STRONA GŁÓWNA KONFERENCJE I WARSZTATY SZKOLENIA DLA FIRM SZKOLENIA I KURSY KONTAKT
O firmie Współpraca Oferty Pracy KLIENCI FIRMY KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Bankowość Chemia Energetyka Farmacja Finanse Logistyka Ochrona środowiska Prawo Transport Zarządzanie
NASI PARTNERZY
 
ARCHIWUM WYDARZEŃ

ZARZĄDZANIE ZUŻYCIEM ENERGII. SYSTEM ZARZĄDZANIA ISO 50001
11 maja 2017 - 11 maja 2017
    Zarządzanie zużyciem energii w usługach, produkcji i administracji System zarządzania energią zgodny z PN-EN ISO 50001     5 kwietnia 2017r., Katowice Hotel Best Western Premier **** ul. Bytkowska 1A, Katowice     11 maja 2017r., Warszawa, Al. Jerozolimskie 123A GOLDEN FLOOR System zarządzania energią zgodny z PN-EN ISO 50001 Zarządzanie zużyciem energii w usługach, produkcji i administracji 9.00 – 9.40 Dyrektywy związane z użytkowaniem energii i związane z tymi dokumentami wymagania prawne w Polsce 9.40– 10.45 Ocena użytkowania i zużycia energii: ·          Audyt energetyczny ·          Przegląd energetyczny ·          Ocena efektywności energetycznej 10.45 – 11.00 Przerwa 11.00 – 12.30 Wymagania PN-EN ISO 50001 dotyczące planowania: ·          Identyfikacja i ocena poziomu bazowego i obszaru, gdzie możliwe jest ograniczenie zużycia energii. ·          Planowanie działań związanych z ograniczaniem zużycia energii i obniżeniem wydatków na media energetyczne. ·          Planowanie oceny efektów podjętych działań 12.30 – 13.15 Przerwa 13.15 – 14.00 Wdrażanie działań wynikających z wymagań PN-EN ISO 50001: ·          Kompetencje, szkolenie i świadomość pracowników §   komunikacja §   dokumentacja §   sterowanie operacyjne §   planowanie, projektowanie §   zakupy produktów, sprzętu i energii 14.00 – 15.30 Monitorowanie i pomiary w zakresie użytkowania energii: ·          monitorowanie, pomiary i analizy ·          ocena zgodności z przepisami prawnymi i innymi wymaganiami ·          audit wewnętrzny systemu zarządzania energią ·          niezgodności, korekta, działania korygujące i działania zapobiegawcze ·          kontrola zapisów 15.30 – 15.45 Przerwa 15.45 – 17.00 Przegląd systemu zarządzania. Integracja z innymi systemami zarządzania. Podsumowanie szkolenia  

więcej
 
KOGENERACJA 2017 w praktyce
11 maja 2017 - 11 maja 2017
Szanowni Państwo, W związku z Państwa rejestracją na szkolenie KOGENERACJA 2017 – w praktyce informujemy, że szkolenie odbędzie się w: GOLDEN FLOOR budynek MILLENNIUM PLAZA Al. Jerozolimskie 123A, XXVI piętro   Rejestracja uczestników, kawa powitalna godz. 9:45. Rozpoczęcie szkolenia godz. 10:00       Kontakt z nami w dniu szkolenia: 604 050 480  

więcej
 
TARYFA ELEKTRYCZNA DLA OSD I OSDN
26 kwietnia 2017 - 26 kwietnia 2017
Szanowni Państwo, W związku ze zbliżającym się szkoleniem ,,Taryfa elektryczna dla OSD i OSDN” w dniu 26 kwietnia w Warszawie informujemy, że szkolenie odbędzie się zgodnie z planem. Szkolenie prowadzi dr inż.Tomasz Kowalak   Miejsce szkolenia: GOLDEN FLOOR (budynek Millennium Plaza) Al. Jerozolimskie 123A, XXVI piętro   rejestracja uczestników i kawa powitalna godz: 8:45   Parking miejski od ul. Nowogrodzkiej (na tyłach budynku) lub podziemny w budynku wjazd od ul. Nowogrodzkiej.     Pozdrawiamy i do zobaczenia na szkoleniu Zespół Organizacyjny Szkoleń MASTER INSTITUTE

więcej
 
Przedsiębiorstwo przemysłowe pełniące funkcję OSDn elektrycznego i gazowego oraz sprzedawcy - uprawnienia, zasady funkcjonowania oraz zakres obowiązków
25 kwietnia 2017 - 25 kwietnia 2017
Szanowni Państwo, W związku ze zbliżającym się szkoleniem ,,Przedsiębiorstwo przemysłowe pełniące funkcję OSDn elektrycznego i gazowego oraz sprzedawcy – uprawnienia, zasady funkcjonowania oraz zakres obowiązków” w dniu 25 kwietnia w Warszawie informujemy, że szkolenie odbędzie się zgodnie z planem.    Miejsce szkolenia: GOLDEN FLOOR (budynek Millennium Plaza) Al. Jerozolimskie 123A, XXVI piętro  rejestracja uczestników i kawa powitalna godz: 8:45 Parking miejski od ul. Nowogrodzkiej (na tyłach budynku) lub podziemny w budynku wjazd od ul. Nowogrodzkiej.     Pozdrawiamy i do zobaczenia na szkoleniu Zespół Organizacji Szkoleń MASTER INSTITUTE  

więcej
 
EKSPLOATACJA KOTŁÓW WR-10 - procesy spalania
20 kwietnia 2017 - 21 kwietnia 2017
Szanowni Państwo, Informujemy, że w dniach 20-21 kwietnia 2017r. dla naszego Klienta realizaujemy szkolenie z zakresu  EKSPLOATACJI KOTŁÓW WR - PROCESY SPALANIA .  Zapraszam do współpracy przy organizacji szkolenia u Państwa w Firmie. Szczegółowy program na życzenie Anna Janiga MASTER INSTITUTE tel: 22 243 90 03, mobile: 604 050 480 e-mail: ajaniga@master-institute.pl

więcej
 
Nowe rozporządzenie w procesie uzyskiwania przydziału bezpłatnych uprawnień w ramach europejskiego systemu handlu emisjami (EU ETS)
06 kwietnia 2017 - 06 kwietnia 2017
Jakie zmiany wprowadza nowe rozporządzenie w procesie uzyskiwania przydziału bezpłatnych uprawnień w ramach europejskiego systemu handlu emisjami (EU ETS)                                                                                                                                                                                               szkolenie   6 kwietnia 2017r., KATOWICE Hotel Best Western Premier, ul. Bytkowska 1 A    

więcej
 
EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA 2017 - jak pozyskać białe certyfikaty a jak rozliczyć obowiązek
23 marca 2017 - 23 marca 2017
  Efektywność energetyczna anno domini 2017 - jak pozyskać białe certyfikaty a jak rozliczyć obowiązek   Prowadzący: dr Zdzisław Muras, ekspert ds. prawa energetycznego oraz audytor 9.00-09.30 Regulacje europejskie i krajowe:   ·           dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej z 25 października 2012 r. 2012/27/UE – funkcjonowanie systemu do 2020 r.; ·           założenia zmiany dyrektywy 2012/27, tzw. pakiet zimowy – funkcjonowanie systemu do 2030 r.? ·           podstawy prawne systemu w Polsce. 9.30-11.00 Ustawa o efektywności energetycznej – realizacja przedsięwzięcia efektywnościowego, jako podstawa nowego systemu wsparcia:   ·           najważniejsze definicje – energia finalna i odbiorca końcowy - podstawa ustawy o efektywności energetycznej; ·           zakres podmiotowy stosowania ustawy; ·           zakres przedmiotowy stosowania ustawy; ·           nowe sposoby rozliczenia obowiązku - realizacja przedsięwzięcia, świadectwa, opłata zastępcza – co, kiedy, ile, jak? ·           zakres przedsięwzięć, które mogą zostać przedstawione na potrzeby realizacji obowiązku – czy istnieją jakieś ograniczenia? ·           rozliczać się po roku, dwóch a może trzech – jak to wybierać i realizować,  ·           wieloletnie okresy rozliczenia obowiązku a taryfy; ·           odbiorca energochłonny w świetle nowego obowiązku.   11.00-11.15 Przerwa kawowa 11.15-13.15  Ustawy o efektywności energetycznej – audyty ·           praktyczna strona potwierdzania ilości uzyskanych oszczędności na potrzeby regulacji określonych w nowej ustawie o efektywności energetycznej: Ø   audyty efektywności energetycznej jako podstawowe narzędzia potwierdzające uzyskane oszczędności; Ø   rodzaje audytów oraz minimalny wymagany przepisami zakres informacji i zasady ich sporządzania; Ø   weryfikacja audytów efektywności energetycznej i uzyskanych oszczędności energii; Ø    nie uzyskanie wymaganych oszczędności energii a sankcje określone w ustawie o efektywności energetycznej; Ø   czy istniej minimalny zakres wymagań dla audytora ? ·           audyt efektywności energetycznej dla przedsiębiorstw – nowy obowiązek i jego weryfikacja: Ø   podmioty zobligowane do wypełnienia obowiązku; Ø   zasady realizacji obowiązku; Ø   wykonawca audytu; Ø   minimalny wymagany przepisami zakres informacji w audycie; Ø   informowanie Prezesa URE o przeprowadzeniu audytu; Ø   obowiązek, jako regulacja której umiejętna realizacja może przynieść wymierne korzyści dla przedsiębiorcy; Ø   zwolnienia z obowiązku przeprowadzenia audytu. 13.15.14.00 Lunch 14.00-15.15  Ustawy o efektywności energetycznej – białe certyfikaty ·           nowy zakres przedsięwzięć za które można uzyskać białe certyfikaty; ·           wyłączenia i ograniczenia w zakresie korzystania z systemu białych certyfikatów; ·           nowe zasady uzyskania świadectw efektywności energetycznej – bark przetargu! ·           świadectwa za przedsięwzięcia „nie dające” oszczędności energii finalnej; ·           nowe zasady wydawania świadectw efektywności energetycznej; ·           kontrole przeprowadzane przez organ regulacyjny; ·           okres przejściowy – jak nie stracić posiadanych stracić świadectw i jak je uzyskać za „stare” przedsięwzięcia; ·           okresy ważności białych certyfikatów ze „starego” i „nowego” systemu 15.15 – 15.45 Zasady rozliczenia obowiązku umorzenia białych certyfikatów za 2016, 2017 i lata następne ·           dwa systemy – jeden podmiot rozliczany czyli „stary i nowy system efektywności energetycznej”: Ø   dwa okresy rozliczeniowe za 2016 r. – najważniejsze daty i podejmowane czynności przez przedsiębiorców; Ø   podmioty zobowiązane do umarzania białych certyfikatów; Ø   zakres przedmiotowy obowiązku; Ø   opłata zastępcza; ·           ile trzeba będzie zapłacić jeśli nie zrealizuje się własnej oszczędności. 15.45-16.00 Poziom i podstawy wymierzania kar pieniężnych ·         jak długo można rozliczać „stary system” – podmioty korzystające z systemu wsparcia oraz  podmioty zobowiązane, ·         rozliczenie za brak realizacji obowiązku realizacji przedsięwzięcia lub umorzenia białych certyfikatów – podmioty zobowiązane; ·         zasady wymiaru kar pieniężnych przez prezesa URE.   * DYSKUSJA PRZEWIDYWANA PRZY KAŻDYM BLOKU TEMATYCZNYM Dr Zdzisław Muras – dr nauk prawnych, radca prawny, wieloletni pracownik URE. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym dziewiętnastu książek i opracowań zwartych, licznych glos do orzeczeń Sądu Najwyższego i artykułów z zakresu postępowania karnego, prawa wykroczeń, administracyjnego, gospodarczego oraz prawa energetycznego (związanych z energetyką odnawialną, efektywnością energetyczną, kogeneracją, koncesjonowaniem, czy rynkiem paliw ciekłych). Jest redaktorem i współautorem m.in. komentarza do Prawa energetycznego (2016 r.) oraz autorem podręczników Podstawy prawa (2015) i Encyklopedyczny zarys prawa. Prawo dla ekonomistów (2005). Drugi wykładowca - audyty

więcej
 
Podatkowe i prawne systemy wsparcia dla przedsiębiorstw energochłonnych
28 lutego 2017 - 28 lutego 2017
  Podatkowe i prawne systemy wsparcia dla przedsiębiorstw energochłonnych Jak z nich skorzystać w praktyce?   28 lutego 2017r., Warszawa GOLDEN FLOOR Al. Jerozolimskie 123A, Warszawa budynek MILLENNIUM PLAZA   Od 1 stycznia 20 17 r . przedsiębiorcy mogą składać wnioski o częściowy zwrot akcyzy od energii elektrycznej w trybie preferencji dla tzw . zakładów ener gochłonnych za 2016 r. Stosowanie tej preferencji, a w szczególności metoda kalkulacji tzw. współczynnika energochłonności, którego spełnienie warunkuje możliwość otrzymania zwrotu rodzi szereg wątpliwości. P oja wiło się wiele interpretacji oraz wyroków sądów administracyjnych w zakresie tego zwolnienia, które nie w ą tpliwe za wierają sz er eg wskazówek co do stosowania ww. przepisów . Z dniem 1 stycznia weszły w życie tzw . zwolnienia procesowe obejmujące energię elektryczną wykorzystywaną w procesach mineralogicznych, metalurgiczny ch, elektrolitycznych oraz do ce lów r edukcji chemicznej . Mimo, że przepisy ww. zakresie obowiązują już sponad rok nadal są wątpliwości co do ich stosowania. Ponadto, w d alszym ciągu tzw . „ duzi” odbiorcy przemysłowi mają szansę w określonych przypadkach skorzystać ze zwolnienia dla energii eklektycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł. Z powyższego wynika, że przepisy przewidują szereg preferencji dla podmiotów energochłonnych, które wykorzystują znaczne ilości energii elektrycznej w swojej działalności. Wątpliwości budzi niejednokrotnie to, jakie warunki nale ży spełnić, ab y bezpiecznie skorzys tać z ty ch pr ef er encji i efektywnie zr edukować koszty akc yzy na energię elek try czną w firmie .     Z apraszamy Państwa na szkolenie: informacje i rejestracja biuro@master-institute.pl; telefon: 604 050 480    

więcej
 
SYSTEM WSPARCIA OZE
28 lutego 2017 - 28 lutego 2017
Szkolenie System wsparcia OZE w dniu 28 lutego  br GOLDEN FLOOR (budynek Millennium) Al. Jerozolimskie 123A, piętro XXVI, sala D   Rejestracja uczestników i kawa powitalna 8:30 – 9:00   Parking miejski lub podziemny w budynku (wjazd od ul Nowogrodzkiej) – we własnym zakresie.   W przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem: tel: 22 243 90 03, mobile: 604 050 480 biuro@master-institute.pl  

więcej
 
EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA 2017 - jak pozyskać białe certyfikaty a jak rozliczyć obowiązek
31 stycznia 2017 - 31 stycznia 2017
    Efektywność energetyczna  anno domini  2017 - jak pozyskać białe certyfikaty a jak rozliczyć obowiązek  SZKOLENIE 31 stycznia 2017r.,  Efektywność energetyczna  to stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, niezbędnej do uzyskania tego efektu.   Krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią zakłada uzyskanie do 2016 r. oszczędności energii finalnej nie mniejszej niż 9% krajowego zużycia tej energii w ciągu roku, przy czym uśrednienie obejmuje lata 2001 - 2005 (artykuł 4 Ustawy o efektywności energetycznej). Działania służące poprawie efektywności energetycznej  obejmują promocję wykorzystania ciepła użytkowego z wysokosprawnej kogeneracji, odnawialnych źródeł energii, wykorzystania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, systemu dobrowolnych umów, systemów zarządzania energią i audytów energetycznych. Poprawie efektywności energetycznej (według Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. z 2011 r. nr 94 poz.551 z późn. zm.)) służą w szczególności następujące rodzaje przedsięwzięć: Izolacja instalacji przemysłowych. Przebudowa lub remont budynków. Modernizacja urządzeń przeznaczonych do użytku domowego, oświetlenia, urządzeń potrzeb własnych, urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych, lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła. Odzysk energii w procesach przemysłowych. Ograniczenie przepływów mocy biernej, strat sieciowych w ciągach liniowych, strat w transformatorach. Stosowanie do ogrzewania lub chłodzenia obiektów energii wytwarzanej we własnych lub przyłączonych do sieci odnawialnych źródłach energii, w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, ciepła użytkowego w kogeneracji, w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych.   Szczegółowy wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej został ogłoszony, przez Ministra właściwego do spraw gospodarki, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”  (Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2012 r. (Monitor Polski Dz.U. RP z 11.01.2013 r. poz.15).

więcej
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Copyright © 2010 by Master Institute | All rights reserved ewipo.pl