STRONA GŁÓWNA KONFERENCJE I WARSZTATY SZKOLENIA DLA FIRM SZKOLENIA I KURSY KONTAKT
O firmie Współpraca Oferty Pracy KLIENCI FIRMY KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Bankowość Chemia Energetyka Farmacja Finanse Logistyka Ochrona środowiska Prawo Transport Zarządzanie
NASI PARTNERZY
 
ARCHIWUM WYDARZEŃ

Koncesje na obrót węglem kamiennym oraz na obrót węglem kamiennym z zagranicą – nowe obowiązki
20 marca 2015 - 20 marca 2015
  Koncesje na obrót węglem kamiennym oraz na obrót węglem kamiennym z zagranicą – nowe obowiązki 20 marca 2015r., Katowice   Szkolenie w godzinach od 9.00-16.00 1. Podstawy prawne funkcjonowania rynku paliw stałych (węgla kamiennego): Ustawy: ü ustawa - Prawo energetyczne – po nowelizacji z 7 listopada 2014 r., ü ustawa o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw po nowelizacji z 10 października 2014 r., ü norma techniczna jako „źródło prawa”, Rozporządzenie jakościowe – zakres delegacji ustawowej. 2. Promesa koncesji. 3. Zasady udzielania koncesji w świetle ustawy Prawo energetyczne i ustawy o swobodzie działalności gospodarczej: zakres i pojęcie działalności gospodarczej, pojęcie przedsiębiorstwo energetyczne, zakres i pojęcie działalności koncesjonowanej, przesłanki uzyskania koncesji o obrót węglem kamiennym w kraju, przesłanki uzyskania koncesji na obrót węglem kamiennym z zagranicą, klauzula generalna - bezpieczeństwo państwa, pojęcie jednostki akredytowanej, zabezpieczenia majątkowe – zasady ustanawiania i uwalniania. 4. Zasady zmiany oraz przedłużenia koncesji 5. Naruszenie warunków koncesji: podstawy i zasady wymierzania kar pieniężnych, zasady ograniczania koncesji, zasady cofania koncesji. 6. Jakość paliw – regulacje dla rynku paliw stałych i doświadczenia z rynku paliw ciekłych. 7. Obowiązki koncesjonariusza - opłaty koncesyjne. 8. Przepisy intertemporalne – jak wykonywać działalność w okresie przejściowym.     Zdzisław Muras – dr nauk prawnych, radca prawny, wykładowca Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie, wieloletni pracownik URE. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym siedemnastu książek i opracowań zwartych, licznych glos do orzeczeń Sądu Najwyższego i artykułów z zakresu postępowania karnego, prawa wykroczeń, administracyjnego, gospodarczego oraz prawa energetycznego (związanych z energetyką odnawialną, kogeneracją, koncesjonowaniem, czy rynkiem paliw ciekłych). Jest redaktorem i współautorem m.in. komentarza do Prawa energetycznego (2010 r.) oraz autorem podręczników Podstawy prawa (2011) i Encyklopedyczny zarys prawa. Prawo dla ekonomistów (2005).

więcej
 
ENERGIA Z ODPADÓW
19 marca 2015 - 19 marca 2015
  Energia z odpadów – perspektywa dla samorządów 19 marca 2015r., Warszawa       W celu uzyskania szczegółowego programu spotkania prosimy o kontakt:   telefon 22 188 10 71, mobile: 604 050 480 biuro@master-institute.pl , www.master-institute.pl

więcej
 
Ustawa o OZE
12 marca 2015 - 20 maja 2015
  Ustawa o OZE – odliczanie czas zacząć   Szanowni Państwo, w dniu 20 lutego 2015 r. Sejm przyjął ustawę o odnawialnych źródłach energii.   Proces legislacyjny tej ustawy, po wielu latach, jest bliski zakończenia. Nowa ustawa o OZE znacząco może zmienić wysokość i zakres wsparcia, które otrzymują operatorzy poszczególnych rodzajów instalacji wytwarzających zieloną energię. W chwili obecnej ustawa liczy aż 144 strony, a poszczególne zapisy ustawy mogą wejść w życie już 1 kwietnia 2015 r. W celu lepszego przygotowania się do „ nowych zasad gry ” przygotowaliśmy dla Państwa cykl warsztatów ściśle ukierunkowanych na dany rodzaj działalności. Podczas poszczególnych warsztatów, razem z Państwem chcielibyśmy  przeprowadzić także próbne aukcje na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach odnawialnego źródła energii, a także próbne aukcje uzupełniające.   Warsztaty Nr 1 - Warszawa, 19 marca 2015 r. Temat: Energia z odpadów – perspektywa dla samorządów Do udziału w warsztatach zapraszamy w szczególności przedstawicieli obecnych i przyszłych operatorów instalacji termicznego przekształcania odpadów.   Warsztaty Nr 2 - Warszawa,23-24 kwietnia 2015 r. Dzień 1 – Temat: Woda, Wiatr i Słońce Dzień 2 – Temat: Biomasa i Biopłyny Do udziału w warsztatach zapraszamy w szczególności przedstawicieli obecnych i przyszłych operatorów instalacji OZE   Warsztaty Nr 4, Warszawa, 16 kwietnia 2015 r. Temat: OSP i OSD – nowe obowiązki Do udziału w warsztatach zapraszamy w szczególności przedstawicieli obecnych operatorów systemu dystrybucyjnego i przesyłowego.   Warsztaty Nr 5, Warszawa, 7 maja 2015 r. Temat: Sprzedawca zobowiązany – nowy podmiot na rynku energii? Do udziału w warsztatach zapraszamy w szczególności przedstawicieli obecnych sprzedawców z urzędu i spółek obrotu energią.   Warsztaty Nr 6 - Warszawa, 20 maja 2015 r. Temat: Biogaz Do udziału w warsztatach zapraszamy w szczególności przedstawicieli obecnych i przyszłych operatorów instalacji OZE.   INFORMACJE I REJESTRACJA: Koszt udziału w szkoleniu: 490,00 PLN + VAT Anna Tomczak – Specjalista ds. szkoleń, atomczak@master-institute.pl telefon 22 188 10 71 W celu zapoznania się ze szczegółowym programem zapraszamy do kontaktu z organizatorem  

więcej
 
USTAWA o OZE
12 lutego 2015 - 24 marca 2015
  Ustawa o odnawialnych źródłach energii - zasady wsparcia   12 lutego 2015r., Katowice 20 lutego 2015r, Gdańsk 3 marca 2015r., Warszawa 24 marca 2015r, Warszawa   NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: ·          Ustawa o odnawialnych źródłach energii z 16.01. 2015 r. druk senacki nr 817 ·          Zakres systemu wsparcia w ujęciu podmiotowym i zasady wejścia do systemu ·          Instalacja OZE oraz instalacja termicznego przekształcania odpadów. ·          Nowe rodzaje źródeł – mikroinstalacja i mała instalacja, instalacja spalania wielopaliwowego i dedykowana instalacja spalania wielopaliwowego. ·          Źródła wykorzystujące wyłącznie biogaz lub biopłyny ·          Koncesje, rejestracja, działalność niereglamentowana przez państwo ·          Zakres wsparcia w ujęciu przedmiotowym ·          Zakres zmian dotyczący systemów wsparcia OZE ·          Świadectwa pochodzenia i energią elektryczna fizyczna ·          Aukcje i energia elektryczna fizyczna: ·          Nowe podmioty w systemie wsparcia ·          Gwarancja poziomu wsparcia oraz rozwiązania okresu przejściowego   INFORMACJE I REJESTRACJA: Anna Tomczak – Specjalista ds. szkoleń, atomczak@master-institute.pl telefon 22 188 10 71, mobile: 604 050 480 www.master-institute.pl   W celu zapoznania się ze szczegółowym programem zapraszamy do kontaktu z organizatorem  

więcej
 
KOGENERACJA rozliczenie roku, audyt, efekt zachęty
15 stycznia 2015 - 15 stycznia 2015
  „Kogeneracja 2.0 w praktyce” rozliczenie roku 2014 warsztaty komputerowe 15 stycznia 2015r., Warszawa     Warsztaty pt. „Kogeneracji 2.0 w praktyce” mają na celu praktyczne przygotowanie podmiotów wytwarzających energię elektryczną w wysokosprawnej kogeneracji do prawidłowego rozliczenia roku 2014, w świetle znowelizowanych regulacji Prawa energetycznego. Jak przygotować sprawozdanie roczne? W jaki sposób określić ilość „świadectw pełnowartościowych” i „niepełnowartościowych”? Na te i wiele innych nurtujących Państwa pytań odpowie oraz przeprowadzi studium przypadku dla poszczególnych rodzajów jednostek kogeneracji, w tym jednostek wielopaliwowych, ekspert ds. systemów wsparcia CHP i OZE. Podczas warsztatów zostaną także przybliżone zasady potwierdzania przez Prezesa URE ewentualnego spełnienia „efektu zachęty” dla projektów inwestycyjnych rozpoczynanych po 1 lipca 2014 r. Według Wytycznych Komisji Europejskiej otrzymanie potwierdzenia „efektu zachęty” jest niezbędne, aby w przyszłości ubiegać się o jakąkolwiek pomoc powstałych instalacji w ramach wsparcia operacyjnego.   Program szkolenia CHP Celem warsztatów jest: ·          Omówienie zasad systemu wsparcia kogeneracji, w tym przedstawienie różnic pomiędzy „starym” a „nowym” systemem; ·          Przedstawienie zasad rozliczenia roku 2014, obejmującego świadectwa „pełnowartościowe” i „niepełnowartościowe”; ·          Przygotowanie przykładowych wniosków o wydanie świadectwa z kogeneracji, w tym w jednostce „wielopaliwowej”; ·          Wypełnienie wniosku rocznego oraz wniosków korekcyjnych; ·          Zaprezentowanie proponowanych zmian w projekcie rozporządzenia MG; ·          Przedstawienie zasad potwierdzenia przez Prezesa URE ewentualnego spełnienia „efektu zachęty”, o którym mowa w Wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014-2020 projektów inwestycyjnych w zakresie wytwarzania energii elektryczne w wysokosprawnej kogeneracji i OZE.   W ramach warsztatu otrzymacie Państwo: ·          Możliwość pracy na przykładowych wnioskach o wydanie świadectw pochodzenia z kogeneracji; ·          Możliwość pracy w grupach przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych; ·          Okazję kierowania pytań do eksperta z dziedziny energii wytwarzanej w kogeneracji; ·          Możliwość wymiany dotychczasowych doświadczeń pomiędzy uczestnikami;   Na warsztacie niezbędne jest posiadanie laptopa z uwagi na przewidywane prace w grupach i indywidualne. Osoby, które nie będą posiadać własnego sprzętu prosimy zgłaszać zapotrzebowanie pod numerem Tel. 600 719 200 lub biuro@master-institute.pl W celu uzyskania pełnej agendy spotkania prosimy o kontakt.   INFORMACJE ORGANIZACYJNE   GOLDEN FLOOR Al. Jerozolimskie 123A (pl. Zawiszy) Rejestracja 15 stycznia 2015r. rozpoczyna się o godzinie 8:30 , rozpoczęcie szkolenia godzina 9:00.   Istnieje możliwość parkowania na parkingu podziemnym, wjazd od ul. Nowogrodzkiej 4 zł/godzina lub korzystania z parkingu miejskiego. Organizator nie zapewnia miejsc parkingowych oraz noclegów.   Opiekun szkolenia: Monika Gołaszewska. Kontakt z Panią Moniką w dniu szkolenia 600 719 200 lub do biura 22 188 10 71

więcej
 
PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE ROZPORZĄDZENIA REMIT
11 grudnia 2014 - 11 grudnia 2014
  PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE ROZPORZĄDZENIA REMIT RAPORTOWANIE DANYCH TRANSAKCYJNYCH DO ACER   11 grudnia 2014r, Warszawa Najważniejsze zagadnienia: Obowi ą zki uczestników rynku wynikaj ą ce z Rozporz ą dzenia REMIT Niezbędne dostosowania organizacyjne przedsiębiorstw do REMIT, EMIR, MiFID Regulacje REMIT i ustawy o obrocie instrumentami finansowymi dotyczące produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym b ę d ą cych instrumentami finansowymi Zarz ą dzanie obrotem informacjami poufnymi na tle ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Raportowanie danych transakcyjnych       Metropolitan Building, Plac Pilsudskiego 2   Rejestracja i kawa powitalna: 8:30             INFORMACJE ORGANIZACJE:   Miejsce szkolenia: siedziba Norton Rose Fulbright Piotr Strawa and Partners, LLP,Metropolitan Building, Plac Pilsudskiego 2, VI piętro   NORTON ROSE FULBRIGHT

więcej
 
BIAŁE CERTYFIKATY
09 grudnia 2014 - 09 listopada 2014
  Białe certyfikaty – wsparcie realizacji inwestycji efektywnościowych UJĘCIE PRAKTYCZNE* PRZYGOTOWANIE DO III PRZETARGU   9 grudnia 2014r., Warszawa Szkolenie prowadzą eksperci: dr Zdzisław Muras i Marek Zawiska       8:30 – 9:00 Rejestracja i poranna kawa 9:00 – 9:20 Nowa dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej z 25 października 2012 r. 2012/27/UE – funkcjonowanie systemu do 2020 r. · wartości docelowe efektywności energetycznej · wzorcowa rola budynków instytucji publicznych · systemy zobowiązujące do efektywności energetycznej - przedmiot dyrektywy: 1. zakres obowiązku państw członkowskich, 2. zakres obowiązku przedsiębiorstw energetycznych, · krajowy cel w zakresie efektywności energetycznej · system sankcji 9:20 – 9:35 Krajowe podstawy prawne. Projekt ustawy o efektywności energetycznej z czerwca 2014r.   9:35 – 9:45 Określenie krajowego celu w zakresie oszczędnego gospodarowania energią: · poziom obowiązku krajowego · obowiązki poszczególnych podmiotów w zakresie poprawy efektywności energetycznej · kto może skorzystać z systemu wsparcia – kwalifikacja podmiotowa i przedmiotowa odbiorca końcowy i grupa odbiorców jako beneficjenci systemu białych certyfikatów 9:45 – 11:00 Przetarg efektywnościowy – krok po kroku: zasady wyboru przedsięwzięć „energooszczędnych”, w tym zasady przygotowania i przeprowadzenia przetargu · wymagane dokumenty · wzór deklaracji przetargowej · zasady przygotowania i przystąpienia do przetargu z czym do przetargu – czyli rodzaje kwalifikowanych przedsięwzięć „energooszczędnych” 11:00 – 11:15 Przerwa kawowa 11:15 – 12:45 Spostrzeżenia praktyczne – najczęstsze przyczyny odrzucenia ofert: · ocena kwalifikacji poszczególnych przedsięwzięć efektywnościowych w świetle obwieszczenia i w praktyce · podstawowe uchybienia: 1. zakres błędów rachunkowych 2. błędy w karcie audytu i deklaracji przetargowej 3. opuszczenia, pominięcia, barki – zakres szczegółowości badania 4. zbieranie danych i metody obliczania oszczędności energii 5. brak korelacji danych w deklaracji przetargowej, karcie audytu i innych dokumentach inne najczęstsze popełniane uchybienia 12:45 – 13:30 Lunch 13:30 - 13:45 „Audytor” efektywności energetycznej – wolny zawód: · kto może sporządzić audyt · rola osoby sporządzającej audyt w procesie uzyskiwania białych certyfikatów zakres audytu 13:45 – 14:50 Model wsparcia – ile białych certyfikatów: warunki uzyskania białego certyfikatu ile można uzyskać wartość białego certyfikatu „rodzaje” białych certyfikatów wzór wniosku o białe certyfikaty prawa majątkowe wynikające z białych certyfikatów obrót białymi certyfikatami i prawami majątkowymi 14:50 – 15:30 Obowiązek umorzenia białych certyfikatów – gwarancją przychodu podmiotów posiadających certyfikaty: · podmioty zobowiązane do umarzania białych certyfikatów · zakres przedmiotowy obowiązku · opłata zastępcza · zasady uwzględniania białych certyfikatów w taryfach – ciepło, energią elektryczna, gaz · ile trzeba będzie zapłacić jeśli nie zrealizuje się własnej oszczędności · case study 15:30 – 16:00 System sankcji - jako gwarant realizacji przedsięwzięcia efektywnościowego oraz zbytu białych certyfikatów: za brak realizacji przedsięwzięcia efektywnościowego – podmioty uprawnione za brak realizacji obowiązku zakupu białych certyfikatów – podmioty zobowiązane 16:00 Zakończenie i wręczenie dyplomów uczestnictwa DYSKUSJA PRZEWIDYWANA PRZY KAŻDYM BLOKU TEMATYCZNYM

więcej
 
BIAŁE CERTYFIKATY - wsparcie realizacji inwestycji efektywnościowych
09 grudnia 2014 - 09 stycznia 2015
  Białe certyfikaty – wsparcie realizacji inwestycji efektywnościowych UJĘCIE PRAKTYCZNE* PRZYGOTOWANIE DO III PRZETARGU   9 grudnia 2014r., Warszawa 9 stycznia 2015r., Katowice     Szkolenie prowadzą eksperci: dr Zdzisław Muras i Marek Zawiska      8:30 – 9:00 Rejestracja i poranna kawa 9:00 – 9:20 Nowa dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej z 25 października 2012 r. 2012/27/UE – funkcjonowanie systemu do 2020 r. · wartości docelowe efektywności energetycznej · wzorcowa rola budynków instytucji publicznych · systemy zobowiązujące do efektywności energetycznej - przedmiot dyrektywy: 1. zakres obowiązku państw członkowskich, 2. zakres obowiązku przedsiębiorstw energetycznych, · krajowy cel w zakresie efektywności energetycznej · system sankcji 9:20 – 9:35 Krajowe podstawy prawne. Projekt ustawy o efektywności energetycznej z czerwca 2014r.   9:35 – 9:45 Określenie krajowego celu w zakresie oszczędnego gospodarowania energią: · poziom obowiązku krajowego · obowiązki poszczególnych podmiotów w zakresie poprawy efektywności energetycznej · kto może skorzystać z systemu wsparcia – kwalifikacja podmiotowa i przedmiotowa odbiorca końcowy i grupa odbiorców jako beneficjenci systemu białych certyfikatów 9:45 – 11:00 Przetarg efektywnościowy – krok po kroku: zasady wyboru przedsięwzięć „energooszczędnych”, w tym zasady przygotowania i przeprowadzenia przetargu · wymagane dokumenty · wzór deklaracji przetargowej · zasady przygotowania i przystąpienia do przetargu z czym do przetargu – czyli rodzaje kwalifikowanych przedsięwzięć „energooszczędnych” 11:00 – 11:15 Przerwa kawowa 11:15 – 12:45 Spostrzeżenia praktyczne – najczęstsze przyczyny odrzucenia ofert: · ocena kwalifikacji poszczególnych przedsięwzięć efektywnościowych w świetle obwieszczenia i w praktyce · podstawowe uchybienia: 1. zakres błędów rachunkowych 2. błędy w karcie audytu i deklaracji przetargowej 3. opuszczenia, pominięcia, barki – zakres szczegółowości badania 4. zbieranie danych i metody obliczania oszczędności energii 5. brak korelacji danych w deklaracji przetargowej, karcie audytu i innych dokumentach inne najczęstsze popełniane uchybienia 12:45 – 13:30 Lunch 13:30 - 13:45 „Audytor” efektywności energetycznej – wolny zawód: · kto może sporządzić audyt · rola osoby sporządzającej audyt w procesie uzyskiwania białych certyfikatów zakres audytu 13:45 – 14:50 Model wsparcia – ile białych certyfikatów: warunki uzyskania białego certyfikatu ile można uzyskać wartość białego certyfikatu „rodzaje” białych certyfikatów wzór wniosku o białe certyfikaty prawa majątkowe wynikające z białych certyfikatów obrót białymi certyfikatami i prawami majątkowymi 14:50 – 15:30 Obowiązek umorzenia białych certyfikatów – gwarancją przychodu podmiotów posiadających certyfikaty: · podmioty zobowiązane do umarzania białych certyfikatów · zakres przedmiotowy obowiązku · opłata zastępcza · zasady uwzględniania białych certyfikatów w taryfach – ciepło, energią elektryczna, gaz · ile trzeba będzie zapłacić jeśli nie zrealizuje się własnej oszczędności · case study 15:30 – 16:00 System sankcji - jako gwarant realizacji przedsięwzięcia efektywnościowego oraz zbytu białych certyfikatów: za brak realizacji przedsięwzięcia efektywnościowego – podmioty uprawnione za brak realizacji obowiązku zakupu białych certyfikatów – podmioty zobowiązane 16:00 Zakończenie i wręczenie dyplomów uczestnictwa DYSKUSJA PRZEWIDYWANA PRZY KAŻDYM BLOKU TEMATYCZNYM     KONTAKT: MASTER INSTITUTE telefon: 22 188 10 71, mobile: 604 050 480 biuro@master-institute.pl , www.master-institute.pl  

więcej
 
Unbundling księgowy (art. 44 uPe) i wybrane regulacje dotyczące taryf na rynku ciepła
18 listopada 2014 - 18 listopada 2014
  Unbundling księgowy (art. 44 uPe) i wybrane regulacje dotyczące taryf na rynku ciepła     18 listopada 2014r., Katowice hotel Best Western Premier ul. Bytkowska 1A   rezerwacja noclegów: ceny dla uczestników na hasło MASTER INSTITUTE 18.11.14 (warunek skorzystania) - pok. 1-os. 199,00 PLN - pok. 2-os. 239,00 PLN     BEST WESTERN PREMIER Hotel Forum Katowice   ul. Bytkowska 1a 40-147 Katowice, Poland Tel +48 32 721 11 22 Mobile: +48 784 036 222 Fax +48 32 721 11 00 www.bestwesternkatowice.pl

więcej
 
Raportowania i weryfikacji gazów cieplarnianych, raporty roczne i przydział uprawnień.
25 września 2014 - 09 stycznia 2015
  Raportowanie i weryfikacja emisji gazów cieplarnianych w III okresie EU ETS – prezentacja nowych formularzy i wytycznych   9 stycznia 2015r. Katowice, Best Western Premier Hotel Zakres: 9.00 – 9.20   P rzewodniki dot. monitorowania i raportowania - prezentacja ogólnych założeń wybranych dokumentów Prowadzący Wiktor Krawczyk 9.20-10.00 Nowy wzór raportu rocznego emisji gazów cieplarnianych (GHG) – formularz Excel - identyfikacja i opis instalacji - strumienie paliw i surowców - pomiary ciągłe - niepewności - identyfikacja produktów wytwarzanych przez instalację Wiktor Krawczyk 10.00-10.30 Nowy wzór sprawozdania z weryfikacji emisji GHG – formularz Excel - zespół weryfiaktorski - szczególowa opinia - stwierdzone niezgodności/obszary do doskonalenia/zafałszowania - weryfikacja zmian w instalacji Wiktor Krawczyk 10.30 – 11.00 Biomasa w EU ETS - definicje biomasy - praktyczne podejście do definicji biomasy - pochdzenie biomasy Wiktor Krawczyk 11.00 – 11.30 Ocena adekwatności planu monitorowania – formularz Excel - z punktu widzenia spełnienia obowiązku formalnego - w kontekście raportu dot. zmian w zakresie zdolności produkcyjnej, poziomu działalności i eksploatacji NIMsId_Sprawozdanie_art24(1)_CIMs - w kontekście weryfikacji raportu rocznego Wiktor Krawczyk 11.30 – 12.15 Dokumentowanie realizacji procesu nadzoru nad sprzętem pomiarowym na przykładzie wag - legalizacja - wzorcowanie - zapewnienie spójności pomiarowej Marcien Sazon 12.15 -13.15 Jak prowadzić nadzór nad wagami - Zalecenia producentów - wymagania rozporządzenia i wytycznych w zakresie wzorcowania i nadzoru nad wagami - oczekiwania podmiotów akredytowanych Marcin Sazon 13.15 -13.45 Jak prowadzić nadzór nad przepływomierzami - Zalecenia producentów - wymagania rozporządzenia i wytycznych w zakresie wzorcowania i nadzoru nad przepywomierzami - legalizacja i wzorcowanie - dokumentowanie nadzoru nad układami niewymagającymi legalizacji Wirktor Krawczyk 13.45 – 14.30 Raportowanie jakości zużywanych paliw i surowców - współpraca z laboratorium akredytowanym - plan pobierania próbek paliw i surowców - częstotliwość poboru próbek – formularz Excel - ocena adekwatności planu pobierania próbek - kontrola procesów zlecanych na zewnątrz Wiktor Krawczyk 14.30 – 15.00 Omówienie zmian w zakresie weryfikacji i akredytacji weryfikatorów: - termin wyboru weryfikatora – formularz Excel - kontrola weryfikatorów - wymagania wobec weryfiaktorów - zmiany dokumentów systemowych Wiktor Krawczyk

więcej
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Copyright © 2010 by Master Institute | All rights reserved ewipo.pl