STRONA GŁÓWNA KONFERENCJE I WARSZTATY SZKOLENIA DLA FIRM SZKOLENIA I KURSY KONTAKT
O firmie Współpraca Oferty Pracy KLIENCI FIRMY KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Bankowość Chemia Energetyka Farmacja Finanse Logistyka Ochrona środowiska Prawo Transport Zarządzanie
NASI PARTNERZY
 
ARCHIWUM WYDARZEŃ

AKADEMIA BIOMASY - regulacje dot. gospodarki paliwem biomasowym
20 września 2013 - 20 września 2013
  Akademia biomasy - biomasa dla energetyki - nowe regulacje dotyczące gospodarki paliwem biomasowym   20 września 2013r. Warszawa     Szanowni Państwo,   Zapraszamy do rejestracji i na kawę powitalną w godzianch 9:00 - 9:30 Szkolenie odbywa się w godzinach 9:30 - 16:30 Miejsce szkolenia: GOLDEN FLOOR (budynek Millennium) Al. Jerozolimskie 123A, XV piętro, sala 11 Sala z nagłośnieniem   Możliwość parkowania w parkingu podziemnym. Wjazd od ul. Nowogrodzkiej 80. Koszt 4 PLN netto/godzina     W pobliżu ośrodka szkoleniowego hotel: Radisson Blue Sobieski, Kyriad, Campanille, Premiere Classe   W przypadku pytań prosimy o kontakt: Monika Gołaszewska, 600 719 200, mgolaszewska@master-institute.pl

więcej
 
NOWELA PRAWA ENERGETYCZNEGO ,,MAŁY TRÓJPAK
10 września 2013 - 10 września 2013
    Nowela Prawa energetycznego – zakres tzw. małego trójpaku - najważniejsze planowane zmiany warsztaty 10 września 2013r., Warszawa     Szkolenie prowadzi: dr Zdzisław Muras, ekspert prawa energetycznego 8.8.45-9.00. Rejestracja uczestników. Kawa powitalna 9.9.00–10.00 Podstawy prawne, w tym minimalny zakres implementacji: ·       Poselski projekt ustawy o zmianie Prawa energetycznego, ·       Rządowy projekt ustawy o zmianie Prawa energetycznego (kogeneracja - z kwietnia 2013)  ·       Dyrektywa 2009/28/WE – zakres implementacji ·       Dyrektywa 2009/73/WE -- podstawowe założenia ·       Dyrektywa 2009/72/WE - podstawowe założenia ·       Dyrektywa 2012/27/UE – rozwiązania dla kogeneracji 10.00-11.00 Zakres zmian dotyczących systemów wsparcia OZE i CHP: ·          Nowe rodzaje źródeł – mikroinstalacja i mała instalacja – koncesja, rejestracja, działalność niereglamentowana przez państwo? ·          Przyłączanie do sieci źródeł odnawialnych, w tym mikroinstalacji, ·          Odbiorca przemysłowy – zasady ograniczenia „łożenia” na systemy wsparcia, ·          Gwarancja pochodzenia, ·          KPD – w zakresie OZE ·          Zasady monitorowania rynku OZE, CHP i biogazu ·          Instalator mikroinstalacji – zasady szkolenia i certyfikacji, ·          Transfery statystyczne i wspólne inwestycje OZE, ·          Wsparcie dlawysokosprawnej kogeneracji – od kiedy i do kiedy. 11.00-11.15 PRZERWA NA KAWĘ 11.15-12.45 Zakres zmian (…) OZE i CHP c.d. 12.45-13.30 LUNCH 13.30-16.00 Planowane zmiany w odniesieniu do rynku paliw i energii: ·          Zmiana sprzedawcy – nowe rozwiązania, ·          Nowe uprawnienia odbiorców na konkurencyjnym rynku paliw i energii, ·          Nowe zasady wstrzymania dostaw paliw i energii, ·          Odbiorca wrażliwy, ·          Sądy polubowne, ·          Operatorzy systemu elektroenergetycznego i gazowego– zasady certyfikacji oraz nowe zadnia i obowiązki, ·          Inspektor do spraw zgodności, ·          Operator systemu gazowego magazynowego – zakres unbundlingu. ·          „Małe zamknięte systemy dystrybucyjne”, ·          Inteligentne opomiarowanie, ·          Działania planistyczne i nowa infrastruktura ·          Obligo giełdowe – gazowe – podstawowe założenia, ·          Zakres niezależności regulatora rynku, ·          Nowy zakres i rozwiązania dotyczące kar pieniężnych.   16.00 -16.15. Posumowanie i zakończenie szkolenia   Ponieważ spotkanie ma charakter warsztatu – dyskusja przewidywana przy każdym bloku tematycznym.     Dr Zdzisław Muras – dr nauk prawnych, wykładowca Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie, wieloletni pracownik URE. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym ośmiu książek i opracowań zwartych, licznych glos do orzeczeń Sądu Najwyższego i artykułów z zakresu postępowania karnego, prawa wykroczeń, administracyjnego, gospodarczego oraz prawa energetycznego (związanych z energetyką odnawialną, kogeneracją, koncesjonowaniem, czy rynkiem paliw ciekłych). Jest redaktorem i współautorem m.in. komentarza do Prawa energetycznego (2010 r.) oraz autorem podręczników Podstawy prawa (2011) i Encyklopedyczny zarys prawa. Prawo dla ekonomistów (2005).     INFORMACJE I REJESTRACJA: Monika Gołaszewska, Specjalista ds. szkoleń, tel (22) 333 73 06, 600 719 200, mgolaszewska@master-institute.pl  

więcej
 
RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ I GAZU W POLSCE
22 sierpnia 2013 - 22 sierpnia 2013
  Zasady funkcjonowania rynku energii elektrycznej i gazu  w Polsce po nowelizacji prawa energetycznego   Szkolenie od 9-16. 1.      Podstawy prawne funkcjonowania rynku energii i gazu: Ustawy: Prawo energetyczne – po nowelizacji z 21 czerwca 2013 r.,, Nowela kogeneracyjna Rozporządzenia 2.      Kierunki zmian krajowego rynku gazu: Dyrektywa 2009/73/WE – wspólny rynek Dyrektywa 2012/27/UE – kogeneracja Dyrektywa 2009/72/WE – wspólny rynek, 3.      Struktura i podstawowe podmioty rynku: Operatorzy systemów: ü  wyznaczenie operatorów – nowe zasady i rozwiązania ü  wydzielenie własnościowe OSP (OU), ISO, ITO, ü  certyfikacja OSP oraz tzw. państwa trzeciego, ü  zadania i funkcje oraz perspektywy ewolucji obowiązków ü  obowiązki operatorów w okresie przejściowym – po wejściu w życie małego trójpaku. Możliwości i zasady zwolnienia z obowiązków publicznoprawnych dla tzw. „nowej infrastruktury” Nowe obowiązki w zakresie przyłączania do sieci. Mikroinstalacja – nowy podmiot na rynku energii uprawnienia i obowiązki, w tym dla dotychczasowych uczestników rynku. Sprzedawca i odbiorca na rynku energii elektrycznej – nowe zadania i uprawnienia: ü  Ochrona regulacyjna odbiorcy – obowiązki publicznoprawne przedsiębiorstw energetycznych. ü  Odbiorca wrażliwy, ü  Odbiorca przemysłowy – a przedsiębiorstwo obrotu. ü  Nowe zasady wstrzymania dostaw paliw gazowych. ü  Sądy polubowne Podstawowe umowy– rodzaje, zasady zmiany   4.      Ewidencja księgowa – zmiany w zasadach prowadzenia. 5.      Planowanie rozwoju, w tym liczniki zdalnego odczytu oraz planowanie rozwoju sieci należącej do podmiotu trzeciego 6.      Obligo gazowe – obowiązek sprzedaży gazu przez giełdę lub rynek regulowany. 7.      Kogeneracja– rozwiązania utrwalone, zmiany, perspektywy 8.      Niezależność regulatora rynku.   INFORMACJE I REJESTRACJA: Anna Janiga, tel: 604 050 480, ajaniga@master-institute.pl

więcej
 
AKADEMIA BIOMASY
20 sierpnia 2013 - 20 sierpnia 2013
Szanowni Państwo, Zapraszamy na warsztaty z cyklu AKADEMIA BIOMASY. Bliższe informacje pod numerem telefonu 604 050 480 lub biuro@master-institute.pl     Miejsce szkolenia: GOLDEN FLOOR, budynek MILLENNIUM, Al. Jerozolimskie 123A, XV pietro , sala nr 11. Rejestracja od godziny 9:00. Szkolenie trwa od 9:30 - 16:30     Dodatkowo do dyspozycji naszych gości oferujemy parking podziemny (wjazd od ul. Nowogrodzkiej),   w cenie 4 zł netto / godzinę / samochód  

więcej
 
PRZEDŁUŻENIE SYSTEMU WSPARCIA KOGENERACJI
23 maja 2013 - 24 maja 2013
  Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji Paliwa gazowe, gazy specjalne a biogaz  II edycja   23-24 maja 2013r., Warszawa     Celem warsztatów jest: ·          Omówienie sposobów wypełniania wniosków o wydawanie koncesji, promesy koncesji ·          Przedstawienie wymagań odnośnie dokonywania zmian w koncesji ·          Przygotowanie przykładowych wniosków o wydanie świadectwa z kogeneracji (w tym w jednostce „wielopaliwowej”) ·          Wypełnienie wniosku rocznego oraz wniosków korekcyjnych; ·          Przedstawienie wymagań technicznych wytwarzania energii elektrycznej w kogeneracji ·          Przygotowanie jednostek kogeneracji do audytu rocznego ·          Omówienie zasad dokumentowania danych do audytu rocznego ·          Omówienie najczęściej spotykanych uchybień oraz niezgodności podczas audytów rocznych ·          Praktyczne aspekty doboru urządzeń pomiarowych oraz określenia osłony bilansowej ·          Zaprezentowanie uwarunkowań systemu wsparcia kogeneracji w świetle projektu nowej ustawy – Prawo energetyczne i ustawy o odnawialnych źródłach energii.   W ramach warsztatu otrzymacie Państwo: ·          Możliwość pracy na przykładowych wnioskach o wydanie koncesji/promesy koncesji; ·          Możliwość pracy na przykładowych wnioskach o wydanie świadectw pochodzenia z kogeneracji; ·          Okazję kierowania pytań do ekspertów z dziedziny energii wytwarzanej w kogeneracji; ·          Możliwość wymiany dotychczasowych doświadczeń pomiędzy uczestnikami     Z uwagi na warsztatowy charakter spotkania, osoby zainteresowane udziałem, prosimy o wcześniejsżą rezerwację miejsc. Przyjmujemy 30 osób.

więcej
 
GWARANCJE POCHODZENIA A ŚWIADECTWA POCHODZENIA W ŚWIETLE PROJEKTÓW PRZEPISÓW PRAWA
21 maja 2013 - 21 maja 2013
  Gwarancje pochodzenia a świadectwa pochodzenia w świetle projektów przepisów prawa   21 maja 2013r., Warszawa   Celem warsztatów jest: ·          przedstawienie projektów aktów prawnych dotyczących gwarancji pochodzenia i zmian systemu wsparcia OZE ·          przedstawienie niezbędnej zawartości wniosków o wydanie gwarancję pochodzenia; ·          przedstawienie niezbędnej zawartości wniosków o wydanie świadectwa pochodzenia;   W ramach warsztatu otrzymacie Państwo: ·          możliwość pracy na przykładowych wnioskach o wydanie świadectw pochodzenia okazję kierowania pytań do ekspertów z dziedziny energii wytwarzanej w OZE;       Dzień Pierwszy   9:30 -10:00  Rejestracja Uczestników, poranna kawa 10:00 – 11:00   Gwarancje pochodzenia – definicje, podmioty uprawnione - w świetle „Małego trójpaku” i projektu nowej ustawy OZE   § Podstawowe definicje § Wniosek o wydanie gwarancji pochodzenia - zakres wymaganych informacji § Rejestr gwarancji pochodzenia § Obowiązki operatora systemu elektroenergetycznego   11:00 – 11:45   Świadectwa pochodzenia w świetle projektu nowej ustawy OZE   § Podstawowe definicje § Wniosek o wydanie świadectwa pochodzenia - zakres wymaganych informacji § Rozliczanie obowiązku i kary pieniężne § Obowiązki operatora systemu elektroenergetycznego   11:45 - 12:00 przerwa kawowa 12:00 – 13:00   Zmiany systemu wsparcia w świetle projektu nowej ustawy OZE   § Zasady wejścia na rynek § Obowiązek zakupu wytworzonej energii w OZE § Ciepło z OZE a nowy system wsparcia   13:00 – 14:00 Lunch   14:00 - 16:00     16:00   oczekujemy na potwierdzenie udziału prelegenta, przedstawiciela TGE     Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów     Ponieważ spotkanie ma charakter warsztatu – dyskusja przewidywana przy każdym bloku tematycznym

więcej
 
ZMIANY W PROCESIE MONITOROWANIA I RAPORTOWANIA EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH warsztaty
17 maja 2013 - 17 maja 2013
  Zmiany w procesie monitorowania i raportowania emisji CO2 Założenia Ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych Warsztat   17 maja 2013r., Warszawa       Spotkanie ma charakter warsztatowy. Ilość miejsc ograniczona          Wybrane zagadnienia:   Wybrane aspekty procesu uzyskiwania uprawnień dla instalacji nowo - uruchamianych, dla rozbudowy instalacji, w tym także związanej z przenoszeniem produkcji Raportowane danych dotyczących przydziału bezpłatnych uprawnień Aktualizacja planów monitorowania Jak uzupełniać elektroniczny formularz planu monitorowania Innowacje w Obrocie Uprawnieniami do Emisji Zmiany wynikające z opublikowania nowego rozporządzenia dot. monitorowania i raportowania     DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY PRZEDSTAWICIELI: Elektrowni Elektrociepłowni Dystrybutorów energii Przemysłowych odbiorców energii Cementowni Przedsiębiorstw przemysłu szklarskiego Przedsiębiorstw przemysłu papierniczego Przedsiębiorstw przemysłu ceramicznego Przedsiębiorstw przemysłu stalowego Hut Rafinerii Pracowników banków odpowiedzialnych za finansowanie inwestycji energetycznych Przedstawicieli firm konsultingowych i doradczych zainteresowanych tematyką inwestycji w sektorze Przedstawicieli kancelarii prawnych specjalizujących się w sektorze energetycznym

więcej
 
AUDYTY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
24 kwietnia 2013 - 25 kwietnia 2013
  AUDYTY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ 24-25 kwietnia 2013r. NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: ·           Zasady funkcjonowania systemu białych certyfikatów. ·          Obszary i zasady przeprowadzenia audytu efektywności energetycznej. ·          Przygotowanie firmy do audytu efektywności energetycznej.   Dzień 1. 9:30 – 10:00 rejestracja uczestników, kawa powitalna 10:00 – 11:00 Dyrektywa o efektywności energetycznej z 11 września 2012 r. 11:00 – 12:00 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej wraz z późniejszymi zmianami – cel, podstawy funkcjonowania systemu „białych certyfikatów”, istotne pojęcia związane z efektywnością energetyczną. 12:00 – 13:00 Zasady przyznawania świadectw efektywności energetycznej – kto może ubiegać się, jakie kryteria powinien spełniać, ile można zyskać. 13:00 – 14:00 lunch 14:00 – 15:00 Lista przedsięwzięć podlegających wsparciu na podstawie obwieszczenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służącego poprawie efektywności energetycznej, 15:00 – 16:00 Wymagania dotyczące audytów efektywności energetycznej – zakres, rodzajeaudytów i ich weryfikacja, 16:00 -17:00 Warunki i tryb przeprowadzania przetargów w celu wyboru przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej,zakres odpowiedzialności za przedstawione dane w dokumentacji przetargowej. Dzień 2. 8:30 – 16:00 8:30 – 9:15 Wymagania prawne wobec osób wykonujących ocenę stanu technicznego instalacji oraz wykonujących audyt efektywności energetycznej, 9:15 – 10:30 Przygotowanie i weryfikacja audytu efektywności energetycznej – audyt wejściowy i sprawdzający, 10:30 – 11:30 Inwentaryzacja energetyczna jako narzędzie identyfikacji obszarów poszukiwania oszczędności w przedsiębiorstwie, 11:30 – 13:00 Jak się przygotować do przetargu – wypełnianie kart audytu i deklaracji przetargowej. Praktyczne wskazówki przed przystąpieniem do przetargu, 13:00 – 13:45 lunch 13:45 – 14:15 Jak się przygotować do przetargu – wypełnianie kart audytu i deklaracji przetargowej. Praktyczne wskazówki przed przystąpieniem do przetargu – ciąg dalszy 14:15 – 15:15 Przykład audytu efektywności energetycznej oraz deklaracji przetargowej, 15:15 – 16:00 Przykłady wykorzystania narzędzi diagnostycznych przez audytora efektywności energetycznej. 16:00 zakończenie warsztatów, wręczenie certyfikatów     Wykładowcy. JACEK MSZYCA - Rzeczoznawca w Branży Ochrony Środowiskai Energetyki, Audytor Jednostek Kogeneracji, OZE i projektów JI , TÜV Rheinland Polska. Absolwent Wydziału Inżynieria Środowiska i Energetyka PolitechnikiŚląskiej w Gliwicach oraz MBA University of Central Lancashire w Prestoni Lubelskiej Szkoły Biznesu, a także studiów podyplomowych z zakresu audytingu energetycznego. Posiada praktyczne doświadczenie w realizacjiusług dotyczących efektywności energetycznej, w tym kogeneracji,audytów energetycznych oraz zarządzania przedsiębiorstwemenergetycznym. Autor i współautor kilkuset wdrożonych opracowań wobiektach użyteczności publicznej i przemysłowych i innych. Trener naszkoleniach związanych z zagadnieniami prawa energetycznego i audytingu energetycznym.   GABRIEL MICZKA - Właściciel firmy audytorskiej, AudytorInżynier elektryk o specjalności elektroenergetyka. Audytor efektywnościenergetycznej. Członek ZAE. Firma założycielska i członek zwyczajny PLGBC.Prowadzi firmę audytorską w zakresie efektywności energetycznej, w tym audytów do tzw. białych certyfikatów. www.powerauditing.com

więcej
 
OTOCZENIE PRAWNE ENERGETYKI. ZAGROŻENIA REGULACYJNE, ANTYMONOPOLOWE I KARY
19 kwietnia 2013 - 19 kwietnia 2013
  Otoczenie prawne energetyki. Zagrożenia regulacyjne, antymonopolowe i kary. Prowadzący: KANCELARIA CHAŁAS I WSPÓLNICY Grupa Docelowa: Dział Sprzedaży, Zakupów, Controllingu 9:00 – 11:30 I BLOK: Wpływ narzędzi regulacyjnych na zrównoważony rozwój sektora energetycznego 1. omówienie głównych regulacji ustawowych 2. działalność regulacyjna prezesa URE - wpływ na rynek, orzecznictwo i praktyka; 3. postępowanie przed prezesem URE – przesłanki wszczęcia, procedura 11:30 – 11:45 przerwa na kawę 11:45 – 13:00 II BLOK. aspekty antymonopolowe w energetyce 1. omówienie głównych regulacji ustawowych 2. działalność antymonopolowa przedsiębiorstw energetycznych; 3. postępowanie antymonopolowe – przesłanki wszczęcia, procedura niedozwolone klauzule umowne – praktyka, orzecznictwo, doktryna 13:00 – 13:45 lunch 13:45 – 16:00 III BLOK. Kary umowne nakładane na przedsiębiorstwa energetyczne 1. przesłanki prymat prawa wspólnotowego – zasady. orzecznictwo 2. wewnętrzna kontrola przedsiębiorstw energetycznych 3. zewnętrzna kontrola przedsiębiorstw energetycznych    

więcej
 
JAK ZOSTAĆ DOSTAWCĄ BIOMASY DLA ENERGETYKI? NOWE REGULACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI PALIWEM BIOMASOWYM
17 kwietnia 2013 - 17 kwietnia 2013
  Jak zostać dostawcą biomasy dla energetyki? Nowe regulacje dotyczące gospodarki paliwem biomasowym   17 kwietnia 2013, Warszawa   Celem warsztatów jest: ·          przedstawienie obowiązujących regulacji prawnych oraz projektów aktów prawnych dotyczących biomasy na cele energetyczne; ·         omówienie nowych obowiązków i uprawnień poszczególnych technologii wytwarzania: jednostka współspalająca, układ hybrydowy i jednostka dedykowana, wynikających z rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 r.; ·          omówienie kryteriów przyjętych przez Prezesa URE, zgodnie z którymi paliwa lub odpady mogą być uznane za biomasę na cele energetyczne; ·          omówienie zagrożeń związanych z „nowowprowadzaną” biomasą w Polsce; ·          przedstawienie niezbędnej zawartości wniosków o wydanie świadectwa pochodzenia (w jednostce „współspalającej”, układzie hybrydowym i jednostce dedykowanej) ·          omówienie obowiązków (związanych z biomasą) wytwórcy prowadzącego działalność koncesjonowaną; ·          przedstawienie procedur kontroli i weryfikacji dostaw biomasy; ·          przedstawienie doświadczeń związanych z uwierzytelnianiem biomasy przez „akredytowane” laboratorium badawcze;

więcej
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Copyright © 2010 by Master Institute | All rights reserved ewipo.pl