STRONA GŁÓWNA KONFERENCJE I WARSZTATY SZKOLENIA DLA FIRM SZKOLENIA I KURSY KONTAKT
O firmie Współpraca Oferty Pracy KLIENCI FIRMY KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Bankowość Chemia Energetyka Farmacja Finanse Logistyka Ochrona środowiska Prawo Transport Zarządzanie
NASI PARTNERZY
 
ARCHIWUM WYDARZEŃ

USŁUGI SYSTEMOWE ŚWIADCZONE PRZEZ PRZEMYSŁOWYCH ODBIORCÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ
19 lutego 2013 - 19 lutego 2013
    W imieniu Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu i Forum CO2 zapraszamy do udziału w konferencji  USŁUGI SYSTEMOWE ŚWIADCZONE PRZEZ PRZEMYSŁOWYCH ODBIORCÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ 19 lutego 2013r., Warszawa GOLDEN FLOOR, MILLENNIUM PLAZA, Al. Jerozolimskie 123 A   NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: Wytyczne ramowe kodeksów sieciowych, procedury i metodyka opracowywania. Wytyczne ACER dotyczące kodeksu sieciowego Przetarg ogłoszony przez PSE Operator S.A. ,,Zakup usługi Praca Inwestycyjna: Redukcja Zapotrzebowania na polecenie OSP” Automatyka SCO i SCN – stanowisko odbiorców przemysłowych Analiza kosztów inwestycyjnych, stałych i zmiennych elektrowni gazowej – wycena gotowości do świadczenia usługi redukcji obciążenia przez odbiorców przemysłowych Usługi systemowe świadczone przez odbiorców przemysłowych – model hiszpański , model amerykański, doświadczenia z Austrii, Nowej Zelandii i Wielkiej Brytanii Stanowisko dużych agregatorów usług systemowych świadczonych przez odbiorców przemysłowych Usługi systemowe świadczone przez odbiorców przemysłowych- stanowisko PTPIREE Stanowisko FOEEiG w sprawie zapisów „ Projektu kodeksu sieci elektroenergetycznych określający szczegółowe zasady przyłączeń odbiorców ENTSO” oraz zasad świadczenia usług systemowych przez odbiorców przemysłowych   PRELEGENCI: Daniel Borsucki, Członek Zarządu IEPiOE Rafał Gawin, Naczelnik Wydziału ds. Operatorów Systemu Elektroenergetycznego    Departament Promowania Konkurencji, URE Henryk Kaliś, Przewodniczący FOEEiG Wojciech Kozubiński, Przewodniczący Zespołu ds. Modelu rynku energii elektrycznej, PTPIREE   Wojciech Lubczyński, Dyrektor Departamentu Rozwoju Systemu, PSE Operator S.A. Grzegorz Onichimowski, Prezes, Enerco Sp. z o.o. Marian Strzelecki, Dyrektor, Celsa Huta Ostrowiec Sp. z o.o. Mariusz Swora, Mecenas, Kancelaria Adwokacka dr Mariusz Swora Adam Witek, Prezes, „Energetyka” sp. z o.o . Krzysztof Zamasz, Prezes, Tauron Polska Energia S.A.   Informacje i rejestracja: Monika Gołaszewska, Specjalista ds konferencji, tel:(22) 333 73 07, 333 73 43, e-mail: mgolaszewska@master-institute.pl

więcej
 
EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA - BIAŁE CERTYFIKATY
13 lutego 2013 - 13 lutego 2013
  Efektywność energetyczna (białe certyfikaty) – szansą na wsparcie realizacji inwestycji efektywnościowych warsztat 13 luty 2013, Warszawa, GOLDEN FLOOR, Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123A     ·          Nowa dyrektywa o efektywności energetycznej z 11 września 2012 r. – funkcjonowanie systemu do 2020 r. ·          Krajowe podstawy prawne, w tym nowela ustawy o efektywności energetycznej oraz najnowsze przyjęte rozporządzenia i najnowsze projekty rozporządzeń. ·          Określenie krajowego celu w zakresie oszczędnego gospodarowania energią ·          Przetarg efektywnościowy – krok po kroku ·          Model wsparcia – ile białych certyfikatów ·          Do przetargu tylko z audytem ·          Obowiązek umorzenia białych certyfikatów – gwarancją przychodu podmiotów posiadających certyfikaty ·          System sankcji - jako gwarant realizacji przedsięwzięcia efektywnościowego oraz zbytu białych certyfikatów ·          Zmiany w innych ustawach oraz przepisy intertemporalne

więcej
 
Współspalanie czy jednostka dedykowana - w co inwestować?
06 lutego 2013 - 07 lutego 2013
  Współspalanie, czy jednostka dedykowana – w co inwestować? Biomasa - nowe regulacje – nowe możliwości i obowiązki   6-7 lutego 2013r., Warszawa   Celem warsztatów jest: ·          przedstawienie obowiązujących regulacji prawnych oraz projektów aktów prawnych dotyczących biomasy na cele energetyczne, w tym możliwości wykorzystania odpadów komunalnych; ·          omówienie nowych obowiązków i uprawnień poszczególnych technologii wytwarzania: jednostka współspalająca, układ hybrydowy i jednostka dedykowana, wynikających z projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 maja 2012 r.; ·          omówienie kryteriów przyjętych przez Prezesa URE, zgodnie z którymi paliwa lub odpady mogą być uznane za biomasę na cele energetyczne; ·          omówienie zagrożeń związanych z „nowowprowadzaną” biomasą w Polsce; ·          omówienie zasad uzyskania koncesji/promesy koncesji; ·          przedstawienie wymagań odnośnie dokonywania zmian w koncesji; ·          przedstawienie niezbędnej zawartości dokumentacji uwierzytelniającej dla poszczególnych technologii wytwarzania i opinii strony trzeciej ·          przedstawienie niezbędnej zawartości wniosków o wydanie świadectwa pochodzenia (w jednostce „współspalającej”, układzie hybrydowym i jednostce dedykowanej) ·          przedstawienie wymagań technicznych wytwarzania energii elektrycznej zaliczanej do wytworzonej w OZE w zależności od technologii wytwarzania (opomiarowanie jednostki, próbkowanie paliw, obliczanie wartości opałowej biomasy) ·          przedstawienie wymagań pomiarowych wytwarzania energii elektrycznej w kogeneracji ·          omówienie obowiązków (związanych z biomasą) wytwórcy prowadzącego działalność koncesjonowaną; ·          przedstawienie procedur kontroli i weryfikacji dostaw biomasy; ·          przedstawienie doświadczeń związanych z uwierzytelnianiem biomasy przez „akredytowane” laboratorium badawcze; ·          przygotowanie jednostek do audytu w celu wydania opinii; ·          omówienie najczęściej spotykanych uchybień oraz niezgodności podczas audytów;   W ramach warsztatu otrzymacie Państwo: ·          możliwość pracy na przykładowych wnioskach o wydanie koncesji/promesy koncesji; ·          możliwość przygotowania przykładowej dokumentacji uwierzytelniającej dla jednostki współspalającej, układu hybrydowego i jednostki dedykowanej; ·          możliwość pracy na przykładowych wnioskach o wydanie świadectw pochodzenia dla jednostki współspalającej, układu hybrydowego i jednostki dedykowanej; ·          okazję kierowania pytań do ekspertów z dziedziny energii wytwarzanej w OZE;    

więcej
 
ZASADY FUNKCJONOWANIA REE I PERSPEKTYWY JEGO ROZWOJU
30 stycznia 2013 - 30 stycznia 2013
  Zasady funkcjonowania rynku energii elektrycznej w Polsce i perspektywy jego rozwoju   warsztat 30 stycznia 2013r., Warszawa, Golden Floor, Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123A   NAJWAZNIEJSZE ZAGADNIENIA:   Podstawy prawne funkcjonowania rynku energii, stan obecny i możliwe kierunki rozwoju ,,Konieczne?” zmiany krajowego rynku energii – Pakiet klimatyczny Struktura i podstawowe podmioty rynku ·       Rola i funkcje regulatora rynku: Obowiązki publicznoprawne wpływające na kształt rynku – „energia w kolorach” – rozwiązania utrwalone, zmiany, perspektywy Zadania i obowiązki uczestników rynku związane z bezpieczeństwem dostaw  

więcej
 
NOWY PLAN MONITOROWANIA EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH
29 listopada 2012 - 29 listopada 2012
  Monitorowanie, raportowanie i weryfikacja gazów cieplarnianych od 1.01.2013   warsztat   29 listopada 2012, Warszawa   Wybrane aspekty procesu uzyskiwania uprawnień dla instalacji nowo - uruchamianych, dla rozbudowy instalacji, w tym także związanej z przenoszeniem produkcji Korekty NIMs – propozycji przydziału na lata 2013-2020 Raportowane danych dotyczących przydziału bezpłatnych uprawnień Czy konieczna będzie zmiana planu monitorowania na rok 2012? Czy zmieni się zakres i forma planu monitorowania? Czy aktualizacja planu monitorowania dotyczy także „nowych sektorów”? Jak uzupełnić elektroniczny formularz planu monitorowania       Informacje i zgłoszenia: Anna Tomczak, Specjalista ds. szkoleń i konferencji, tel: (22) 333 73 06, 333 73 43, e-mail:   atomczak@master-institute.pl ,   

więcej
 
WSPÓŁSPALANIE CZY JEDNOSTKA DEDYKOWANA. W CO INWESTOWAĆ?
07 listopada 2012 - 08 listopada 2012
  Współspalanie, czy jednostka dedykowana – w co inwestować? Biomasa - nowe regulacje – nowe możliwości i obowiązki   7-8 listopada 2012, Warszawa, Golden FLOOR Millennium   Celem warsztatów jest:   przedstawienie obowiązujących regulacji prawnych oraz projektów aktów prawnych dotyczących biomasy na cele energetyczne, w tym możliwości wykorzystania odpadów komunalnych; omówienie nowych obowiązków i uprawnień poszczególnych technologii wytwarzania: jednostka współspalająca, układ hybrydowy i jednostka dedykowana, wynikających z projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 maja 2012 r. omówienie kryteriów przyjętych przez Prezesa URE, zgodnie z którymi paliwa lub odpady mogą być uznane za biomasę na cele energetyczne; omówienie zagrożeń związanych z „nowowprowadzaną” biomasą w Polsce; omówienie zasad uzyskania koncesji/promesy koncesji; przedstawienie wymagań odnośnie dokonywania zmian w koncesji; przedstawienie niezbędnej zawartości dokumentacji uwierzytelniającej dla poszczególnych technologii wytwarzania i opinii strony trzeciej przedstawienie niezbędnej zawartości wniosków o wydanie świadectwa pochodzenia (w jednostce „współspalającej”, układzie hybrydowym i jednostce dedykowanej   przedstawienie wymagań technicznych wytwarzania energii elektrycznej zaliczanej do wytworzonej w OZE w zależności od technologii wytwarzania (opomiarowanie jednostki, próbkowanie paliw, obliczanie wartości opałowej biomasy) omówienie obowiązków (związanych z biomasą) wytwórcy prowadzącego działalność koncesjonowaną; przedstawienie procedur kontroli i weryfikacji dostaw biomasy; przedstawienie doświadczeń związanych z uwierzytelnianiem biomasy przez „akredytowane” laboratorium badawcze; przygotowanie jednostek do audytu w celu wydania opinii; omówienie najczęściej spotykanych uchybień oraz niezgodności podczas audytów;   W ramach warsztatu otrzymacie Państwo: możliwość pracy na przykładowych wnioskach o wydanie koncesji/promesy koncesji; możliwość przygotowania przykładowej dokumentacji uwierzytelniającej dla jednostki współspalającej, układu hybrydowego i jednostki dedykowanej; możliwość pracy na przykładowych wnioskach o wydanie świadectw pochodzenia dla jednostki współspalającej, układu hybrydowego i jednostki dedykowanej; okazję kierowania pytań do ekspertów z dziedziny energii wytwarzanej w OZE;     WARSZTAT PROWADZONY PRZEZ UZNANYCH EKSPERTÓW W BRANŻY   Z UWAGI NA WARSZTATOWY CHARAKTER SZKOLENIA ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA .   Informacje i rejestracja: Monika Gołaszewska, Specjalista ds szkoleń i konferencji, tel: (22) 333 73 06, mgolaszewska@master-institute.pl

więcej
 
DYREKTYWA IED
18 października 2012 - 18 października 2012
  DYREKTYWA IED Zmiany w projekcie o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska warsztat 18 października, 2012, Warszawa, GOLDEN FLOOR, Millennium     Szkolenie prowadzą eksperci ochrony środowiska, Kancelarii Prawnej Domański Zakrzewski Palinka oraz firmy doradczej  

więcej
 
OCENA NIEPEWNOŚCI POMIARU EMISJI CO2
25 września 2012 - 25 września 2012
  OCENA NIEPENOŚCI POMIARU DLA EMISJI CO2   WARSZTAT   25 września 2012, Warszawa, Golden Floor Millennium     Najważniejsze zagadnienia: Projektowane zapisy dotyczące monitorowania emisji CO 2 w III okresie obliczeniowy   Wymagania dotyczące przeprowadzania analizy niepewności Szacowanie niepewności emisji CO 2   Podstawowe definicje i ogólne zasady szacowania niepewności, Wymagania dotyczące analizy niepewności w procesie monitorowania emisji CO 2 ,   Niepewność zużycia paliw wyznaczanego metodami bezpośrednimi, wartości opałowej paliw, wskaźnika emisji CO 2 , współczynnika utleniania i wyznaczonej emisji CO 2 , Przykłady obliczeniowe   Warsztat poprowadzą: mgr inż. Paweł Wanatowicz, Specjalista ds. energetyki i ochrony środowiska, TÜV SÜD Polska mgr inż. Krzysztof Wojas, Specjalista ds. energetyki, TÜV SÜD Polska  

więcej
 
AUDYT JEDNOSTEK KOGENERACJI
20 września 2012 - 20 września 2012
  AUDYT JEDNOSTEK KOGENERACJI   - wymagania formalno-prawne   Jak przygotować poprawną opinię akredytowanej jednostki do sprawozdania rocznego? 20 września 2012, Warszawa     NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA:   Podstawy prawne w tym najistotniejsze zmiany zawarte w rozporządzeniu CHP Wytwarzanie energii elektrycznej w kogeneracji – definicje, wymagania w świetle nowych regulacji, przykłady praktyczne Wymagania pomiarowe Świadectwa pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w Kogeneracji Zakres informacji, który powinna zawierać opinia jednostki akredytowanej Projekt ustawy – Nowe Prawo energetyczne - projektowane kierunki zmian mechanizmu wsparcia CHP Audyt jednostek wielopaliwowych – potwierdzenie możliwości zaliczenia części energii do wytworzonej w odnawialnym źródle energii  

więcej
 
Projekt ustawy o korytarzach przesyłowych – charakterystyka i skutki wprowadzenia nowych regulacji
19 września 2012 - 20 września 2012
      Projekt ustawy o korytarzach przesyłowych – charakterystyka i skutki wprowadzenia nowych regulacji   19 - 20 września 2012, Warszawa   GOLDEN FLOOR Millennium         NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA:   Inwestycje w urządzenia przesyłowe wczoraj, dziś i jutro. Ustawa o korytarzach przesyłowych -  nadzieja czy wyzwanie? Cel ustawy, główne założenia – ogólna charakterystyka projektowanych regulacji Planowanie lokalizacji inwestycji i wyznaczenie przebiegu korytarza przesyłowego Postępowanie o ustanowienie korytarza przesyłowego i lokalizacja nowych urządzeń w korytarzu przesyłowym Regulowanie stanu prawnego zaszłości Nowa służebność przesyłu Regulacje szczególne w stosunku do obowiązujących aktów prawnych

więcej
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Copyright © 2010 by Master Institute | All rights reserved ewipo.pl