STRONA GŁÓWNA KONFERENCJE I WARSZTATY SZKOLENIA DLA FIRM SZKOLENIA I KURSY KONTAKT
O firmie Współpraca Oferty Pracy KLIENCI FIRMY KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Bankowość Chemia Energetyka Farmacja Finanse Logistyka Ochrona środowiska Prawo Transport Zarządzanie
NASI PARTNERZY
 
ARCHIWUM WYDARZEŃ

ENERGETYKA JĄDROWA
12 czerwca 2014 - 12 czerwca 2014
  MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ENERGETYKA JĄDROWA – INWESTOR, TECHNOLOGIA, FINANSOWANIE 12 czerwca 2014, Warszawa Szanowni Państwo, Rok 2009 okazał się ważnym dla podjęcia kroków zmierzających ku rozwojowi energetyki jądrowej w Polsce. Kluczowe etapy rozwoju zostały wyszczególnione w ,,Polityce energetycznej Polski do 2030 roku”. Najważniejsze z nich to ustanowienie ram prawnych i przepisów, utworzenie dozoru jądrowego, przygotowanie kadry technicznej, niezbędnej w fazie realizacji projektu, a następnie do zapewnienia eksploatacji elektrowni. Z początkiem 2014 roku przyjęto Program Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ), który określa harmonogram wybudowania dwóch elektrowni jądrowych; przygotowanie infrastruktury organizacyjnej i regulacyjnej pod inwestycje; rolę oraz zakres odpowiedzialności instytucji odpowiedzialnych za wdrożenie programu; kwestie związane z bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną. Rozwój energetyki jądrowej jest elementem rządowego programu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Wychodząc naprzeciw problemom i rodzącej się aktywności zmierzającej ku rozwojowi energetyki jądrowej stwarzamy Państwu możliwość spotkania w szerokim gronie osób zainteresowanych i odpowiedzialnych za ideę. Mam nadzieję na wymianę doświadczeń, ciekawe dyskusje i wystąpienia naszych znamienitych gości, którzy przyjęli zaproszenie do udziału w międzynarodowej konferencji. Zapraszam Państwa do udziału Anna Janiga Dyrektor Programowy MASTER INSTITUTE   Najważniejsze zagadnienia: ·          Program Polskiej Energetyki Jądrowej ·          Inwestycje infrastruktury regulacyjnej i organizacyjnej ·          Rola i zakres odpowiedzialności instytucji odpowiedzialnych za wdrożenie PEJ ·          Kwestie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej ·          Uzasadnienie ekonomiczne wdrożenia budowy energetyki jądrowej ·          Możliwości finansowania ·          Sposoby postępowania z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi ·          Analiza porównawcza kosztów wytworzenia energii elektrycznej w elektrowniach jądrowych, węglowych i gazowych oraz odnawialnych źródłach energii ·          Wyniki analiz sieciowych dot. możliwości przyłączenia do sieci elektrowni jądrowych ·          Regulacje prawne   INFORMACJE I REJESTRACJA: MASTER INSTITUTE Telefon: 22 188 10 71, mobile: 604 050 480 biuro@master-institute.pl , www.master-institute.pl  

więcej
 
Ustawa OZE, biomasa
23 maja 2014 - 23 maja 2014
  Akademia biomasy – biomasa dla energetyki 23 maja 2014r. Warszawa       Miejsce szkolenia: GOLDEN FLOOR, budynek Millennium, Al. Jerozolimskie 123A   INFORMACJE i REJESTRACJA: Anna Janiga tel. 604 050 480, ajaniga@master-institute.pl

więcej
 
Nowa ustawa OZE
24 kwietnia 2014 - 25 kwietnia 2014

więcej
 
Raportowanie i weryfikacja emisji gazów cieplarnianych w III okresie EU ETS – prezentacja nowych formularzy i wytycznych
26 marca 2014 - 28 marca 2014
  Raportowanie i weryfikacja emisji gazów cieplarnianych w III okresie EU ETS – prezentacja nowych formularzy i wytycznych   26 marca 2014r. Warszawa 28 marca 2014r. Katowice Zakres: 9.00 – 9.20 Obecny stan wdrażania przewodników i wytycznych do ww. rozporządzeń oraz prezentacja ogólnych założeń wybranych dokumentów Prowadzący   9.20-10.00 Nowy wzór raportu rocznego emisji gazów cieplarnianych (GHG) – formularz Excel - identyfikacja i opis instalacji - strumienie paliw i surowców - pomiary ciągłe - niepewności - identyfikacja produktów wytwarzanych przez instalację   10.00-10.30 Nowy wzór sprawozdania z weryfikacji emisji GHG – formularz Excel - zespół weryfiaktorski - szczególowa opinia - stwierdzone niezgodności/obszary do doskonalenia/zafałszowania - weryfikacja zmian w instalacji   10.30 – 11.00 Biomasa w EU ETS - definicje biomasy - praktyczne podejście do definicji biomasy - pochdzenie biomasy   11.00 – 11.30 Ocena adekwatności planu monitorowania – formularz Excel - z punktu widzenia spełnienia obowiązku formalnego - w kontekście raportu dot. zmian w zakresie zdolności produkcyjnej, poziomu działalności i eksploatacji NIMsId_Sprawozdanie_art24(1)_CIMs - w kontekście weryfikacji raportu rocznego   11.30 – 12.15 Dokumentowanie realizacji procesu nadzoru nad sprzętem pomiarowym na przykładzie wag - legalizacja - wzorcowanie - zapewnienie spójności pomiarowej   12.15 -13.15 Jak prowadzić nadzór nad wagami - Zalecenia producentów - wymagania rozporządzenia i wytycznych w zakresie wzorcowania i nadzoru nad wagami - oczekiwania podmiotów akredytowanych   13.15 -13.45 Jak prowadzić nadzór nad przepływomierzami - Zalecenia producentów - wymagania rozporządzenia i wytycznych w zakresie wzorcowania i nadzoru nad przepywomierzami - legalizacja i wzorcowanie - dokumentowanie nadzoru nad układami niewymagającymi legalizacji   13.45 – 14.30 Raportowanie jakości zużywanych paliw i surowców - współpraca z laboratorium akredytowanym - plan pobierania próbek paliw i surowców - częstotliwość poboru próbek – formularz Excel - ocena adekwatności planu pobierania próbek - kontrola procesów zlecanych na zewnątrz   14.30 – 15.00 Omówienie zmian w zakresie weryfikacji i akredytacji weryfikatorów: - termin wyboru weryfikatora – formularz Excel - kontrola weryfikatorów - wymagania wobec weryfiaktorów - zmiany dokumentów systemowych  

więcej
 
RAPORTOWANIE I WERYFIKACJA EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH
29 listopada 2013 - 06 grudnia 2013
  Raportowanie i weryfikacja emisji gazów cieplarnianych w III okresie EU ETS – prezentacja nowych formularzy i wytycznych   29 listopada Katowice, hotel Best Western Premier, ul. Bytkowska 1A 6 grudnia Warszawa, GOLDEN FLOOR, AL. Jerozolimskie 123A   Oczekujemy na potwierdzenie udziału przedstawiciela Ministerstwa Środowiska     Zakres: 9.00 – 9.20 Obecny stan wdrażania przewodników i wytycznych do ww. rozporządzeń oraz prezentacja ogólnych założeń wybranych dokumentów Prowadzący W.Krawczyk GHG Professional 9.20-10.00 Nowy wzór raportu rocznego emisji gazów cieplarnianych (GHG) – formularz Excel - identyfikacja i opis instalacji - strumienie paliw i surowców - pomiary ciągłe - niepewności - identyfikacja produktów wytwarzanych przez instalację W.Krawczyk GHG Professional 10.00-10.30 Nowy wzór sprawozdania z weryfikacji emisji GHG – formularz Excel - zespół weryfiaktorski - szczególowa opinia - stwierdzone niezgodności/obszary do doskonalenia/zafałszowania - weryfikacja zmian w instalacji W.Krawczyk GHG Professional 10.30 – 11.00 Biomasa w EU ETS - definicje biomasy - praktyczne podejście do definicji biomasy - pochdzenie biomasy W.Krawczyk GHG Professional 11.00 – 11.30 Ocena adekwatności planu monitorowania – formularz Excel - z punktu widzenia spełnienia obowiązku formalnego - w kontekście raportu dot. zmian w zakresie zdolności produkcyjnej, poziomu działalności i eksploatacji NIMsId_Sprawozdanie_art24(1)_CIMs - w kontekście weryfikacji raportu rocznego W.Krawczyk GHG Professional 11.30 – 12.15 Dokumentowanie realizacji procesu nadzoru nad sprzętem pomiarowym na przykładzie wag - legalizacja - wzorcowanie - zapewnienie spójności pomiarowej M. Sazon KASPO LAB 12.15 -13.15 Jak prowadzić nadzór nad wagami - Zalecenia producentów - wymagania rozporządzenia i wytycznych w zakresie wzorcowania i nadzoru nad wagami - oczekiwania podmiotów akredytowanych M.Sazon KASPO LAB 13.15 -13.45 Jak prowadzić nadzór nad przepływomierzami - Zalecenia producentów - wymagania rozporządzenia i wytycznych w zakresie wzorcowania i nadzoru nad przepywomierzami - legalizacja i wzorcowanie - dokumentowanie nadzoru nad układami niewymagającymi legalizacji W.Krawczyk GHG Professional 13.45 – 14.30 Raportowanie jakości zużywanych paliw i surowców - współpraca z laboratorium akredytowanym - plan pobierania próbek paliw i surowców - częstotliwość poboru próbek – formularz Excel - ocena adekwatności planu pobierania próbek - kontrola procesów zlecanych na zewnątrz W. Krawczyk GHG Professional 14.30 – 15.00 Omówienie zmian w zakresie weryfikacji i akredytacji weryfikatorów: - termin wyboru weryfikatora – formularz Excel - kontrola weryfikatorów - wymagania wobec weryfiaktorów - zmiany dokumentów systemowych W. Krawczyk GHG Professional   INFORMACJE I REJESTRACJA: Anna Janiga, 604 050 480, ajaniga@master-institute.pl www.master-institute.pl  

więcej
 
SYSTEM WSPARCIA W POSTACI BIAŁYCH CERTYFIKATÓW
28 listopada 2013 - 28 listopada 2013
  Efektywność energetyczna i białe certyfikaty w ujęciu teoretycznym i praktycznym   28 listopada 2013r., Warszawa   PROGRAM:   1)      Prawna podstawa wsparcia efektywności energetycznej; a.        Dyrektywy 2006/32/WE i 2012/27/UE; b.       Ustawa o efektywności energetycznej i rozporządzenia wykonawcze; 2)      Obowiązujące systemy wspierania wytwórców energii elektrycznej – analogia do wsparcia efektywności energetycznej; 3)      Zakres możliwości inwestycyjnych, których realizacja pozwala na otrzymanie białych certyfikatów; a.        Kategorie i rodzaje przedsięwzięć; b.       Wykaz przedsięwzięć; c.        Ograniczenia; d.       Przetargowy tryb wyboru; e.        Wartość efektu energetycznego jako kryterium; 4)      Skuteczne przygotowanie do zbliżającego się przetargu – omówienie zagadnień na przykładowych przedsięwzięciach; a.        Dane niezbędne do zamieszczenia w deklaracji; b.       Audyt efektywności energetycznej – wymagany zakres danych i informacji; c.        Karta audytu; d.       Sposób przygotowania i przedstawienia dokumentów; e.        Podsumowanie i doświadczenia z pierwszego przetargu; 5)      Białe certyfikaty; a.        Procedura pozyskania świadectwa efektywności energetycznej; b.       Strategie obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw efektywności energetycznej; c.        Audyt końcowy; d.       Weryfikacja uzyskanej oszczędności energii; 6)      Obowiązki dla przedsiębiorcy wynikające z uczestnictwa w systemie wsparcia; a.        Podmioty zobligowane do zakupu i umorzenia białych certyfikatów; b.       Sposób kalkulacji wysokości obowiązku – przykład; c.        Proces umarzania świadectw efektywności energetycznej; d.       Opłata zastępcza alternatywnym sposobem wypełnienia obowiązku; e.        Kary; 7)      Panel dyskusyjny. Cel szkolenia: Omówienie zasad działania systemu wspierania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej białymi certyfikatami. Wskazanie newralgicznych punktów związanych z planowaniem i realizacją procesu uzyskania świadectw efektywności energetycznej. Omówienie na wybranych przykładach sposobu gromadzenia, kalkulowania i przedstawienia danych wskazujących na uzyskanie oszczędności energii jak również przedstawienia informacji niezbędnych do skutecznego udziału w przetargu. Przedstawienie informacji dotyczących zasad rozliczenia obowiązku wynikającego z ustawy o efektywności energetycznej.     INFORMACJE I REJESTRACJA: Anna Janiga, tel: 604 050 480, ajaniga@master-institute.pl

więcej
 
Efektywność energetyczna i białe certyfikaty w ujęciu teoretycznym i praktycznym
23 października 2013 - 24 października 2013

więcej
 
Gwarancje pochodzenia a świadectwa pochodzenia
22 października 2013 - 22 października 2013
  Gwarancje pochodzenia a świadectwa pochodzenia w świetle zmian przepisów prawa   warsztaty   22 października 2013r. Warszawa GOLDEN FLOOR ( budynek MILLENNIUM) Al. Jerozolimskie 123A       Warsztaty poprowadzą eksperci Urzędu Regulacji Energetyki i Towarowej Giełdy Energii    Celem warsztatów jest: ·          przedstawienie obowiązujących regulacji dotyczących gwarancji pochodzenia; ·          przedstawienie obowiązujących regulacji prawnych oraz projektów aktów prawnych dotyczących zmian systemu wsparcia OZE; ·          omówienie obowiązków operatora systemu elektroenergetycznego; ·          przedstawienie niezbędnej zawartości wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia; ·          przedstawienie niezbędnej zawartości wniosków o wydanie gwarancji pochodzenia; ·          przedstawienie niezbędnej zawartości wniosków o wydanie uznanie gwarancji pochodzenia;   W ramach warsztatu otrzymacie Państwo: ·          możliwość pracy na przykładowych wnioskach o wydanie świadectw pochodzenia; ·          możliwość pracy na przykładowych wnioskach o wydanie gwarancji pochodzenia; ·          możliwość pracy na przykładowych wnioskach o uznanie gwarancji pochodzenia; ·          okazję kierowania pytań do ekspertów z dziedziny energii wytwarzanej w OZE;      

więcej
 
Rozporządzenie REMIT – regulacje i obowiązki
18 października 2013 - 18 października 2013
  Rozporządzenie REMIT – regulacje i obowiązki 18 października 2013r., Warszawa seminarium   Najważniejsze zagadnienia:   ·  Obowi ą zki uczestników rynku wynikaj ą ce z Rozporz ą dzenia REMIT ·  Niezbędne dostosowania organizacyjne przedsiębiorstw do REMIT, EMIR, MiFID ·  Regulacje REMIT i ustawy o obrocie instrumentami finansowymi dotyczące produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym b ę d ą cych instrumentami finansowymi ·  Zarz ą dzanie obrotem informacjami poufnymi na tle ustawy o obrocie instrumentami finansowymi     Seminarium poprowadzą: Konrad Kosicki, Norton Rose Fulbright Tomasz Rogalski, Norton Rose Fulbright Jan Noworyta, Dyrektor ds. krajowego rynku energii, Towarowa Giełda Energii Oczekujemy na potwierdzenie zaproszonych prelegentów   PARTNER PRAWNY  NORTON ROSE FULBRIGHT Law around the world nortonrosefulbright.com     Informacje i rejestracja: 22 188 10 71, mobile: 698 651 325 atomczak@master-institute.pl , www.master-institute.pl      

więcej
 
V BALTIC BUSINESS FORUM 2013
16 października 2013 - 18 października 2013
  V BALTIC BUSINESS FORUM 2013 16-18 PAŹDZIERNIKA 2013 ŚWINOUJŚCIE   Baltic Business Forum to odbywające się od 2009r. wydarzenie gospodarcze skupiające przedsiębiorców i polityków z Unii Europejskiej oraz państw Europy Środkowo-Wschodniej. Organizatorami konferencji jest Europe North East Association (dawniej Baltic Business Forum), Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego oraz Prezydent Miasta Świnoujście. W dniach 16-18 października 2013r. w Świnoujściu odbędzie się V edycja międzynarodowej konferencji Baltic Business Forum pod hasłem „Europa: Północ, Wschód – biznes bez granic”. Tegorocznym gościem honorowym będzie Federacja Rosyjska, a tematy konferencji będą głównie skupiały się na rozwijaniu współpracy gospodarczej między krajami Europy Północnej oraz Środkowo-Wschodniej. W Świnoujściu, jak co roku, spodziewani są aktualni i byli przywódcy państw świata, ministrowie, samorządowcy, szefowie wielu agend rządowych oraz pozarządowych, niezależni eksperci, a przede wszystkim – przedsiębiorcy. Obrady zainauguruje wystąpienie byłego prezydenta RP, Aleksandra Kwaśniewskiego. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej oraz Minister Janusz Piechociński, który obejmie przewodnictwo nad dyskusją w debacie ministrów gospodarki krajów basenu Morza Bałtyckiego i Partnerstwa Wschodniego. Aby zarejestrować się na konferencję należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie http://balticbusinessforum.eu/formularz-uczestnictwa/ i wysłać na adres: bbf@eunea.org do dnia 1 października 2013r. Więcej informacji pod numerem tel.: +48 501 074 645, e-mail: : bbf@eunea.org. Kontakt w sprawie wspólpracy marketingowej: + 48 604 050 480, e-mail: biuro@master-institute.pl

więcej
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Copyright © 2010 by Master Institute | All rights reserved ewipo.pl