STRONA GŁÓWNA KONFERENCJE I WARSZTATY SZKOLENIA DLA FIRM SZKOLENIA I KURSY KONTAKT
O firmie Współpraca Oferty Pracy KLIENCI FIRMY KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Bankowość Chemia Energetyka Farmacja Finanse Logistyka Ochrona środowiska Prawo Transport Zarządzanie
NASI PARTNERZY
 
ARCHIWUM WYDARZEŃ

ENERGIA Z ODPADÓW
19 marca 2015 - 19 marca 2015
  Energia z odpadów – perspektywa dla samorządów 19 marca 2015r., Warszawa       W celu uzyskania szczegółowego programu spotkania prosimy o kontakt:   telefon 22 188 10 71, mobile: 604 050 480 biuro@master-institute.pl , www.master-institute.pl

więcej
 
Ustawa o OZE
12 marca 2015 - 20 maja 2015
  Ustawa o OZE – odliczanie czas zacząć   Szanowni Państwo, w dniu 20 lutego 2015 r. Sejm przyjął ustawę o odnawialnych źródłach energii.   Proces legislacyjny tej ustawy, po wielu latach, jest bliski zakończenia. Nowa ustawa o OZE znacząco może zmienić wysokość i zakres wsparcia, które otrzymują operatorzy poszczególnych rodzajów instalacji wytwarzających zieloną energię. W chwili obecnej ustawa liczy aż 144 strony, a poszczególne zapisy ustawy mogą wejść w życie już 1 kwietnia 2015 r. W celu lepszego przygotowania się do „ nowych zasad gry ” przygotowaliśmy dla Państwa cykl warsztatów ściśle ukierunkowanych na dany rodzaj działalności. Podczas poszczególnych warsztatów, razem z Państwem chcielibyśmy  przeprowadzić także próbne aukcje na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach odnawialnego źródła energii, a także próbne aukcje uzupełniające.   Warsztaty Nr 1 - Warszawa, 19 marca 2015 r. Temat: Energia z odpadów – perspektywa dla samorządów Do udziału w warsztatach zapraszamy w szczególności przedstawicieli obecnych i przyszłych operatorów instalacji termicznego przekształcania odpadów.   Warsztaty Nr 2 - Warszawa,23-24 kwietnia 2015 r. Dzień 1 – Temat: Woda, Wiatr i Słońce Dzień 2 – Temat: Biomasa i Biopłyny Do udziału w warsztatach zapraszamy w szczególności przedstawicieli obecnych i przyszłych operatorów instalacji OZE   Warsztaty Nr 4, Warszawa, 16 kwietnia 2015 r. Temat: OSP i OSD – nowe obowiązki Do udziału w warsztatach zapraszamy w szczególności przedstawicieli obecnych operatorów systemu dystrybucyjnego i przesyłowego.   Warsztaty Nr 5, Warszawa, 7 maja 2015 r. Temat: Sprzedawca zobowiązany – nowy podmiot na rynku energii? Do udziału w warsztatach zapraszamy w szczególności przedstawicieli obecnych sprzedawców z urzędu i spółek obrotu energią.   Warsztaty Nr 6 - Warszawa, 20 maja 2015 r. Temat: Biogaz Do udziału w warsztatach zapraszamy w szczególności przedstawicieli obecnych i przyszłych operatorów instalacji OZE.   INFORMACJE I REJESTRACJA: Koszt udziału w szkoleniu: 490,00 PLN + VAT Anna Tomczak – Specjalista ds. szkoleń, atomczak@master-institute.pl telefon 22 188 10 71 W celu zapoznania się ze szczegółowym programem zapraszamy do kontaktu z organizatorem  

więcej
 
USTAWA o OZE
12 lutego 2015 - 24 marca 2015
  Ustawa o odnawialnych źródłach energii - zasady wsparcia   12 lutego 2015r., Katowice 20 lutego 2015r, Gdańsk 3 marca 2015r., Warszawa 24 marca 2015r, Warszawa   NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: ·          Ustawa o odnawialnych źródłach energii z 16.01. 2015 r. druk senacki nr 817 ·          Zakres systemu wsparcia w ujęciu podmiotowym i zasady wejścia do systemu ·          Instalacja OZE oraz instalacja termicznego przekształcania odpadów. ·          Nowe rodzaje źródeł – mikroinstalacja i mała instalacja, instalacja spalania wielopaliwowego i dedykowana instalacja spalania wielopaliwowego. ·          Źródła wykorzystujące wyłącznie biogaz lub biopłyny ·          Koncesje, rejestracja, działalność niereglamentowana przez państwo ·          Zakres wsparcia w ujęciu przedmiotowym ·          Zakres zmian dotyczący systemów wsparcia OZE ·          Świadectwa pochodzenia i energią elektryczna fizyczna ·          Aukcje i energia elektryczna fizyczna: ·          Nowe podmioty w systemie wsparcia ·          Gwarancja poziomu wsparcia oraz rozwiązania okresu przejściowego   INFORMACJE I REJESTRACJA: Anna Tomczak – Specjalista ds. szkoleń, atomczak@master-institute.pl telefon 22 188 10 71, mobile: 604 050 480 www.master-institute.pl   W celu zapoznania się ze szczegółowym programem zapraszamy do kontaktu z organizatorem  

więcej
 
KOGENERACJA rozliczenie roku, audyt, efekt zachęty
15 stycznia 2015 - 15 stycznia 2015
  „Kogeneracja 2.0 w praktyce” rozliczenie roku 2014 warsztaty komputerowe 15 stycznia 2015r., Warszawa     Warsztaty pt. „Kogeneracji 2.0 w praktyce” mają na celu praktyczne przygotowanie podmiotów wytwarzających energię elektryczną w wysokosprawnej kogeneracji do prawidłowego rozliczenia roku 2014, w świetle znowelizowanych regulacji Prawa energetycznego. Jak przygotować sprawozdanie roczne? W jaki sposób określić ilość „świadectw pełnowartościowych” i „niepełnowartościowych”? Na te i wiele innych nurtujących Państwa pytań odpowie oraz przeprowadzi studium przypadku dla poszczególnych rodzajów jednostek kogeneracji, w tym jednostek wielopaliwowych, ekspert ds. systemów wsparcia CHP i OZE. Podczas warsztatów zostaną także przybliżone zasady potwierdzania przez Prezesa URE ewentualnego spełnienia „efektu zachęty” dla projektów inwestycyjnych rozpoczynanych po 1 lipca 2014 r. Według Wytycznych Komisji Europejskiej otrzymanie potwierdzenia „efektu zachęty” jest niezbędne, aby w przyszłości ubiegać się o jakąkolwiek pomoc powstałych instalacji w ramach wsparcia operacyjnego.   Program szkolenia CHP Celem warsztatów jest: ·          Omówienie zasad systemu wsparcia kogeneracji, w tym przedstawienie różnic pomiędzy „starym” a „nowym” systemem; ·          Przedstawienie zasad rozliczenia roku 2014, obejmującego świadectwa „pełnowartościowe” i „niepełnowartościowe”; ·          Przygotowanie przykładowych wniosków o wydanie świadectwa z kogeneracji, w tym w jednostce „wielopaliwowej”; ·          Wypełnienie wniosku rocznego oraz wniosków korekcyjnych; ·          Zaprezentowanie proponowanych zmian w projekcie rozporządzenia MG; ·          Przedstawienie zasad potwierdzenia przez Prezesa URE ewentualnego spełnienia „efektu zachęty”, o którym mowa w Wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014-2020 projektów inwestycyjnych w zakresie wytwarzania energii elektryczne w wysokosprawnej kogeneracji i OZE.   W ramach warsztatu otrzymacie Państwo: ·          Możliwość pracy na przykładowych wnioskach o wydanie świadectw pochodzenia z kogeneracji; ·          Możliwość pracy w grupach przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych; ·          Okazję kierowania pytań do eksperta z dziedziny energii wytwarzanej w kogeneracji; ·          Możliwość wymiany dotychczasowych doświadczeń pomiędzy uczestnikami;   Na warsztacie niezbędne jest posiadanie laptopa z uwagi na przewidywane prace w grupach i indywidualne. Osoby, które nie będą posiadać własnego sprzętu prosimy zgłaszać zapotrzebowanie pod numerem Tel. 600 719 200 lub biuro@master-institute.pl W celu uzyskania pełnej agendy spotkania prosimy o kontakt.   INFORMACJE ORGANIZACYJNE   GOLDEN FLOOR Al. Jerozolimskie 123A (pl. Zawiszy) Rejestracja 15 stycznia 2015r. rozpoczyna się o godzinie 8:30 , rozpoczęcie szkolenia godzina 9:00.   Istnieje możliwość parkowania na parkingu podziemnym, wjazd od ul. Nowogrodzkiej 4 zł/godzina lub korzystania z parkingu miejskiego. Organizator nie zapewnia miejsc parkingowych oraz noclegów.   Opiekun szkolenia: Monika Gołaszewska. Kontakt z Panią Moniką w dniu szkolenia 600 719 200 lub do biura 22 188 10 71

więcej
 
PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE ROZPORZĄDZENIA REMIT
11 grudnia 2014 - 11 grudnia 2014
  PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE ROZPORZĄDZENIA REMIT RAPORTOWANIE DANYCH TRANSAKCYJNYCH DO ACER   11 grudnia 2014r, Warszawa Najważniejsze zagadnienia: Obowi ą zki uczestników rynku wynikaj ą ce z Rozporz ą dzenia REMIT Niezbędne dostosowania organizacyjne przedsiębiorstw do REMIT, EMIR, MiFID Regulacje REMIT i ustawy o obrocie instrumentami finansowymi dotyczące produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym b ę d ą cych instrumentami finansowymi Zarz ą dzanie obrotem informacjami poufnymi na tle ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Raportowanie danych transakcyjnych       Metropolitan Building, Plac Pilsudskiego 2   Rejestracja i kawa powitalna: 8:30             INFORMACJE ORGANIZACJE:   Miejsce szkolenia: siedziba Norton Rose Fulbright Piotr Strawa and Partners, LLP,Metropolitan Building, Plac Pilsudskiego 2, VI piętro   NORTON ROSE FULBRIGHT

więcej
 
BIAŁE CERTYFIKATY
09 grudnia 2014 - 09 listopada 2014
  Białe certyfikaty – wsparcie realizacji inwestycji efektywnościowych UJĘCIE PRAKTYCZNE* PRZYGOTOWANIE DO III PRZETARGU   9 grudnia 2014r., Warszawa Szkolenie prowadzą eksperci: dr Zdzisław Muras i Marek Zawiska       8:30 – 9:00 Rejestracja i poranna kawa 9:00 – 9:20 Nowa dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej z 25 października 2012 r. 2012/27/UE – funkcjonowanie systemu do 2020 r. · wartości docelowe efektywności energetycznej · wzorcowa rola budynków instytucji publicznych · systemy zobowiązujące do efektywności energetycznej - przedmiot dyrektywy: 1. zakres obowiązku państw członkowskich, 2. zakres obowiązku przedsiębiorstw energetycznych, · krajowy cel w zakresie efektywności energetycznej · system sankcji 9:20 – 9:35 Krajowe podstawy prawne. Projekt ustawy o efektywności energetycznej z czerwca 2014r.   9:35 – 9:45 Określenie krajowego celu w zakresie oszczędnego gospodarowania energią: · poziom obowiązku krajowego · obowiązki poszczególnych podmiotów w zakresie poprawy efektywności energetycznej · kto może skorzystać z systemu wsparcia – kwalifikacja podmiotowa i przedmiotowa odbiorca końcowy i grupa odbiorców jako beneficjenci systemu białych certyfikatów 9:45 – 11:00 Przetarg efektywnościowy – krok po kroku: zasady wyboru przedsięwzięć „energooszczędnych”, w tym zasady przygotowania i przeprowadzenia przetargu · wymagane dokumenty · wzór deklaracji przetargowej · zasady przygotowania i przystąpienia do przetargu z czym do przetargu – czyli rodzaje kwalifikowanych przedsięwzięć „energooszczędnych” 11:00 – 11:15 Przerwa kawowa 11:15 – 12:45 Spostrzeżenia praktyczne – najczęstsze przyczyny odrzucenia ofert: · ocena kwalifikacji poszczególnych przedsięwzięć efektywnościowych w świetle obwieszczenia i w praktyce · podstawowe uchybienia: 1. zakres błędów rachunkowych 2. błędy w karcie audytu i deklaracji przetargowej 3. opuszczenia, pominięcia, barki – zakres szczegółowości badania 4. zbieranie danych i metody obliczania oszczędności energii 5. brak korelacji danych w deklaracji przetargowej, karcie audytu i innych dokumentach inne najczęstsze popełniane uchybienia 12:45 – 13:30 Lunch 13:30 - 13:45 „Audytor” efektywności energetycznej – wolny zawód: · kto może sporządzić audyt · rola osoby sporządzającej audyt w procesie uzyskiwania białych certyfikatów zakres audytu 13:45 – 14:50 Model wsparcia – ile białych certyfikatów: warunki uzyskania białego certyfikatu ile można uzyskać wartość białego certyfikatu „rodzaje” białych certyfikatów wzór wniosku o białe certyfikaty prawa majątkowe wynikające z białych certyfikatów obrót białymi certyfikatami i prawami majątkowymi 14:50 – 15:30 Obowiązek umorzenia białych certyfikatów – gwarancją przychodu podmiotów posiadających certyfikaty: · podmioty zobowiązane do umarzania białych certyfikatów · zakres przedmiotowy obowiązku · opłata zastępcza · zasady uwzględniania białych certyfikatów w taryfach – ciepło, energią elektryczna, gaz · ile trzeba będzie zapłacić jeśli nie zrealizuje się własnej oszczędności · case study 15:30 – 16:00 System sankcji - jako gwarant realizacji przedsięwzięcia efektywnościowego oraz zbytu białych certyfikatów: za brak realizacji przedsięwzięcia efektywnościowego – podmioty uprawnione za brak realizacji obowiązku zakupu białych certyfikatów – podmioty zobowiązane 16:00 Zakończenie i wręczenie dyplomów uczestnictwa DYSKUSJA PRZEWIDYWANA PRZY KAŻDYM BLOKU TEMATYCZNYM

więcej
 
BIAŁE CERTYFIKATY - wsparcie realizacji inwestycji efektywnościowych
09 grudnia 2014 - 09 stycznia 2015
  Białe certyfikaty – wsparcie realizacji inwestycji efektywnościowych UJĘCIE PRAKTYCZNE* PRZYGOTOWANIE DO III PRZETARGU   9 grudnia 2014r., Warszawa 9 stycznia 2015r., Katowice     Szkolenie prowadzą eksperci: dr Zdzisław Muras i Marek Zawiska      8:30 – 9:00 Rejestracja i poranna kawa 9:00 – 9:20 Nowa dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej z 25 października 2012 r. 2012/27/UE – funkcjonowanie systemu do 2020 r. · wartości docelowe efektywności energetycznej · wzorcowa rola budynków instytucji publicznych · systemy zobowiązujące do efektywności energetycznej - przedmiot dyrektywy: 1. zakres obowiązku państw członkowskich, 2. zakres obowiązku przedsiębiorstw energetycznych, · krajowy cel w zakresie efektywności energetycznej · system sankcji 9:20 – 9:35 Krajowe podstawy prawne. Projekt ustawy o efektywności energetycznej z czerwca 2014r.   9:35 – 9:45 Określenie krajowego celu w zakresie oszczędnego gospodarowania energią: · poziom obowiązku krajowego · obowiązki poszczególnych podmiotów w zakresie poprawy efektywności energetycznej · kto może skorzystać z systemu wsparcia – kwalifikacja podmiotowa i przedmiotowa odbiorca końcowy i grupa odbiorców jako beneficjenci systemu białych certyfikatów 9:45 – 11:00 Przetarg efektywnościowy – krok po kroku: zasady wyboru przedsięwzięć „energooszczędnych”, w tym zasady przygotowania i przeprowadzenia przetargu · wymagane dokumenty · wzór deklaracji przetargowej · zasady przygotowania i przystąpienia do przetargu z czym do przetargu – czyli rodzaje kwalifikowanych przedsięwzięć „energooszczędnych” 11:00 – 11:15 Przerwa kawowa 11:15 – 12:45 Spostrzeżenia praktyczne – najczęstsze przyczyny odrzucenia ofert: · ocena kwalifikacji poszczególnych przedsięwzięć efektywnościowych w świetle obwieszczenia i w praktyce · podstawowe uchybienia: 1. zakres błędów rachunkowych 2. błędy w karcie audytu i deklaracji przetargowej 3. opuszczenia, pominięcia, barki – zakres szczegółowości badania 4. zbieranie danych i metody obliczania oszczędności energii 5. brak korelacji danych w deklaracji przetargowej, karcie audytu i innych dokumentach inne najczęstsze popełniane uchybienia 12:45 – 13:30 Lunch 13:30 - 13:45 „Audytor” efektywności energetycznej – wolny zawód: · kto może sporządzić audyt · rola osoby sporządzającej audyt w procesie uzyskiwania białych certyfikatów zakres audytu 13:45 – 14:50 Model wsparcia – ile białych certyfikatów: warunki uzyskania białego certyfikatu ile można uzyskać wartość białego certyfikatu „rodzaje” białych certyfikatów wzór wniosku o białe certyfikaty prawa majątkowe wynikające z białych certyfikatów obrót białymi certyfikatami i prawami majątkowymi 14:50 – 15:30 Obowiązek umorzenia białych certyfikatów – gwarancją przychodu podmiotów posiadających certyfikaty: · podmioty zobowiązane do umarzania białych certyfikatów · zakres przedmiotowy obowiązku · opłata zastępcza · zasady uwzględniania białych certyfikatów w taryfach – ciepło, energią elektryczna, gaz · ile trzeba będzie zapłacić jeśli nie zrealizuje się własnej oszczędności · case study 15:30 – 16:00 System sankcji - jako gwarant realizacji przedsięwzięcia efektywnościowego oraz zbytu białych certyfikatów: za brak realizacji przedsięwzięcia efektywnościowego – podmioty uprawnione za brak realizacji obowiązku zakupu białych certyfikatów – podmioty zobowiązane 16:00 Zakończenie i wręczenie dyplomów uczestnictwa DYSKUSJA PRZEWIDYWANA PRZY KAŻDYM BLOKU TEMATYCZNYM     KONTAKT: MASTER INSTITUTE telefon: 22 188 10 71, mobile: 604 050 480 biuro@master-institute.pl , www.master-institute.pl  

więcej
 
Unbundling księgowy (art. 44 uPe) i wybrane regulacje dotyczące taryf na rynku ciepła
18 listopada 2014 - 18 listopada 2014
  Unbundling księgowy (art. 44 uPe) i wybrane regulacje dotyczące taryf na rynku ciepła     18 listopada 2014r., Katowice hotel Best Western Premier ul. Bytkowska 1A   rezerwacja noclegów: ceny dla uczestników na hasło MASTER INSTITUTE 18.11.14 (warunek skorzystania) - pok. 1-os. 199,00 PLN - pok. 2-os. 239,00 PLN     BEST WESTERN PREMIER Hotel Forum Katowice   ul. Bytkowska 1a 40-147 Katowice, Poland Tel +48 32 721 11 22 Mobile: +48 784 036 222 Fax +48 32 721 11 00 www.bestwesternkatowice.pl

więcej
 
Raportowania i weryfikacji gazów cieplarnianych, raporty roczne i przydział uprawnień.
25 września 2014 - 09 stycznia 2015
  Raportowanie i weryfikacja emisji gazów cieplarnianych w III okresie EU ETS – prezentacja nowych formularzy i wytycznych   9 stycznia 2015r. Katowice, Best Western Premier Hotel Zakres: 9.00 – 9.20   P rzewodniki dot. monitorowania i raportowania - prezentacja ogólnych założeń wybranych dokumentów Prowadzący Wiktor Krawczyk 9.20-10.00 Nowy wzór raportu rocznego emisji gazów cieplarnianych (GHG) – formularz Excel - identyfikacja i opis instalacji - strumienie paliw i surowców - pomiary ciągłe - niepewności - identyfikacja produktów wytwarzanych przez instalację Wiktor Krawczyk 10.00-10.30 Nowy wzór sprawozdania z weryfikacji emisji GHG – formularz Excel - zespół weryfiaktorski - szczególowa opinia - stwierdzone niezgodności/obszary do doskonalenia/zafałszowania - weryfikacja zmian w instalacji Wiktor Krawczyk 10.30 – 11.00 Biomasa w EU ETS - definicje biomasy - praktyczne podejście do definicji biomasy - pochdzenie biomasy Wiktor Krawczyk 11.00 – 11.30 Ocena adekwatności planu monitorowania – formularz Excel - z punktu widzenia spełnienia obowiązku formalnego - w kontekście raportu dot. zmian w zakresie zdolności produkcyjnej, poziomu działalności i eksploatacji NIMsId_Sprawozdanie_art24(1)_CIMs - w kontekście weryfikacji raportu rocznego Wiktor Krawczyk 11.30 – 12.15 Dokumentowanie realizacji procesu nadzoru nad sprzętem pomiarowym na przykładzie wag - legalizacja - wzorcowanie - zapewnienie spójności pomiarowej Marcien Sazon 12.15 -13.15 Jak prowadzić nadzór nad wagami - Zalecenia producentów - wymagania rozporządzenia i wytycznych w zakresie wzorcowania i nadzoru nad wagami - oczekiwania podmiotów akredytowanych Marcin Sazon 13.15 -13.45 Jak prowadzić nadzór nad przepływomierzami - Zalecenia producentów - wymagania rozporządzenia i wytycznych w zakresie wzorcowania i nadzoru nad przepywomierzami - legalizacja i wzorcowanie - dokumentowanie nadzoru nad układami niewymagającymi legalizacji Wirktor Krawczyk 13.45 – 14.30 Raportowanie jakości zużywanych paliw i surowców - współpraca z laboratorium akredytowanym - plan pobierania próbek paliw i surowców - częstotliwość poboru próbek – formularz Excel - ocena adekwatności planu pobierania próbek - kontrola procesów zlecanych na zewnątrz Wiktor Krawczyk 14.30 – 15.00 Omówienie zmian w zakresie weryfikacji i akredytacji weryfikatorów: - termin wyboru weryfikatora – formularz Excel - kontrola weryfikatorów - wymagania wobec weryfiaktorów - zmiany dokumentów systemowych Wiktor Krawczyk

więcej
 
ENERGETYKA JĄDROWA
12 czerwca 2014 - 12 czerwca 2014
  MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ENERGETYKA JĄDROWA – INWESTOR, TECHNOLOGIA, FINANSOWANIE 12 czerwca 2014, Warszawa Szanowni Państwo, Rok 2009 okazał się ważnym dla podjęcia kroków zmierzających ku rozwojowi energetyki jądrowej w Polsce. Kluczowe etapy rozwoju zostały wyszczególnione w ,,Polityce energetycznej Polski do 2030 roku”. Najważniejsze z nich to ustanowienie ram prawnych i przepisów, utworzenie dozoru jądrowego, przygotowanie kadry technicznej, niezbędnej w fazie realizacji projektu, a następnie do zapewnienia eksploatacji elektrowni. Z początkiem 2014 roku przyjęto Program Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ), który określa harmonogram wybudowania dwóch elektrowni jądrowych; przygotowanie infrastruktury organizacyjnej i regulacyjnej pod inwestycje; rolę oraz zakres odpowiedzialności instytucji odpowiedzialnych za wdrożenie programu; kwestie związane z bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną. Rozwój energetyki jądrowej jest elementem rządowego programu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Wychodząc naprzeciw problemom i rodzącej się aktywności zmierzającej ku rozwojowi energetyki jądrowej stwarzamy Państwu możliwość spotkania w szerokim gronie osób zainteresowanych i odpowiedzialnych za ideę. Mam nadzieję na wymianę doświadczeń, ciekawe dyskusje i wystąpienia naszych znamienitych gości, którzy przyjęli zaproszenie do udziału w międzynarodowej konferencji. Zapraszam Państwa do udziału Anna Janiga Dyrektor Programowy MASTER INSTITUTE   Najważniejsze zagadnienia: ·          Program Polskiej Energetyki Jądrowej ·          Inwestycje infrastruktury regulacyjnej i organizacyjnej ·          Rola i zakres odpowiedzialności instytucji odpowiedzialnych za wdrożenie PEJ ·          Kwestie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej ·          Uzasadnienie ekonomiczne wdrożenia budowy energetyki jądrowej ·          Możliwości finansowania ·          Sposoby postępowania z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi ·          Analiza porównawcza kosztów wytworzenia energii elektrycznej w elektrowniach jądrowych, węglowych i gazowych oraz odnawialnych źródłach energii ·          Wyniki analiz sieciowych dot. możliwości przyłączenia do sieci elektrowni jądrowych ·          Regulacje prawne   INFORMACJE I REJESTRACJA: MASTER INSTITUTE Telefon: 22 188 10 71, mobile: 604 050 480 biuro@master-institute.pl , www.master-institute.pl  

więcej
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Copyright © 2010 by Master Institute | All rights reserved ewipo.pl