STRONA GŁÓWNA KONFERENCJE I WARSZTATY SZKOLENIA DLA FIRM SZKOLENIA I KURSY KONTAKT
O firmie Współpraca Oferty Pracy KLIENCI FIRMY KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Bankowość Chemia Energetyka Farmacja Finanse Logistyka Ochrona środowiska Prawo Transport Zarządzanie
NASI PARTNERZY
 
ARCHIWUM WYDARZEŃ

WPŁYW PARAMETRÓW JAKOŚCIOWYCH PALIW NA PROCES SPALANIA W KOTŁACH ENERGETYCZNYCH
17 marca 2016 - 18 marca 2016
Miejsce szkolenia: GOLDEN FLOOR (budynek Millennium Plaza ), piętro XXVI Al. Jerozolimskie 123A (Pl. Zawiszy). Rejestracja uczestników i kawa powitalna: 17 marca: 9:00 – 9:30, 18 marca 8:30 – 9:00   Kontakt do opiekuna: 604 050 480

więcej
 
Duży wytwórca energii OZE - Zasady wsparcia innych niż mikroinstalacje źródeł odnawialnych
17 marca 2016 - 17 marca 2016
  D UŻY WYTWÓRCA ENERGII OZE - ZASADY WSPARCIA INNYCH NIŻ MIKROINSTALACJE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH 17 marca 2016r., Warszawa    Najważniejsze zagadnienia: Ustawa o odnawialnych źródłach energii; Rozporządzenia wykonawcze; Przyłączenie do sieci – ustawodawstwo i praktyka; Zakres systemów wsparcia OZE; Aukcje i energia elektryczna fizyczna; Gwarancja poziomu wsparcia oraz rozwiązania dla okresu przejściowego.     Miejsce szkolenia: GOLDEN FLOOR Budynek Millennium Al. Jerozolimskie 123a  rejestracja uczestników i kawa powitalna godz. 8:30 rozpoczęcie szkolenia godzina 9:00 Kontakt z opiekunem: 604 050 480

więcej
 
ENERGIA Z ODPADÓW - nowe zasady kwalifikowania energii jako wytworzonej z OZE
10 marca 2016 - 10 marca 2016
  ENERGIA Z ODPADÓW 10 marca 2016 r., Warszawa   §     warunki techniczne korzystania z mechanizmu wsparcia wysokosprawnej kogeneracji; §   zasady potwierdzenia przez Prezesa URE ewentualnego spełnienia „ efekt u zachęty ”, o którym mowa w Wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014-2020 projektów inwestycyjnych w zakresie wytwarzania energii elektryczne w wysokosprawnej kogeneracji i OZE; §   zasady uzyskania koncesji/promesy koncesji dla ITPO.     INFORMACJE I REJESTRACJA: MASTER INSTITUTE tel: 22 188 10 71, mobile: 604 050 480 biuro@master-institute.pl, www.master-institute.pl  

więcej
 
Udział w aukcji – ale jak? – zasady wsparcia w Ustawie o odnawialnych źródłach energii
09 marca 2016 - 09 marca 2016
  Udział w aukcji – ale jak?  – zasady wsparcia w Ustawie o odnawialnych źródłach energii   9 marca 2016 r., Warszawa   Zakres systemu wsparcia w ujęciu podmiotowym i zasady wejścia do systemu Zakres aukcyjnego systemu wsparcia OZE Aukcje i energia elektryczna fizyczna Procedura prekwalifikacji, Ceny referencyjne „Stare”, zmodernizowane i nowe instalacje - jako uczestnicy aukcji, Obligatoryjna aukcja uzupełniająca. Zasady przeprowadzenia aukcji, Zakres obowiązku zakupu energii elektrycznej fizycznej po wygranej aukcji, Zakres uprawnienia do pokrycia salda ujemnego dla energii z aukcji, „Okres funkcjonowania wsparcia”, Jednostki OZE w kogeneracji     INFORMACJE I REJESTRACJA: MASTER INSTITUTE tel: 22 188 10 71, mobile: 604 050 480 biuro@master-institute.pl , www.master-institute.pl

więcej
 
KOGENERACJA 2016 w praktyce
04 lutego 2016 - 04 lutego 2016
KOGENERACJA 2016 w praktyce – zmiany wynikające z rozporządzenia delegowanego Komisji Europejskiej 4 lutego 2016r., Warszawa GOLDEN FLOOR Al. Jerozolimskie 123A Już 1 stycznia 2016 r. planowane jest wejście w życie nowych regulacji zawartych w projekcie ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) z dnia 12.10.2015 r. w sprawie przeglądu zharmonizowanych wartości referencyjnych sprawności dla rozdzielonej produkcji energii elektrycznej i ciepła w zastosowaniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE i uchylające decyzję wykonawczą Komisji 2011/877/UE. Powyższy akt delegowany ma postać rozporządzenia, które będzie bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich, bez konieczności implementowania go do polskiego prawodawstwa. Zawarto w nim regulacje dotyczące m.in.: - nowych wartości referencyjnych dla rozdzielonej produkcji energii elektrycznej i ciepła; - nowych referencyjnych wartości sprawności dla wytwarzania rozdzielonego ciepła użytkowego w odniesieniu do rodzaju czynnika (odmiennych dla pary i gorącej wody); - współczynników korekcyjnych związanych z warunkami klimatycznymi, określonych w decyzji Komisji 2012/27/UE, wyłącznie do elektrowni wykorzystujących paliwa gazowe (korekta temperatury otoczenia ma zastosowanie wyłącznie do paliw gazowych); które należy stosować od dnia 1 stycznia 2016 r. Warsztaty pt. „Kogeneracja 2016 w praktyce” mają na celu praktyczne przygotowanie podmiotów wytwarzających energię elektryczną w wysokosprawnej kogeneracji do prawidłowego rozliczenia roku 2015 oraz następnych okresów. Czy sprawozdanie roczne za rok 2015 przygotować według dotychczasowych przepisów? Jak prawidłowo ustalić zharmonizowane wartości referencyjne sprawności dla rozdzielonej produkcji energii elektrycznej i ciepła? Na te i wiele innych nurtujących Państwa pytań odpowie oraz przeprowadzi studium przypadku dla poszczególnych rodzajów jednostek kogeneracji, w tym jednostek wielopaliwowych. Podczas warsztatów zostaną także przybliżone zasady:  potwierdzania przez Prezesa URE ewentualnego spełnienia „efektu zachęty” dla projektów inwestycyjnych rozpoczynanych po 1 lipca 2014 r. Według Wytycznych Komisji Europejskiej otrzymanie potwierdzenia „efektu zachęty” jest niezbędne, aby w przyszłości ubiegać się o jakąkolwiek pomoc powstałych instalacji w ramach wsparcia operacyjnego;  uczestnictwa jednostki kogeneracji, stanowiącej instalację OZE w nowym mechanizmie wsparcia OZE – aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z OZE.

więcej
 
KOGENERACJA 2016 w praktyce - zmiany wynikające z rozporządzenia delegowanego KE
28 stycznia 2016 - 28 stycznia 2016
  28 stycznia 2016r., Warszawa GOLDEN FLOOR Al. Jerozolimskie 123A     27 stycznia w Warszawie warsztaty komputerowe AUKCJE OZE W PRAKTYCE prowadzący: Leszek Wodzyński, ekspert ds. systemów wsparcia OZE i CHP szczegóły na www.master-institute.pl     Już 1 stycznia 2016 r. planowane jest wejście w życie nowych regulacji zawartych w projekcie ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) z dnia 12.10.2015 r. w sprawie przeglądu zharmonizowanych wartości referencyjnych sprawności dla rozdzielonej produkcji energii elektrycznej i ciepła w zastosowaniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE i uchylające decyzję wykonawczą Komisji 2011/877/UE . Powyższy akt delegowany ma postać rozporządzenia, które będzie bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich, bez konieczności implementowania go do polskiego prawodawstwa. Zawarto w nim regulacje dotyczące m.in.: - nowych wartości referencyjnych dla rozdzielonej produkcji energii elektrycznej i ciepła; - nowych referencyjnych wartości sprawności dla wytwarzania rozdzielonego ciepła użytkowego w odniesieniu do rodzaju czynnika ( odmiennych dla pary i gorącej wody); - współczynników korekcyjnych związanych z warunkami klimatycznymi, określonych w decyzji Komisji 2012/27/UE, wyłącznie do elektrowni wykorzystujących paliwa gazowe ( korekta temperatury otoczenia ma zastosowanie wyłącznie do paliw gazowych ); które należy stosować od dnia 1 stycznia 2016 r. Warsztaty pt. „Kogeneracja 2016 w praktyce” mają na celu praktyczne przygotowanie podmiotów wytwarzających energię elektryczną w wysokosprawnej kogeneracji do prawidłowego rozliczenia roku 2015 oraz następnych okresów. Czy sprawozdanie roczne za rok 2015 przygotować według dotychczasowych przepisów ? Jak prawidłowo ustalić zharmonizowane wartości referencyjne sprawności dla rozdzielonej produkcji energii elektrycznej i ciepła? Na te i wiele innych nurtujących Państwa pytań odpowie oraz przeprowadzi studium przypadku dla poszczególnych rodzajów jednostek kogeneracji, w tym jednostek wielopaliwowych, ekspert ds. systemów wsparcia CHP i OZE – Leszek Wodzyński. Podczas warsztatów zostaną także przybliżone zasady: § potwierdzania przez Prezesa URE ewentualnego spełnienia „efektu zachęty” dla projektów inwestycyjnych rozpoczynanych po 1 lipca 2014 r. Według Wytycznych Komisji Europejskiej otrzymanie potwierdzenia „efektu zachęty” jest niezbędne, aby w przyszłości ubiegać się o jakąkolwiek pomoc powstałych instalacji w ramach wsparcia operacyjnego; § uczestnictwa jednostki kogeneracji, stanowiącej instalację OZE w nowym mechanizmie wsparcia OZE – aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z OZE. Program szkolenia CHP Celem warsztatów jest: § Zaprezentowanie proponowanych zmian rozliczania wysokosprawnej kogeneracji wynikających z projektu ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) z dnia 12.10.2015 r. w sprawie przeglądu zharmonizowanych wartości referencyjnych sprawności dla rozdzielonej produkcji energii elektrycznej i ciepła w zastosowaniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE i uchylające decyzję wykonawczą Komisji 2011/877/UE ; § Przedstawienie zasad rozliczenia roku 2015; § Przygotowanie przykładowych wniosków o wydanie świadectwa z kogeneracji, w tym w jednostce: - „wielopaliwowej”; - wykorzystującej: biogaz/gaz ziemny/biomasę; § Wypełnienie wniosku rocznego oraz wniosków korekcyjnych; §Przedstawienie zasad potwierdzenia przez Prezesa URE ewentualnego spełnienia „efektu zachęty”, o którym mowa w Wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014-2020 projektów inwestycyjnych w zakresie wytwarzania energii elektryczne w wysokosprawnej kogeneracji i OZE. § Zaprezentowanie zasad uczestnictwa jednostki kogeneracji, stanowiącej instalację OZE w nowym mechanizmie wsparcia OZE – aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z OZE. W ramach warsztatu otrzymacie Państwo: · Możliwość pracy na przykładowych wnioskach o wydanie świadectw pochodzenia z kogeneracji; · Możliwość pracy w grupach przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych; · Okazję kierowania pytań do eksperta z dziedziny energii wytwarzanej w kogeneracji; · Możliwość wymiany dotychczasowych doświadczeń pomiędzy uczestnikami;

więcej
 
AUKCJE OZE W PRAKTYCE WARSZTATY KOMPUTEROWE
27 stycznia 2016 - 27 stycznia 2016
  „Aukcje OZE w praktyce”   WARSZTATY KOMPUTEROWE   27 stycznia 2016r., Warszawa MILLENNIUM PLAZA   Warsztaty pt. „Aukcje OZE w praktyce” mają na celu praktyczne przygotowanie podmiotów wytwarzających energię elektryczną z OZE do prawidłowego przystąpienia do pierwszej aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach OZE. Jak przygotować deklarację o przystąpieniu do aukcji? Jak uniknąć błędów we wnioskach o wydanie zaświadczeń o dopuszczeniu do udziału w aukcji? W jaki sposób w ofercie określić ilość planowanej do sprzedaży energii? Na te i wiele innych nurtujących Państwa pytań odpowie oraz przeprowadzi studium przypadku dla poszczególnych rodzajów instalacji OZE, ekspert ds. systemów wsparcia CHP i OZE. Podczas warsztatów zostaną także przybliżone zasady potwierdzania przez Prezesa URE ewentualnego spełnienia „ efektu zachęty” dla projektów inwestycyjnych rozpoczynanych po 1 lipca 2014 r. Według Wytycznych Komisji Europejskiej otrzymanie potwierdzenia „efektu zachęty” jest niezbędne, aby w przyszłości ubiegać się o jakąkolwiek pomoc powstałych instalacji w ramach wsparcia operacyjnego. W ramach warsztatu otrzymacie Państwo: §  możliwość przygotowania przykładowych deklaracji o przystąpieniu do aukcji dla istniejących instalacji OZE; §  możliwość przygotowania przykładowych wniosków o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji m.in.: -instalacji OZE – elektrowni fotowoltaicznej; -instalacji OZE – elektrowni biogazowej/biomasowej; -instalacji OZE – elektrowni wodnej; §  możliwość przygotowania przykładowych ofert składanych przez uczestników aukcji; §  możliwość przygotowania przykładowych formularzy opisu techniczno-ekonomicznego projektowanej inwestycji m.in.: -jednostki kogeneracji (SSP), instalacji OZE wykorzystującej biogaz; -instalacji OZE – elektrowni fotowoltaicznej; §  możliwość pracy w grupach przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych; §  możliwość wymiany dotychczasowych doświadczeń pomiędzy uczestnikami;   Z uwagi na charakter warsztatów przewidywana maksymalna liczba uczestników wynosi 18 osób .   Warsztat poprowadzi ekspert ds. systemów wsparcia OZE i CHP odpowiedzialny za system wsparcia energii wytwarzanej w kogeneracji, proces koncesjonowania i rejestr małych instalacji (Informacja szczegółowa na stronie www.master-institute.pl)   INFORMACJE I REJESTRACJA: tel: 22 188 10 71, mobile: 600 719 200 biuro@master-institute.pl, www.master-institute.pl     Szczegółowy program   „Aukcje OZE w praktyce”   9:30 -10:00  Rejestracja Uczestników, poranna kawa 10:00 – 11:30   Aktualne otoczenie formalno-prawne   §  definicje, w tym warunki spełnienia wymagań definicji instalacji odnawialnego źródła energii; §  zasady uzyskania potwierdzenia tzw. " efektu zachęty ”; - pojęcie efekt zachęty i jego zadania; -  rozpoczęcie prac nad projektem a efekt zachęty; - modernizacja źródła a konieczność potwierdzania efektu zachęty; - świadectwa CHP i OZE a efekt zachęty – konsekwencje braku  potwierdzenia występowania efektu zachęty; - aukcje OZE a badanie efektu zachęty; Przygotowanie przykładowych formularzy opisu techniczno-ekonomicznego projektowanej inwestycji – zajęcia praktyczne   -jednostka kogeneracji (SSP), instalacja OZE wykorzystująca biogaz; -instalacja OZE – elektrownia fotowoltaiczna;   11:30 – 11:40 Przerwa kawowa 11:40 – 13:00   Czas na aukcje – „nowe zasady gry ”   §  „ prekwalifikacja ” - procedura oceny formalnej przygotowania do wytwarzania energii; §  przygotowanie przykładowych wniosków o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji m.in.: -instalacji OZE – elektrowni fotowoltaicznej; -instalacji OZE – elektrowni biogazowej/biomasowej; -instalacji OZE – elektrowni wodnej; §  warunki przystąpienia do aukcji; §  aukcja – tryb i zasady przeprowadzenia, w tym aukcji uzupełniającej; §  procedury „ po ” rozstrzygnięciu aukcji; §  weryfikacja wygranych ofert; 13:00 – 14:00 Lunch 14:00 – 14:30   Czas na aukcje – aukcja próbna – „ kto da mniej ”   14:30 – 16:00   Nowa ustawa OZE a istniejące instalacje – czas się przygotować Przedstawienie wpływu nowych regulacji na istniejące źródła wytwórcze OZE, w tym: § nowe warunki obowiązku zakupu energii elektrycznej; § zmiany procedury uzyskania świadectwa pochodzenia; § mechanizmy zapobiegające nadpodaży świadectw pochodzenia; § zasad przejścia z systemu kwotowego („ certyfikatów ”) do systemu „ aukcyjnego ”; § przygotowanie przykładowych deklaracji o przystąpieniu do aukcji dla istniejących instalacji OZE 16:00 Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów   INFORMACJE I REJESTRACJA: tel: 22 188 10 71, mobile: 600 719 200 biuro@master-institute.pl, www.master-institute.pl          

więcej
 
BIAŁE CERTYFIKATY - OSTATNI PRZETARG
03 grudnia 2015 - 03 grudnia 2015
  Białe certyfikaty- OSTATNI PRZETARG praktyka funkcjonowania sytemu i przetargu 3 grudnia 2015r., Warszawa Chcesz skutecznie skorzystać zanim system wygaśnie na całość uzyskanej oszczędności weź udział w jedynym takim wydarzeniu. W trakcie spotkania zostaną poruszone kwestie dotyczące audytów dla przedsiębiorstw innych niż małe i średnie przedsiębiorstwa zgodnie z art. 8 ust. 4 i 5 dyrektywy 2012/27/UE: "Mogę, muszę, powinienem poddać się audytowi energetycznemu do 5 grudnia 2015 r. zgodnie z dyrektywą 2012/27/UE oraz czy grożą mi jakiekolwiek konsekwencje z powodu braku takiego audytu". Zgodnie bowiem ze wspomnianą powyżej dyrektywą: "Państwa członkowskie zapewniają, aby przedsiębiorstwa niebędące MŚP zostały poddane audytowi energetycznemu przeprowadzonemu w niezależny i opłacalny sposób przez wykwalifikowanych lub akredytowanych ekspertów lub zrealizowane i nadzorowane przez niezależne organy na podstawie przepisów krajowych, do dnia 5 grudnia 2015 r. oraz co najmniej co cztery lata od daty poprzedniego audytu energetycznego." Zostanie zatem wyjaśnione: Kiedy dyrektywa może znaleźć bezpośrednie zastosowanie i jakie jest podejście sądów krajowych do wymierzania sankcji przez organy administracji.

więcej
 
AUKCJE OZE W PRAKTYCE WARSZTATY KOMPUTEROWE
26 listopada 2015 - 26 listopada 2015
  „Aukcje OZE w praktyce”   WARSZTATY KOMPUTEROWE   26 listopada 2015r., Warszawa MILLENNIUM PLAZA Al. Jerozolimskie 123A GOLDEN FLOOR   Warsztaty pt. „Aukcje OZE w praktyce” mają na celu praktyczne przygotowanie podmiotów wytwarzających energię elektryczną z OZE do prawidłowego przystąpienia do pierwszej aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach OZE. Jak przygotować deklarację o przystąpieniu do aukcji? Jak uniknąć błędów we wnioskach o wydanie zaświadczeń o dopuszczeniu do udziału w aukcji? W jaki sposób w ofercie określić ilość planowanej do sprzedaży energii? Na te i wiele innych nurtujących Państwa pytań odpowie oraz przeprowadzi studium przypadku dla poszczególnych rodzajów instalacji OZE, ekspert ds. systemów wsparcia CHP i OZE – Leszek Wodzyński. Podczas warsztatów zostaną także przybliżone zasady potwierdzania przez Prezesa URE ewentualnego spełnienia „ efektu zachęty” dla projektów inwestycyjnych rozpoczynanych po 1 lipca 2014 r. Według Wytycznych Komisji Europejskiej otrzymanie potwierdzenia „efektu zachęty” jest niezbędne, aby w przyszłości ubiegać się o jakąkolwiek pomoc powstałych instalacji w ramach wsparcia operacyjnego. W ramach warsztatu otrzymacie Państwo: §  możliwość przygotowania przykładowych deklaracji o przystąpieniu do aukcji dla istniejących instalacji OZE; §  możliwość przygotowania przykładowych wniosków o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji m.in.: -instalacji OZE – elektrowni fotowoltaicznej; -instalacji OZE – elektrowni biogazowej/biomasowej; -instalacji OZE – elektrowni wodnej; §  możliwość przygotowania przykładowych ofert składanych przez uczestników aukcji; §  możliwość przygotowania przykładowych formularzy opisu techniczno-ekonomicznego projektowanej inwestycji m.in.: -jednostki kogeneracji (SSP), instalacji OZE wykorzystującej biogaz; -instalacji OZE – elektrowni fotowoltaicznej; §  możliwość pracy w grupach przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych; §  możliwość wymiany dotychczasowych doświadczeń pomiędzy uczestnikami;   Z uwagi na charakter warsztatów przewidywana maksymalna liczba uczestników wynosi 18 osób .   Warsztat poprowadzi Leszek Wodzyński, ekspert ds. systemów wsparcia OZE i CHP. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Z zagadnieniami dotyczącymi źródeł OZE i kogeneracji związany od okresu studiów, wieloletni pracownik URE, odpowiedzialny obecnie w Urzędzie za system wsparcia energii wytwarzanej w kogeneracji, proces koncesjonowania i rejestr małych instalacji.

więcej
 
Redukcja kosztów dla przedsiębiorstw energochłonnych: odbiorca przemysłowy na 2016 r., nowe zwolnienia z akcyzy
24 listopada 2015 - 24 listopada 2015
  Redukcja kosztów dla przedsiębiorstw energochłonnych: odbiorca przemysłowy na 2016 r., nowe zwolnienia z akcyzy   24 listopada 2015r., Warszawa   Pierwsza część: Zdzisław Muras – dr nauk prawnych, radca prawny Druga część: Wojciech Zawada, Director | Audit, Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Anna Wibig doradca podatkowy, menedżer w Dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte. Michał Wróblewski radca prawny, starszy menedżer w Dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte     NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA:   Rozporządzenie Ministerstwa Gospodarki w sprawie sposobu obliczania współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej przez odbiorcę przemysłowego z października 2015r. oraz praktycznego podejścia do rozliczenia 2015r.   Kwestia tzw. wiążącej interpretacji prawa o której mowa w art. 10a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (najnowsze orzecznictwo).   Zasady systemu wsparcia OZE i CHP w ustawie Prawo energetyczne, a odbiorca przemysłowy w 2015 r. – zakres i możliwości skorzystania z sytemu wsparcia   Odbiorca przemysłowy w świetle ustawy o odnawialnych źródłach energii   Zasady rozliczenia obowiązku OZE odbiorców przemysłowych od roku 2016 - System świadectwa pochodzenia - System aukcyjny - Okres przejściowy – „stary” a „nowy” system wsparcia   Odbiorca przemysłowy a przedsiębiorstwo energochłonne   Świadectwa pochodzenia i opłata zastępcza - moment rozpoznania i ujmowanie w sprawozdaniu finansowym   Wymagania sprawozdawczości finansowej wynikające z Art. 44 Prawa Energetycznego Badanie współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej według Ustawy o OZE przez biegłego rewidenta. Art. 52-55 Ustawy o OZE, nowe podmioty i obowiązki dla przedsiębiorstw Wybrane zagadnienia podatkowe w zakresie nabywania i umarzania świadectw pochodzenia oraz uiszczania opłaty zastępczej Nowe zwolnienia z akcyzy dla energii elektrycznej     8.45-9.00. Rejestracja uczestników, kawa powitalna   Podstawy prawne: ·          Ustawa - Prawo energetyczne, ·          Ustawa o odnawialnych źródłach energii z 20.02. 2015 r., ·          Ustawa o efektywności energetycznej, ·          Projekt ustawy o efektywności energetycznej, ·          Rozporządzenie taryfowe elektryczne, ·          Ustawa o podatku akcyzowym.   9.00-9.30 Zasady systemu wsparcia OZE i CHP w ustawie Prawo energetyczne, a odbiorca przemysłowy w 2014 r. – zakres i możliwości skorzystania z sytemu wsparcia: ·          Rozliczenie obowiązku w systemie „świadectwowym” założenia i zasady. ·          Udział w systemie a zakres zwrotu z akcyzy. ·          Okres przejściowy – podmioty zarejestrowane jako odbiorcy przemysłowi „na 2015 r.”.   9.30 -11.30 Odbiorca przemysłowy w świetle ustawy o odnawialnych źródłach energii: ·          Zakres realizacji obowiązku OZE w 2015 r. – podmioty zobowiązane . ·          Nowe podejście do pojęcia - odbiorca przemysłowy. ·          Podejście do pojęcia „przeważającej działalności”. ·          Prawny zakres określenia pojęcia „intensywności zużycia energii”. ·          Zasady i terminy zgłoszenia do udziału w systemie na 2015 r. ·          Nowy poziom realizacji obowiązku. ·          Biegły rewident a rozliczenie odbiorcy przemysłowego. ·          Obowiązki odbiorcy przemysłowego związane z udziałem w nowym systemie. ·          Co z obowiązkiem kogeneracyjnym?   11.30-11.45 PRZERWA NA KAWĘ       11.45-12.45 Zasady rozliczenia obowiązku OZE odbiorców przemysłowych od roku 2016: ·          System świadectwa pochodzenia: Ø Kiedy trzeba umarzać świadectwa a kiedy można uiścić opłatę zastępczą – nowe zasady realizacji obowiązku, Ø Zakres podmiotowy i przedmiotowy realizacji obowiązku OZE a odbiorca przemysłowy, Ø Długość wsparcia źródeł odnawialnych a poziom i zakres realizacji obowiązku, Ø Zasady „interwencji” na rynku świadectw pochodzenia. ·          System aukcyjny: Ø Nowe zasady gromadzenia środków „na potrzeby aukcji”, Ø Nowe podmioty w systemie wsparcia – sprzedawca zobowiązany i OREO, Ø Sposób określania opłaty OZE, Ø Płatnik opłaty OZE, a odbiorca przemysłowy. ·          Okres przejściowy – „stary” a „nowy” system wsparcia .   12.45-13.15 Odbiorca przemysłowy a przedsiębiorstwo energochłonne: ·          Zasady rozliczenia z obowiązku wynikające z ustawy o efektywności energetycznej i projektu ustawy o efektywności energetycznej. ·          Uprawnienia odbiorcy energochłonnego wynikające z rozporządzenia taryfowego. ·          Uprawnienia odbiorcy energochłonnego wynikające z przepisów akcyzowych – sygnalizacja zagadnienia.   13:15 – 14:00 LUNCH     14.00 – 14:30 Świadectwa pochodzenia i opłata zastępcza - moment rozpoznania i ujmowanie w sprawozdaniu finansowym 14:30 – 15:00 Wymagania sprawozdawczości finansowej wynikające z Art. 44 Prawa Energetycznego a.        Obowiązek podziału rachunkowości b.       Przygotowanie sprawozdania/sprawozdań finansowych c.        Ujawnienia informacji w sprawozdaniu finansowym d.       Obowiązek badania przez biegłego rewidenta 15:00 -15:30 Badanie współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej według Ustawy o OZE przez biegłego rewidenta. Art. 52-55 Ustawy o OZE, nowe podmioty i obowiązki dla przedsiębiorstw. 15:30 – 16:00 Wybrane zagadnienia podatkowe w zakresie nabywania i umarzania świadectw pochodzenia oraz uiszczania opłaty zastępczej a.        Konsekwencje w podatku dochodowym b.       Podatek VAT i akcyza 16:00 – 17:15 Nowe zwolnienia z podatku akcyzowego dla energii elektrycznej   a.        Zwolnienie dla energii elektrycznej zużywanej przez zakłady energochłonne b.       Zwolnienie dla energii elektrycznej zużywanej w procesach metalurgicznych, mineralogicznych, elektrolitycznych i do redukcji chemicznej.      

więcej
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Copyright © 2010 by Master Institute | All rights reserved ewipo.pl