STRONA GŁÓWNA KONFERENCJE I WARSZTATY SZKOLENIA DLA FIRM SZKOLENIA I KURSY KONTAKT
O firmie Współpraca Oferty Pracy KLIENCI FIRMY KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Bankowość Chemia Energetyka Farmacja Finanse Logistyka Ochrona środowiska Prawo Transport Zarządzanie
NASI PARTNERZY
 
ARCHIWUM WYDARZEŃ

KOGENERACJA 2017 w praktyce
11 maja 2017 - 11 maja 2017
Szanowni Państwo, W związku z Państwa rejestracją na szkolenie KOGENERACJA 2017 – w praktyce informujemy, że szkolenie odbędzie się w: GOLDEN FLOOR budynek MILLENNIUM PLAZA Al. Jerozolimskie 123A, XXVI piętro   Rejestracja uczestników, kawa powitalna godz. 9:45. Rozpoczęcie szkolenia godz. 10:00       Kontakt z nami w dniu szkolenia: 604 050 480  

więcej
 
TARYFA ELEKTRYCZNA DLA OSD I OSDN
26 kwietnia 2017 - 26 kwietnia 2017
Szanowni Państwo, W związku ze zbliżającym się szkoleniem ,,Taryfa elektryczna dla OSD i OSDN” w dniu 26 kwietnia w Warszawie informujemy, że szkolenie odbędzie się zgodnie z planem. Szkolenie prowadzi dr inż.Tomasz Kowalak   Miejsce szkolenia: GOLDEN FLOOR (budynek Millennium Plaza) Al. Jerozolimskie 123A, XXVI piętro   rejestracja uczestników i kawa powitalna godz: 8:45   Parking miejski od ul. Nowogrodzkiej (na tyłach budynku) lub podziemny w budynku wjazd od ul. Nowogrodzkiej.     Pozdrawiamy i do zobaczenia na szkoleniu Zespół Organizacyjny Szkoleń MASTER INSTITUTE

więcej
 
Przedsiębiorstwo przemysłowe pełniące funkcję OSDn elektrycznego i gazowego oraz sprzedawcy - uprawnienia, zasady funkcjonowania oraz zakres obowiązków
25 kwietnia 2017 - 25 kwietnia 2017
Szanowni Państwo, W związku ze zbliżającym się szkoleniem ,,Przedsiębiorstwo przemysłowe pełniące funkcję OSDn elektrycznego i gazowego oraz sprzedawcy – uprawnienia, zasady funkcjonowania oraz zakres obowiązków” w dniu 25 kwietnia w Warszawie informujemy, że szkolenie odbędzie się zgodnie z planem.    Miejsce szkolenia: GOLDEN FLOOR (budynek Millennium Plaza) Al. Jerozolimskie 123A, XXVI piętro  rejestracja uczestników i kawa powitalna godz: 8:45 Parking miejski od ul. Nowogrodzkiej (na tyłach budynku) lub podziemny w budynku wjazd od ul. Nowogrodzkiej.     Pozdrawiamy i do zobaczenia na szkoleniu Zespół Organizacji Szkoleń MASTER INSTITUTE  

więcej
 
EKSPLOATACJA KOTŁÓW WR-10 - procesy spalania
20 kwietnia 2017 - 21 kwietnia 2017
Szanowni Państwo, Informujemy, że w dniach 20-21 kwietnia 2017r. dla naszego Klienta realizaujemy szkolenie z zakresu  EKSPLOATACJI KOTŁÓW WR - PROCESY SPALANIA .  Zapraszam do współpracy przy organizacji szkolenia u Państwa w Firmie. Szczegółowy program na życzenie Anna Janiga MASTER INSTITUTE tel: 22 243 90 03, mobile: 604 050 480 e-mail: ajaniga@master-institute.pl

więcej
 
Nowe rozporządzenie w procesie uzyskiwania przydziału bezpłatnych uprawnień w ramach europejskiego systemu handlu emisjami (EU ETS)
06 kwietnia 2017 - 06 kwietnia 2017
Jakie zmiany wprowadza nowe rozporządzenie w procesie uzyskiwania przydziału bezpłatnych uprawnień w ramach europejskiego systemu handlu emisjami (EU ETS)                                                                                                                                                                                               szkolenie   6 kwietnia 2017r., KATOWICE Hotel Best Western Premier, ul. Bytkowska 1 A    

więcej
 
EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA 2017 - jak pozyskać białe certyfikaty a jak rozliczyć obowiązek
23 marca 2017 - 23 marca 2017
  Efektywność energetyczna anno domini 2017 - jak pozyskać białe certyfikaty a jak rozliczyć obowiązek   Prowadzący: dr Zdzisław Muras, ekspert ds. prawa energetycznego oraz audytor 9.00-09.30 Regulacje europejskie i krajowe:   ·           dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej z 25 października 2012 r. 2012/27/UE – funkcjonowanie systemu do 2020 r.; ·           założenia zmiany dyrektywy 2012/27, tzw. pakiet zimowy – funkcjonowanie systemu do 2030 r.? ·           podstawy prawne systemu w Polsce. 9.30-11.00 Ustawa o efektywności energetycznej – realizacja przedsięwzięcia efektywnościowego, jako podstawa nowego systemu wsparcia:   ·           najważniejsze definicje – energia finalna i odbiorca końcowy - podstawa ustawy o efektywności energetycznej; ·           zakres podmiotowy stosowania ustawy; ·           zakres przedmiotowy stosowania ustawy; ·           nowe sposoby rozliczenia obowiązku - realizacja przedsięwzięcia, świadectwa, opłata zastępcza – co, kiedy, ile, jak? ·           zakres przedsięwzięć, które mogą zostać przedstawione na potrzeby realizacji obowiązku – czy istnieją jakieś ograniczenia? ·           rozliczać się po roku, dwóch a może trzech – jak to wybierać i realizować,  ·           wieloletnie okresy rozliczenia obowiązku a taryfy; ·           odbiorca energochłonny w świetle nowego obowiązku.   11.00-11.15 Przerwa kawowa 11.15-13.15  Ustawy o efektywności energetycznej – audyty ·           praktyczna strona potwierdzania ilości uzyskanych oszczędności na potrzeby regulacji określonych w nowej ustawie o efektywności energetycznej: Ø   audyty efektywności energetycznej jako podstawowe narzędzia potwierdzające uzyskane oszczędności; Ø   rodzaje audytów oraz minimalny wymagany przepisami zakres informacji i zasady ich sporządzania; Ø   weryfikacja audytów efektywności energetycznej i uzyskanych oszczędności energii; Ø    nie uzyskanie wymaganych oszczędności energii a sankcje określone w ustawie o efektywności energetycznej; Ø   czy istniej minimalny zakres wymagań dla audytora ? ·           audyt efektywności energetycznej dla przedsiębiorstw – nowy obowiązek i jego weryfikacja: Ø   podmioty zobligowane do wypełnienia obowiązku; Ø   zasady realizacji obowiązku; Ø   wykonawca audytu; Ø   minimalny wymagany przepisami zakres informacji w audycie; Ø   informowanie Prezesa URE o przeprowadzeniu audytu; Ø   obowiązek, jako regulacja której umiejętna realizacja może przynieść wymierne korzyści dla przedsiębiorcy; Ø   zwolnienia z obowiązku przeprowadzenia audytu. 13.15.14.00 Lunch 14.00-15.15  Ustawy o efektywności energetycznej – białe certyfikaty ·           nowy zakres przedsięwzięć za które można uzyskać białe certyfikaty; ·           wyłączenia i ograniczenia w zakresie korzystania z systemu białych certyfikatów; ·           nowe zasady uzyskania świadectw efektywności energetycznej – bark przetargu! ·           świadectwa za przedsięwzięcia „nie dające” oszczędności energii finalnej; ·           nowe zasady wydawania świadectw efektywności energetycznej; ·           kontrole przeprowadzane przez organ regulacyjny; ·           okres przejściowy – jak nie stracić posiadanych stracić świadectw i jak je uzyskać za „stare” przedsięwzięcia; ·           okresy ważności białych certyfikatów ze „starego” i „nowego” systemu 15.15 – 15.45 Zasady rozliczenia obowiązku umorzenia białych certyfikatów za 2016, 2017 i lata następne ·           dwa systemy – jeden podmiot rozliczany czyli „stary i nowy system efektywności energetycznej”: Ø   dwa okresy rozliczeniowe za 2016 r. – najważniejsze daty i podejmowane czynności przez przedsiębiorców; Ø   podmioty zobowiązane do umarzania białych certyfikatów; Ø   zakres przedmiotowy obowiązku; Ø   opłata zastępcza; ·           ile trzeba będzie zapłacić jeśli nie zrealizuje się własnej oszczędności. 15.45-16.00 Poziom i podstawy wymierzania kar pieniężnych ·         jak długo można rozliczać „stary system” – podmioty korzystające z systemu wsparcia oraz  podmioty zobowiązane, ·         rozliczenie za brak realizacji obowiązku realizacji przedsięwzięcia lub umorzenia białych certyfikatów – podmioty zobowiązane; ·         zasady wymiaru kar pieniężnych przez prezesa URE.   * DYSKUSJA PRZEWIDYWANA PRZY KAŻDYM BLOKU TEMATYCZNYM Dr Zdzisław Muras – dr nauk prawnych, radca prawny, wieloletni pracownik URE. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym dziewiętnastu książek i opracowań zwartych, licznych glos do orzeczeń Sądu Najwyższego i artykułów z zakresu postępowania karnego, prawa wykroczeń, administracyjnego, gospodarczego oraz prawa energetycznego (związanych z energetyką odnawialną, efektywnością energetyczną, kogeneracją, koncesjonowaniem, czy rynkiem paliw ciekłych). Jest redaktorem i współautorem m.in. komentarza do Prawa energetycznego (2016 r.) oraz autorem podręczników Podstawy prawa (2015) i Encyklopedyczny zarys prawa. Prawo dla ekonomistów (2005). Drugi wykładowca - audyty

więcej
 
Podatkowe i prawne systemy wsparcia dla przedsiębiorstw energochłonnych
28 lutego 2017 - 28 lutego 2017
  Podatkowe i prawne systemy wsparcia dla przedsiębiorstw energochłonnych Jak z nich skorzystać w praktyce?   28 lutego 2017r., Warszawa GOLDEN FLOOR Al. Jerozolimskie 123A, Warszawa budynek MILLENNIUM PLAZA   Od 1 stycznia 20 17 r . przedsiębiorcy mogą składać wnioski o częściowy zwrot akcyzy od energii elektrycznej w trybie preferencji dla tzw . zakładów ener gochłonnych za 2016 r. Stosowanie tej preferencji, a w szczególności metoda kalkulacji tzw. współczynnika energochłonności, którego spełnienie warunkuje możliwość otrzymania zwrotu rodzi szereg wątpliwości. P oja wiło się wiele interpretacji oraz wyroków sądów administracyjnych w zakresie tego zwolnienia, które nie w ą tpliwe za wierają sz er eg wskazówek co do stosowania ww. przepisów . Z dniem 1 stycznia weszły w życie tzw . zwolnienia procesowe obejmujące energię elektryczną wykorzystywaną w procesach mineralogicznych, metalurgiczny ch, elektrolitycznych oraz do ce lów r edukcji chemicznej . Mimo, że przepisy ww. zakresie obowiązują już sponad rok nadal są wątpliwości co do ich stosowania. Ponadto, w d alszym ciągu tzw . „ duzi” odbiorcy przemysłowi mają szansę w określonych przypadkach skorzystać ze zwolnienia dla energii eklektycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł. Z powyższego wynika, że przepisy przewidują szereg preferencji dla podmiotów energochłonnych, które wykorzystują znaczne ilości energii elektrycznej w swojej działalności. Wątpliwości budzi niejednokrotnie to, jakie warunki nale ży spełnić, ab y bezpiecznie skorzys tać z ty ch pr ef er encji i efektywnie zr edukować koszty akc yzy na energię elek try czną w firmie .     Z apraszamy Państwa na szkolenie: informacje i rejestracja biuro@master-institute.pl; telefon: 604 050 480    

więcej
 
SYSTEM WSPARCIA OZE
28 lutego 2017 - 28 lutego 2017
Szkolenie System wsparcia OZE w dniu 28 lutego  br GOLDEN FLOOR (budynek Millennium) Al. Jerozolimskie 123A, piętro XXVI, sala D   Rejestracja uczestników i kawa powitalna 8:30 – 9:00   Parking miejski lub podziemny w budynku (wjazd od ul Nowogrodzkiej) – we własnym zakresie.   W przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem: tel: 22 243 90 03, mobile: 604 050 480 biuro@master-institute.pl  

więcej
 
EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA 2017 - jak pozyskać białe certyfikaty a jak rozliczyć obowiązek
31 stycznia 2017 - 31 stycznia 2017
    Efektywność energetyczna  anno domini  2017 - jak pozyskać białe certyfikaty a jak rozliczyć obowiązek  SZKOLENIE 31 stycznia 2017r.,  Efektywność energetyczna  to stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, niezbędnej do uzyskania tego efektu.   Krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią zakłada uzyskanie do 2016 r. oszczędności energii finalnej nie mniejszej niż 9% krajowego zużycia tej energii w ciągu roku, przy czym uśrednienie obejmuje lata 2001 - 2005 (artykuł 4 Ustawy o efektywności energetycznej). Działania służące poprawie efektywności energetycznej  obejmują promocję wykorzystania ciepła użytkowego z wysokosprawnej kogeneracji, odnawialnych źródeł energii, wykorzystania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, systemu dobrowolnych umów, systemów zarządzania energią i audytów energetycznych. Poprawie efektywności energetycznej (według Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. z 2011 r. nr 94 poz.551 z późn. zm.)) służą w szczególności następujące rodzaje przedsięwzięć: Izolacja instalacji przemysłowych. Przebudowa lub remont budynków. Modernizacja urządzeń przeznaczonych do użytku domowego, oświetlenia, urządzeń potrzeb własnych, urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych, lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła. Odzysk energii w procesach przemysłowych. Ograniczenie przepływów mocy biernej, strat sieciowych w ciągach liniowych, strat w transformatorach. Stosowanie do ogrzewania lub chłodzenia obiektów energii wytwarzanej we własnych lub przyłączonych do sieci odnawialnych źródłach energii, w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, ciepła użytkowego w kogeneracji, w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych.   Szczegółowy wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej został ogłoszony, przez Ministra właściwego do spraw gospodarki, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”  (Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2012 r. (Monitor Polski Dz.U. RP z 11.01.2013 r. poz.15).

więcej
 
KOGENERACJA 2016 w praktyce. Rozliczenie roku i gwarancje pochodzenia
15 grudnia 2016 - 15 grudnia 2016
  KOGENERACJA 2016 – w praktyce rozliczenie roku i gwarancje pochodzenia   15 grudnia 2016r., Warszawa   GOLDEN FLOOR Millennium Plaza, AL. Jerozolimskie 123A XV piętro sala 3   Rejestracja uczestników i kawa powitalna 9:30 - 10:00 Celem warsztatów jest: §   Szczegółowe omówienie zmian w  postępowaniach administracyjnych o udzielenie koncesji (w tym także dot. zmiany koncesji, promesy koncesji, promesy zmiany koncesji) na wytwarzanie energii elektrycznej i/lub ciepła wynikające z ostatnich nowelizacji m.in. ustawy – Prawo energetyczne; §   Przedstawienie zasad potwierdzenia przez Prezesa URE ewentualnego spełnienia „ efekt u zachęty ”, o którym mowa w art. 43 ustawy – Prawo energetyczne oraz w Wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014-2020 projektów inwestycyjnych w zakresie wytwarzania energii elektryczne w wysokosprawnej kogeneracji i OZE ( Dz.U.UE.C.2014.200.1); §   Przedstawienie wymagań technicznych wytwarzania energii elektrycznej w kogeneracji; §   Przygotowanie przykładowych wniosków o wydanie świadectwa z kogeneracji (w tym w jednostce „wielopaliwowej”); §   Zasady wypełnienia wniosków o „korekcyjne” wydanie świadectwa z kogeneracji oraz o umorzenie „korekcyjne”; §   Przygotowanie jednostek kogeneracji do audytu rocznego; §   Omówienie nowego instrumentu wsparcia - gwarancji pochodzenia z kogeneracji ; §   Zaprezentowanie zasad uczestnictwa jednostki kogeneracji, stanowiącej instalację OZE w nowym mechanizmie wsparcia OZE – aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z OZE .   W ramach warsztatu otrzymacie Państwo: §   Możliwość pracy na przykładowych wnioskach o wydanie świadectw pochodzenia z kogeneracji, w tym wnioskach „korekcyjnych”;   §   Możliwość pracy na przykładowym wniosku o wydanie gwarancji pochodzenia z kogeneracji.

więcej
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Copyright © 2010 by Master Institute | All rights reserved ewipo.pl