawiających sektorowych ü   Szczególne zasady udzielania zamówień w trybach negocjacyjnych ü   Zasady wszczęcia postępowania o udzielenie  zamówienia sektorowego ü   Szczególne zasady udzielanie zamówień na usługi społeczne i zawieranie umowy ramowej V.              Wybór oferty najkorzystniejszej ü   Nowe zasady otwarcia ofert ü   Termin związania ofertą – charakter, sposób obliczania i nowe zasady przedłużania ü   Nowe przesłanki odrzucenia oferty ü   Kryteria oceny ofert – nowe podejście do kryterium jakościowego ü   Unieważnienie postępowania VI.             Umowa w sprawie zamówienia publicznego ü   Wprowadzenie zasady współdziałania stron na etapie realizacji zamówienia ü   Zaskarżalność postanowień objętych projektem umowy w sprawie zamówienia publicznego ü   Klauzule abuzywne – charakter, zakres, przykłady ü   Zakres obowiązkowych postanowień umownych i zasady obowiązkowej waloryzacji ü   Zaliczki i częściowe płatności, prawo opcji i inne obowiązki w zakresie umów w sprawie zamówienia publicznego ü   Nowe zasady regulacji stosunków z podwykonawcami w ramach zamówień publicznych ü   Ogłoszenie o wykonaniu umowy i raport z realizacji zamówienia – nowe obowiązki ustawowe VII.           Kontrola zamówień publicznych, pozasądowe rozwiązywania sporów i środki ochrony prawnej ü   Koordynacja kontroli w zakresie zamówień publicznych na poziomie różnych organów i instytucji oraz działanie Komitetu ds. kontroli ü   Mediacje i koncyliacje na etapie sporów dotyczących realizacji umów w sprawie zamówienia publicznego ü   Zmiany w procedurze rozpatrywania odwołań przez KIO – skład orzekający, zakres zaskarżenia czynności zamawiającego, sposób reprezentacji przed KIO, forma czynności procesowych, uchylenie zakazu zawarcia umowy ü   Skarga na wyrok KIO – nowy sąd, zasady i termin wnoszenia, możliwość wniesienia skargi kasacyjnej   mec. Małgorzata STRĘCIWILK – pracownik Katedry Prawa Informatycznego i Zawodów Prawniczych Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, radca prawny, odnotowana w rankingu „50 najbardziej wpływowych prawników” Dziennik Gazeta Prawna w 2016, członek Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie, były Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, członek i rzecznik prasowy Krajowej Izby Odwoławczej. Wieloletni praktyk w dziedzinie zamówień publicznych. Autor i współautor wielu publikacji fachowych, artykułów i monografii naukowych i popularnonaukowych oraz eksperckich, redaktor naczelny serii Zamówienia publiczne w orzecznictwie. Zeszyty Orzecznicze i redaktor prowadzący Dodatku Nowe Prawo Zamówień Publicznych. Krok po kroku . Członek Rady Programowej miesięcznika Zamówienia Publiczne Doradca oraz kwartalnika Prawo zamówień Publicznych . Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych na wielu uczelniach wyższych. Uczestnik i organizator konferencji i szkoleń dotyczących zamówień publicznych i dyscypliny finansów publicznych. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych oraz dyscyplinie finansów publicznych.   INFORMACJE I REJESTRACJA: MASTER INSTITUTE Anna Janiga tel.: 22 243 90 03, mobile: 604 050 480 biuro@master-institute.pl , www.master-institute.pl     Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4
więcej
 
TARYFA DLA DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ
11 lutego 2021 - 11 lutego 2021
  Taryfa dla dystrybucji energii elektrycznej (DEE) – jak opracować aby osiągnąć najkorzystniejszą rentowność prowadzenia działalności związanej ze sprzedażą energii elektrycznej na trudnym rynku spotęgowanym pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. Implikacje nowelizacji Ustawy Prawo – energetyczne (w procedowaniu) w zakresie regulacji, w tym konieczności przedkładania Prezesowi URE taryf do zatwierdzenia.   11 lutego 2021r.    PROGRAM:   8.30 - 9.00   rejestracja uczestników, kawa powitalna. 9.00 - 10.30   ·        Podstawy prawne oraz obszar regulacji:   ustawa - Prawo energetyczne oraz rozporządzenie ws kalkulacji taryf dla energii elektrycznej. ·        Omówienie zmian rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2020 r, poz. 2053). ·        Procedowana   nowelizacja ustawy - Prawo energetyczne w szczególności w zakresie uzyskania statusu   zamkniętego systemu dystrybucyjnego (ZOM). Implikacje uzyskania decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dot. ZOM pod kątem dalszej regulacji, w szczególności pod kątem konieczności przedkładania Prezesowi URE taryf do zatwierdzenia.     10.30-10.45 Przerwa kawowa. 10.45-13.00 ·        Praktyczne aspekty prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia nowej taryfy energii elektrycznej, tj. zakres wniosku, procedury i terminy obowiązujące w trakcie postępowania administracyjnego, sporządzanie odpowiedzi na wezwania organu regulacyjnego. ·        Zakres prowadzonej działalności w zakresie ee i jej wpływ na kształt taryfy. ·        Struktura cen i stawek opłat zawartych w taryfie ee. ·        Konstrukcja taryfy ee:     Podział odbiorców na grupy     Planowanie wielkości technicznych dla I roku stosowania taryfy     Planowanie kosztów uzasadnionych (koszty stałe, koszty zmienne).     Zasady ustalania zaliczki na saldo konta regulacyjnego dla taryf obowiązujących w 2021 roku. ·        Zwrot z zaangażowanego kapitału – metody jego kalkulacji i sposoby jego ujęcia w taryfie celem zapewnienia rentowności prowadzenia działalności gospodarczej związanej z dystrybucją energii elektrycznej ·        Różnica bilansowa i jej uzasadniony poziom   13.00 -13.45   Lunch 13.45 -16.00 ·        Tranzyty energii ·        Koszty zakupu usług przesyłowych lub dystrybucyjnych ·        Opłaty za przyłączenie i inne opłaty ·        Uzasadniony poziom przychodu planowany   do kalkulacji ·        Analiza skutków dla odbiorców ·        Skutki taryfowe regulacji jakościowej ·        Plan rozwoju przedsiębiorstwa energetycznego i jego wpływ na kalkulację taryfy oraz weryfikację danych.     16.00 -16.30 ·        Praktyczne aspekty postępowań taryfowych (pułapki zastawiane przez regulatora) ·        Arkusze kalkulacyjne – załączniki do wniosku taryfowego (OSD i OSDn).   16.30 zakończenie szkolenia.   INFORMACJE I REJESTRACJA: MASTER INSTITUTE tel: 22 243 90 03, mobile: 604 050 480 biuro@master-institute.pl , www.master-institute.pl v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Normal 0 false 21 false false false PL X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}

więcej
 
RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ 2021
05 lutego 2021 - 05 lutego 2021
  Jak będzie wyglądał rynek energii elektrycznej w 2021 – kierunki wdrażanych zmian   5 lutego 2021 r. szkolenie on-line     PROGRAM:   Szkolenie od 9-16. Podstawy prawne funkcjonowania rynku energii (9-9.15): Ustawy: Prawo energetyczne oraz projekt noweli zawarty w druku sejmowym 808 (prace komisji sejmowych przewidziane do 19.01.2021 r.) Ustawa o OZE, Ustawa o efektywności energetycznej, Ustawa o rynku mocy, Ustawy o wsparciu kogeneracji, Ustawa o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach z 17.12.2020 r. i jej wpływ na prawo energetyczne. Rozporządzenia: projekt zmiany rozporządzenia w sprawie ograniczeń, projekt zmiany rozporządzenia taryfowego, Kierunki zmian  krajowego rynku energii elektrycznej – dyrektywy pakietu zimowego – konieczne i przygotowywane dalsze zmiany (9.15-9.30): Nowe podejście do pełnienia funkcji i zadań operatorskich. Redysponowanie jednostkami OZE, Usługi elastyczności – co to jest? - regulacje europejskie a prawo krajowe. 3.        Nowości w zakresie przyłączania do sieci, rozstrzygania sporów i wejścia na rynek (9.30-10.30): A.       Magazyny energii – „nowi gracze” na rynku energii, Nowe rodzaje warunków przyłączenia i umów przyłączeniowych; Nowości w obszarze sporządzenia ekspertyzy wpływu urządzeń, instalacji lub sieci na system elektroenergetyczny, Rekuperacja – nowe zadania dla uczestników rynku, Zmiana zakresu obowiązków informacyjnych – art. 28, Zmiany w zakresie koncesjonowania, G.       Zasady ustanawiania zabezpieczenia majątkowego, H.       Zmiany w zakresie opłat koncesyjnych, w tym ustawą o MFW, I.         Rejestr magazynów energii. 4.       Struktura i podstawowe podmioty rynku (10.30-11; 11-11.15 przerwa ): Operatorzy systemów elektroenergetycznych: zmiany zakresu zadań i funkcji OSP i OSD, w tym OSDn w związku z utworzeniem centralnej informacji o rynku energii,               obowiązkowa wymian „liczników” harmonogram a regulacje rynku mocy zamknięte systemy dystrybucyjne, zmiany w zakresie IRiESP/D, zmiany w obszarze planowania rozwoju. Podstawowe założenia funkcjonowania nowego systemu pomiarowego (11.15 - 14.30; 13.15-14.00 przerwa ) : operator informacji rynku energii – podstawowe zadania i obowiązki, centralny system informacji o rynku energii – kierunkowe założenia. Sprzedawca i Odbiorca na rynku energii elektrycznej – nowe zadania i uprawnienia: ochrona regulacyjna odbiorcy – obowiązki publicznoprawne przedsiębiorstw energetycznych, zakaz zawierania umów poza lokalem przedsiębiorcy – zakres i wymogi, obowiązki sprzedawcy w centralnym systemie informacji o rynku energii,  POBH a centralny system informacji o rynku energii, współadministratorzy informacji rynku energii, uprawnienie do wynagrodzenia dla odbiorców za ograniczenia w dostawach energii, uprawnienie do żądania zdalnego licznika, obowiązki publicznoprawne wpływające na kształt rynku – zakres obciążenia systemami wsparcia (OZE, CHP, efektywność energetyczna, rynek mocy), 100% obligo sprzedaży energii elektrycznej przez giełdę – co dalej? – założenia kierunków zmian. Pozostałe nowości w zakresie funkcjonowania rynku energii (14:30-15:40): Podstawowe umowy na rynku energii elektrycznej - kierunki zmian. Zmiany i wyłączenia w obszarze taryfowania. Zmiany w zakresie komisji kwalifikacyjnych - sygnalizacja. Zmiany w obszarze kar pieniężnych i sankcji karnych. 5.       Zmiany w innych ustawach w związku z nowelizacją uPe oraz przepisy przejściowe i dostosowawcze – co i kiedy wejdzie do stosowania (15.40-16).       TRENER: dr nauk prawnych, radca prawny, wieloletni pracownik URE doświadczony wykładowca. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym dziewiętnastu książek i opracowań zwartych, licznych glos do orzeczeń Sądu Najwyższego i artykułów z zakresu postępowania karnego, prawa wykroczeń, administracyjnego, gospodarczego oraz prawa energetycznego (związanych z energetyką odnawialną, efektywnością energetyczną, kogeneracją, koncesjonowaniem, czy rynkiem paliw ciekłych oraz statusem odbiorców przemysłowych). Jest redaktorem i współautorem m.in. komentarza do Prawa energetycznego (2016) i Komentarza do dyrektywy 2009/28/WE – Dyrektywa OZE (2018), oraz autorem podręczników Podstawy prawa (2020) i Encyklopedyczny zarys prawa. Prawo dla ekonomistów (2005) . INFORMACJE I REJESTRACJA: MASTER INSTITUTE tel.: 22 243 90 03, mobile: 604 050 480 biuro@master-institute.pl , www.master-institute.pl   Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}

więcej
 
EKSPLOATACJA KOTŁÓW WR-10 - procesy spalania
20 stycznia 2021 - 30 grudnia 2022
Szanowni Państwo, Zapraszamy do organizacji szkolenia dedykowanego z zakresu  EKSPLOATACJI KOTŁÓW WR - PROCESY SPALANIA .  Szczegółowy program na życzenie. Zapraszam do współpracy   Anna Janiga MASTER INSTITUTE tel: 22 243 90 03, mobile: 604 050 480 e-mail: ajaniga@master-institute.pl

więcej
 
OPŁATA MOCOWA i inne opłaty wpływające na ceny energii
10 grudnia 2020 - 10 grudnia 2020
  OPŁATA MOCOWA i inne opłaty wpływające na ceny energii   10 grudnia 2020r.  szkolenie on-line     14.11.2020r. weszło w życie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA  z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie pobierania opłaty mocowej i wyznaczania godzin doby przypadających na szczytowe zapotrzebowanie na moc w systemie (Dz.U.20.2009) W CELU UZYSKANIA SZCZEGÓŁOWEGO PROGRAMU WYDARZENIA PROSIMY O KONTAKT.             INFORMACJE I REJESTRACJA: Anna Janiga MASTER INSTITUTE tel: 22 243 90 03, mobile: 604 050 480 biuro@master-institute.pl , www.master-institute.pl     Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}

więcej
 
BHP szkolenie on-line VI edycja
17 września 2020 - 17 września 2020
Szanowni Państwo, Szczegółowy program szkolenia przesyłamy po wysłaniu zapytania na adres biuro@master-institute.pl       INFORMACJE I REJESTRACJA: MASTER INSTITUTE tel.: 22 243 90 03, mobile: 604 050 480 biuro@master-institute.pl , www.master-institute.pl Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}

więcej
 
TARYFA DLA CIEPŁA - ujęcie kompleksowe
10 września 2020 - 10 września 2020
  Taryfa dla ciepła - ujęcie kompleksowe na zmieniającym się rynku ciepła   10 września 2020r.   szkolenie on-line z opcją stacjonarnego w Warszawie (uzależnione od ilości zainteresowanych)   8.30 - 9.00   rejestracja uczestników, kawa powitalna. 9.00 - 10.30   ·        Podstawy prawne oraz obszar regulacji:   ustawa - Prawo energetyczne, rozporządzenie taryfowe oraz Informacje Prezesa URE. ·        Zmiany na rynku ciepła wprowadzone w wyniku wejścia w życie nowego rozporządzenia taryfowego (Dz. U. z 2020 r.   poz. 718). ·        Organ regulacyjny i jego funkcja w procesie zatwierdzania taryfy dla ciepła. ·        Warianty zakończenia postępowania administracyjnego. ·        Praktyczne aspekty prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia nowej taryfy, tj. zakres wniosku, procedury i terminy obowiązujące w trakcie postępowania administracyjnego, sporządzanie odpowiedzi na wezwania organu regulacyjnego. ·        Ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji oraz ustawa o OZE - implikacje dla przedsiębiorstw ciepłowniczych. ·        Rynek mocy i jego wpływ na sektor ciepłowniczy.   10.30-10.45 Przerwa kawowa. 10.45-13.00 ·        Zakres prowadzonej działalności związanej z zaopatrzeniem w ciepło i jej wpływ na kształt taryfy dla ciepła. ·        Struktura cen i stawek opłat zawartych w taryfie dla ciepła. ·        Konstrukcja taryfy dla ciepła: o    Podział odbiorców na grupy. o    Planowanie wielkości technicznych dla I roku stosowania taryfy dla ciepła. o    Planowanie kosztów uzasadnionych (koszty stałe, koszty zmienne, koszty modernizacji i rozwoju, koszty zakupu dodatkowych uprawnień do emisji CO2).   13.00 -13.45   Lunch 13.45 -16.00 ·        Zwrot z zaangażowanego kapitału – metody jego kalkulacji i sposoby jego ujęcia w taryfie celem zapewnienia rentowności prowadzenia działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło: o    Zaangażowany kapitał (środki trwale netto) stanowiący podstawę wynagrodzenia – WRA. o    Średnioważony koszt kapitału - WACC. o    Przykład obliczeniowy. ·        Kalkulacja cen i stawek opłat. o    Metoda kosztowa kalkulacji. o    Kalkulacja ceny ciepła metodą wskaźnikową dla źródeł ciepła, w których ciepło jest wytwarzane w jednostkach kogeneracji (sposób uproszczony). o    Kalkulacja opłaty dotyczącej ustawy o efektywności energetycznej.   16.00 zakończenie szkolenia, wręczenie certyfikatów.   Szkolenie prowadzi: Były długoletni pracownik URE, obecnie doradca w branży ciepłowniczej elektroenergetycznej i gazowej; w ramach prowadzonej działalności gospodarczej sporządzający taryfy dla ciepła   przedsiębiorstw energetycznych m.in.   takich jak: Grupa Lotos S.A., Lotos Asfalt   Sp. z o.o., Zarząd   Morskiego   Portu Gdańsk S.A., Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Sławnie.       INFORMACJE I REJESTRACJA: MASTER INSTITUTE tel.: 22 243 90 03, mobile: 604 050 480 biuro@master-institute.pl , www.master-institute.pl   Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}

więcej
 
Nowe Prawo Zamówień Publicznych i nowe rozwiązania w procedurze udzielania zamówień publicznych
25 czerwca 2020 - 25 czerwca 2020
  Nowe Prawo Zamówień Publicznych i nowe rozwiązania w procedurze udzielania zamówień publicznych   25 czerwca 2020 r. SZKOLENIE ON-LINE   Szkolenie dotyczy nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, która została uchwalona w dniu 11 września 2019 r., a wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r. Kilka miesięcy do czasu wejścia w życie przepisów nowego PZP to jeszcze odpowiedni czas na właściwe przygotowanie się w pierwszej kolejności przede wszystkim zamawiających do zgodnego z nowymi regulacji prowadzania postępowań i udzielania zamówień publicznych. To zamawiający w pierwszej kolejności są zobowiązani do wdrożenia tych nowych regulacji w swoich jednostkach jeszcze przed wejścia w życie ustawy po to, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie publicznych zakupów począwszy od 1 stycznia 2021 r. Szkolenie umożliwia pozyskanie wiedzy  w tym zakresie. Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do osób, które w jednostkach zamawiającego zostały skierowane do prowadzenia procedur udzielenia zamówienia publicznego w oparciu o przepisy Prawa zamówień publicznych. Koszt uczestnictwa – 350 zł + VAT/os   PROGRAM SZKOLENIA   Szkolenie prowadzone w godzinach: 09.30 – 15.30   (przerwy 11.00-11.15 i 13.15-14.00) Zagadnienia wstępne Nowe pojęcia ustawowe mające wpływ na udzielanie zamówień publicznych Zasady udzielania zamówień publicznych – nowe zasady, wpływ zasad na udzielenie zamówienia publicznego Progi ustawowe – nowe zasady publikacji informacji o progach, próg stosowania nowego PZP, zamówienia bagatelne Zagadnienia wspólne Plany postępowań, polityka zakupowa państwa, strategie zarządzania kategoriami zakupowymi Nowe zasady prowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych Nowe zasady szacowania wartości zamówienia i stosowania przelicznika wartości Komunikacja zamawiającego z wykonawcami Dokumenty zamówienia – czym są, ich rodzaje i zasady sporządzania Opis przedmiotu zamówienia i przedmiotowe środki dowodowe Wnoszenie wadium – zasady wnoszenia, wysokość i formy dopuszczone nowym PZP Podmiotowa kwalifikacja wykonawców Zmiana zakresu obligatoryjnych przesłanek do wykluczenia z postępowania Nowy sposób oceny przesłanek fakultatywnych do wykluczenia z postępowania Nowe warunki udziału  w postępowaniu i sposób ich oceny Zmiany w zakresie weryfikacji potencjału podmiotu trzeciego Podmiotowe środki dowodowe – czym  są i jakie zmiany sposobu ich oceny przewiduje nowe PZP Udzielanie zamówień w procedurze powyżej progów unijnych Analiza potrzeb zamawiającego – zakres przedmiotowy, charakter dokumentu i zasady sporządzania Nowe podejście do trybów udzielania zamówienia - zakres dostępnych trybów Zasady wszczęcia postępowania Udzielanie zamówień w procedurze poniżej progów unijnych Zakres przepisów mających zastosowanie w ramach zamówień poniżej progów UE Zasady prowadzenia postępowania w trybie podstawowym Inne tryby dopuszczalne w postępowaniu poniżej progów UE Szczególne zasady wszczęcia postępowania i kwalifikacji podmiotowej wykonawców Szczególne zasady związane z ustaleniami wadium i terminu związania ofertą Procedury szczególne Zamówienia sektorowe – zakres swobody w kształtowaniu warunków udziału w postępowaniu, Usługi społeczne – zmiany w zakresie udzielania zamówień poniżej progu 750 tys. euro Konkurs – nowa podejście, nowa procedura, usprawnienia Wybór oferty najkorzystniejszej Nowe zasady otwarcia ofert Termin związania ofertą – charakter, sposób obliczania i nowe zasady przedłużania Nowe przesłanki odrzucenia oferty Kryteria oceny ofert – nowe podejście do kryterium jakościowego Unieważnienie postępowania Umowa w sprawie zamówienia publicznego Wprowadzenie zasady współdziałania stron na etapie realizacji zamówienia Zaskarżalność postanowień objętych projektem umowy w sprawie zamówienia publicznego Klauzule abuzywne – charakter, zakres, przykłady Zakres obowiązkowych postanowień umownych i zasady obowiązkowej waloryzacji Zaliczki i częściowe płatności, prawo opcji i inne obowiązki w zakresie umów w sprawie zamówienia publicznego Nowe zasady regulacji stosunków z podwykonawcami w ramach zamówień publicznych Raport z realizacji zamówienia – nowy obowiązek ustawowy Kontrola zamówień publicznych, pozasądowe rozwiązywania sporów i środki ochrony prawnej Koordynacja kontroli w zakresie zamówień publicznych na poziomie różnych organów i instytucji oraz działanie Komitetu ds. kontroli Mediacje i koncyliacje na etapie sporów dotyczących realizacji umów w sprawie zamówienia publicznego Rola Prokuratorii Generalnej SP w pozasądowym rozwiązywaniu sporów wynikających z realizacji zamówienia Zmiany w procedurze rozpatrywania odwołań przez KIO – skład orzekający, zakres zaskarżenia czynności zamawiającego, sposób reprezentacji przed KIO, forma czynności procesowych, uchylenie zakazu zawarcia umowy Skarga na wyrok KIO – nowy sąd, zasady i termin wnoszenia, możliwość wniesienia skargi kasacyjnej         INFORMACJE I REJESTRACJA: MASTER INSTITUTE tel.: 22 243 90 03, mobile: 604 050 480 biuro@master-institute.pl , www.master-institute.pl   Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}

więcej
 
szkolenie on-line BHP
24 czerwca 2020 - 24 czerwca 2020
  BHP   24  czerwca 2020 r.  SZKOLENIE ON-LINE IV edycja       Szczegółowy program udostępniamy na życzenie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.       INFORMACJE I REJESTRACJA: MASTER INSTITUTE tel.: 22 243 90 03, mobile: 604 050 480 biuro@master-institute.pl , www.master-institute.pl Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;} Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 więcej
 
Zasady i rodzaje wsparcia źródeł OZE w 2020 r. w tym zmiany wprowadzone ustawami o zwalczaniu COVID-19
09 czerwca 2020 - 09 czerwca 2020
  Zasady i rodzaje wsparcia źródeł OZE w 2020 r. w tym zmiany wprowadzone ustawami o zwalczaniu COVID-19 AUKCJE 2020   9 czerwca 2020r szkolenie on-line   Szkolenie prowadzi: dr Zdzisław Muras, ekspert prawa energetycznego, radca prawny   8:30 rejestracja uczestników 9:00 – 9:20 Wprowadzenie i podstawy prawne: Nowa dyrektywa OZE – kierunki koniecznych/możliwych zmian - sygnalizacja. Ustawa OZE ze zmianą z 19 lipca 2019 r. oraz zmianami projektowanymi nowelizacją prawa energetycznego z 30.01.2020 r. Ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Ustawa z 16 kwietnia 2020 r.  o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, Ustawa o wsparciu kogeneracji i jej wpływ na wsparcie OZE. Ustawa-Prawo energetyczne - Nowe zasady udzielania koncesji dla OZE. 9:20 – 9:45 Nowości w zakresie rozpoczęcia działalności: Biogaz rolniczy – nowy zakres, Nowe podejście do źródeł wodnych, Propozycje zmian w odniesieniu do hybrydowych instalacji OZE i instalacji OZE Prosument i Spółdzielnia energetyczna – zakres uprawnień? Opodatkowane VAT – „energii wsparcia” – jednolite podejście. Zgłoszenie instalacji OSD oraz przyłączenie do sieci – podejście regulacyjne, TERMIN wyprowadzenia mocy „po przyłączeniu” a wygrana aukcja – zmiany wynikające z ustaw z 16.04.2020 r. Kierunki zmian w związku z planowanym uruchomieniem centralnego systemu informacji rynku energii (CSIRE)  i operatora informacji rynku energii (OIRE) - sygnalizacja, Instalacja OZE i hybrydowa instalacja OZE a magazynowanie energii – opomiarowanie w projekcie ustawy, modernizacja – co to jest i kiedy mamy z nią do czynienia, Koncesja i rejestracja – sygnalizacja. 9:45 – 10:30 Zakres i zasady dopuszczalnej pomocy publicznej - sygnalizacja: a)       Zasady kumulacji pomocy publicznej – zakres oddziaływania pomocy inwestycyjnej b)       Zasady obliczania uzyskanej pomocy publicznej c)       Wyłączenia z obowiązku uwzględniania uzyskanej pomocy d)       Zasady obliczania ceny skorygowanej w aukcji i po wygraniu aukcji e)       Obowiązki wytwórców po obliczeniu ceny skorygowanej f)        Pomoc inwestycyjna a FiT i FiP, w tym uzyskanie dodatkowej pomocy po przejściu do systemu FiT lub FiP g)       Korygowanie ceny w systemie FiT i FiP h)       Zakazy kumulacji wsparcia i)         Efekt zachęty – wymóg dla podmiotów ubiegających się o świadectwa.   11:00 – 11:15 przerwa na kawę 10:30 – 13:15 Systemy wsparcia: Zakres wsparcia w postaci opustów (wytwarzanie na potrzeby własne i nie tylko): Uprawnienia prosumenta - obowiązki sprzedawcy z urzędu i OSD – zakres obowiązku zakupu, bilansowania, przekazywania danych pomiarowych oraz okres rozliczenia – sygnalizacja, Spółdzielnia energetyczna – nowy podmiot w systemie opustów – zasady funkcjonowania, poziom opustu, obowiązki sprzedawcy z urzędu i OSD – zakres obowiązku zakupu, bilansowania, przekazywania danych pomiarowych oraz okres rozliczenia - sygnalizacja, Okres przejściowy – dostosowanie umów. Świadectwa pochodzenia: Obowiązek zakupu energii z instalacji OZE, Świadectwa zielone, błękitne, brązowe – co, jak, kiedy, w tym w okresie zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii? Zakres obowiązku poszczególnych podmiotów w tym obowiązki odbiorców przemysłowych, Zakres uprawnień ministra właściwego ds. energii w zakresie określenia poziomu obowiązku oraz ilości biomasy pochodzenia rolniczego, Zakres poziomu obowiązku. System aukcyjny – podstawowe założenia: prekwalifikacja rozpoczęcie wytwarzania energii przed wygraniem aukcji a możliwość udziału w systemie aukcyjnym, nowe podejście do „wieku urządzeń”, WYDŁUŻENIE terminów spowodowane stanem zagrożenia epidemicznego albo stanem epidemii – zasady, wymogi, odwołanie – ustawa z 31.03.2020 r., nowa struktura koszyków aukcyjnych, w tym wsparcie kogeneracji, nowa struktura cen referencyjnych, nowe zasady ogłaszania aukcji przez Prezesa URE – uzgodnienia  z ME, zmiany w zakresie przygotowania i złożenia oferty aukcyjnej, możliwość zmiany oferty która wygrała aukcje – zasady i obszary! nowości w obszarze rozstrzygnięcia aukcji, nowe podejście do sankcji za brak realizacji inwestycji, nowe zasady dotyczące obowiązku zakupu i rozliczania salda ujemnego po aukcji, dodatkowe obowiązki instalacji OZE wytwarzających w kogeneracji, nowe podejście do rozliczania „dodatniego” ujemnego salda, zakres ulg dla odbiorców przemysłowych, Aukcja w 2020 – czy znów aukcja papierowa? – rozwiązania z ustawy z 16.04.2020 r.   13:15 – 14:00 lunch 14:00 - 15:20 Systemy wsparcia – ciąg dalszy System stałej ceny lub premii: kiedy i dla kogo FiT i FiP – zmiany przedmiotowe w tym „mocowe”, wsparcie FiT lub FiP a podmiot w trudnej sytuacji, WYDŁUŻENIE terminów spowodowane stanem zagrożenia epidemicznego albo stanem epidemii – zasady, wymogi, odwołanie - ustawa z 31.03.2020 r., zakres obowiązków podmiotu chcącego skorzystać, w tym przechodzącego do systemu FIT lub FIP, zasady sprzedaży niewykorzystanej energii, okres wsparcia. 15:20 – 15:45 Co nowego w systemie kar – za brak wytworzenia w okresach trzyletnich 15:45 – 16:00 Przepisy przejściowe i wykonawcze: a)       Ilość i wartość oraz ceny referencyjne. b)       obowiązek notyfikacji pomocy! – od kiedy wsparcie, c)       jakie przepisy wchodzą w życie w 2020 r.    16:05 zakończenie warsztatów, wręczenie certyfikatów Dyskusja przewidywana po każdym bloku tematycznym   Szkolenie prowadzi: Zdzisław Muras – dr nauk prawnych, radca prawny, wieloletni pracownik URE doświadczony wykładowca akademicki. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym dwudziestu jeden książek i opracowań zwartych, licznych glos do orzeczeń Sądu Najwyższego i artykułów z zakresu postępowania karnego, prawa: wykroczeń, administracyjnego, gospodarczego, europejskiego oraz prawa energetycznego i ustawy odnawialnych źródłach energii - związanych z energetyką odnawialną, efektywnością energetyczną, kogeneracją, koncesjonowaniem, czy rynkiem paliw ciekłych oraz statusem odbiorców przemysłowych. Jest redaktorem i współautorem m.in. komentarza do Prawa energetycznego (2016) i Komentarza do dyrektywy 2009/28/WE – Dyrektywa OZE (2018), oraz autorem podręczników Podstawy prawa (2020) i Encyklopedyczny zarys prawa. Prawo dla ekonomistów (2005) .     INFORMACJE I REJESTRACJA: MASTER INSTITUTE ul. Odkryta 48a lok. 009, 03-140 Warszawa tel: 22 243 90 03, mobile: 604 050 480 biuro@master-institute.pl , www.master-institute.pl     Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4
więcej
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Copyright © 2010 by Master Institute | All rights reserved ewipo.pl