STRONA GŁÓWNA KONFERENCJE I WARSZTATY SZKOLENIA DLA FIRM SZKOLENIA I KURSY KONTAKT
O firmie Współpraca Oferty Pracy KLIENCI FIRMY KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Bankowość Chemia Energetyka Farmacja Finanse Logistyka Ochrona środowiska Prawo Transport Zarządzanie
NASI PARTNERZY
 
ARCHIWUM WYDARZEŃ

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE MONITOROWANIA I RAPORTOWANIA EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH
12 września 2012 - 12 września 2012
  ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE MONITOROWANIA, RAPORTOWANIA I WERYFIKACJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH – najnowsze wytyczne Komisji Europejskiej   warsztat   12 września 2012, Katowice    Best Western Premier Hotel****     NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA:   Czy konieczna będzie zmiana planu monitorowania do września 2012? Czy zmieni się zakres i forma planu monitorowania? Czy aktualizacja planu monitorowania dotyczy także „nowych sektorów”? Wybrane zmiany wynikające z opublikowania nowego rozporządzenia dot. monitorowania i raportowania Zapewnienie jakości w procesie nadzoru nad układami pomiarowymi zgodnie z zapisami nowego rozporządzenia Analiza ryzyka w procesie monitorowania i raportowania emisji gazów cieplarnianych Zasady współpracy Operator – weryfikator Wybrane zmiany w zakresie weryfikacji Wybrane aspekty procesu uzyskiwania uprawnień dla instalacji nowo - uruchamianych, dla rozbudowy instalacji, w tym także związanej z przenoszeniem produkcji Korekty NIMs – propozycji przydziału na lata 2013-2020 Zmiany prawne w zakresie akredytacji weryfikatorów Rozporządzenie Komisji Europejskiej w sprawie monitorowania i weryfikacji emisji CO2 – omówienie przez przedstawicieli KOBIZE Innowacje w Obrocie Uprawnieniami do Emisji Czynniki wpływające na ceny CO2 Trzeci okres rozliczeniowy 2013-2020 Kształtowanie się cen w latach 2012-2015 Wagi w procesie monitorowania emisji CO2  

więcej
 
ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE MONITOROWANIA I WERYFIKACJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH
21 czerwca 2012 - 22 czerwca 2012
  ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE MONITOROWANIA, RAPORTOWANIA I WERYFIKACJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH – najnowsze wytyczne Komisji Europejskiej warsztat 21-22 czerwca 2012, Katowice  Best Western Premier Hotel****     NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: Czy konieczna będzie zmiana planu monitorowania do września 2012? Czy zmieni się zakres i forma planu monitorowania? Czy aktualizacja planu monitorowania dotyczy także „nowych sektorów”? Wybrane zmiany wynikające z opublikowania nowego rozporządzenia dot. monitorowania i raportowania Zapewnienie jakości w procesie nadzoru nad układami pomiarowymi zgodnie z zapisami nowego rozporządzenia Analiza ryzyka w procesie monitorowania i raportowania emisji gazów cieplarnianych Zasady współpracy Operator – weryfikator Wybrane zmiany w zakresie weryfikacji Wybrane aspekty procesu uzyskiwania uprawnień dla instalacji nowo - uruchamianych, dla rozbudowy instalacji, w tym także związanej z przenoszeniem produkcji Korekty NIMs – propozycji przydziału na lata 2013-2020 Zmiany prawne w zakresie akredytacji weryfikatorów Rozporządzenie Komisji Europejskiej w sprawie monitorowania i weryfikacji emisji CO2 – omówienie przez przedstawicieli KOBIZE Innowacje w Obrocie Uprawnieniami do Emisji Czynniki wpływające na ceny CO2 Trzeci okres rozliczeniowy 2013-2020 Kształtowanie się cen w latach 2012-2015 Wagi w procesie monitorowania emisji CO2     INFORMACJE ORGANIZACYJNE:   MIEJSCE: BEST WESTERN PREMIER Katowice Hotel**** ul. Bytkowska 1A, 40-147 Katowice, Polska tel. : +48 32 721 11 23, www.bestwesternkatowice.pl     UWAGA: Zakwaterowanie -  we własnym zakresie uczestnika Na hasło MASTER INSTITUTE obowiązują niższe ceny:   Noclegi Pokój 1 osobowy 219 zł / dzień Pokój 2 osobowy 259 zł / dzień Podana cena jest ceną brutto za jedną dobę i zawiera: - śniadanie w formie bufetu podawane od 7.00 rano - wstęp do hotelowego Fitness Centre-sali do ćwiczeń, sauny suchej i parowej - bezpłatny dostęp do Internetu w pokoju oraz na terenie całego hotelu - możliwość korzystania z Internet@pointów - możliwość korzystania z hotelowej biblioteki - bezpłatny, monitorowany parking przy hotelu     Posiłki serwowane w Restauracji Autorskiej Adama Gesslera 2 lutego bieżącego roku z okazji pierwszej rocznicy działalności Hotelu Best Western Premier Katowice odbyło się uroczyste otwarcie autorskiej restauracji Adama Gesslera. Dotychczas funkcjonująca hotelowa restauracja zgodnie z zaleceniami Mistrza została poddana zmianom, zburzono ścianę oddzielająca kuchnię od sali restauracyjnej tak by kucharze mogli „wyjść do Gości”. Zgodnie z zasadami obowiązującymi w restauracjach Adama Gesslera to właśnie kucharze obsługują Gości. Dlatego też w restauracji pojawiły się wózki z palnikami, którymi kucharze dowożą dania do stolików Gości i serwują je prosto z patelni czy garnka na podgrzany talerz. Zmianom poddane zostało także restauracyjne menu. Nowa karta opracowana została przez zespół kucharzy pod kierownictwem głównego szefa kuchni wszystkich restauracji firmowanych nazwiskiem Adama Gesslera, a dominują w niej tradycyjne dania kuchni polskiej oraz śląskiej.  

więcej
 
USTAWA OZE - PROJEKT I SYSTEMY WSPARCIA
19 czerwca 2012 - 19 czerwca 2012
    Ustawa OZE – założenia i systemy wsparcia, III wersja projektu konferencja 19 CZERWCA 2012, Warszawa       Do udziału zapraszamy: Przedsiębiorstwa energetyczne, wydobywcze, górnictwo, cementownie, koksownie Przedsiębiorstwa ciepłownicze Przedsiębiorstwa gazownicze Przedsiębiorstw wytwarzające i sprzedające energię elektryczną Firmy wytwarzające i obracające energią pochodzącą z OZE Jednostki sektora publicznego Przedsiębiorstwa i podmioty inwestujące w nowoczesne technologie OZE

więcej
 
BIOGAZ - konferencja 30-31 maja 2012, Bydgoszcz-Koczała
30 maja 2012 - 31 maja 2012

więcej
 
ZIELONE CERTYFIKATY
17 maja 2012 - 17 maja 2012
  Dziś i jutro systemu wsparcia – obecny i nowy model rynku zielonych certyfikatów warsztat 17 maja 2012, Warszawa, Golden Floor ATRIUM CENTRUM     9:00-9.30. REJESTRACJA UCZESTNIKÓW. KAWA POWITALNA 9.30 -9.40 Podstawy prawne w tym najistotniejsze zmiany zawarte w projekcie rozporządzenia OZE. 9.40 – 9.50 Dyrektywa 2009/28/WE – zakres koniecznej implementacji: ·          podstawowe założenia dyrektywy w tym: ü  wprowadzenie wspólnych ram dla promowania energii ze źródeł odnawialnych i promocji biopaliw na obszarze wspólnoty, ü  obowiązkowe krajowe cele ogólne w odniesieniu do całkowitego udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto, ü  gwarancje pochodzenia, ü  procedury administracyjne, ü  zasady „dostępu OZE do sieci”. 9.50 – 10.50 „OZE jutro” podstawowe założenia: ·          źródło „zawodowe” a źródło biogazowe i mikroinstalacja – zasady wejścia do systemu, ·          przyłączanie do sieci źródeł odnawialnych, w tym mikroinstalacji, ·          projektowane mechanizmy wsparcia, ·          gwarancja pochodzenia, ·          instalator mikroinstalcaji, ·          transfery statystyczne i wspólne inwestycje.   10:50-11.10 PRZERWA NA KAWĘ 11.10-12.10 (ew. 13.00) „OZE jutro” (…) c.d.   12.10-13.40  „OZE dziś” – funkcjonujący system wsparcia: ·          jak skorzystać z systemów wsparcia – koncesja a rejestracja, ·          technologie wytwarzania i związane z tym obowiązki,  ·          zielone certyfikaty - systemy świadectw pochodzenia, ·          brązowe certyfikaty - systemy świadectw pochodzenia biogazu, ·          kolory kogeneracji – system świadectw pochodzenia z kogeneracji. 13.40-14.30 BUSINESS LUNCH 14.30-16.15 „OZE dziś” (…) c.d.    w tym: ·          zasady i możliwości łączenia certyfikatów, ·          rozliczenie obowiązku: ü  podmioty zobowiązane do wypełnienia obowiązku, ü  umarzanie świadectw pochodzenia, w tym otwarcie drogi do zwrotu akcyzy, ü  skutki niewypełnienia obowiązku (kary pieniężne oraz możliwość odstąpienia od kary).   16.15 -16.30. Posumowanie i zakończenie szkolenia, wręczenie certyfikatów   Ponieważ spotkanie ma charakter warsztatu – dyskusja przewidywana przy każdym bloku tematycznym.     Dr Zdzisław Muras – dr nauk prawnych, wykładowca Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie, wieloletni pracownik URE. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym ośmiu książek i opracowań zwartych, licznych glos do orzeczeń Sądu Najwyższego i artykułów z zakresu postępowania karnego, prawa wykroczeń, administracyjnego, gospodarczego oraz prawa energetycznego (związanych z energetyką odnawialną, kogeneracją, koncesjonowaniem, czy rynkiem paliw ciekłych). Jest redaktorem i współautorem m.in. komentarza do Prawa energetycznego (2010 r.) oraz autorem podręczników Podstawy prawa (2011) i Encyklopedyczny zarys prawa. Prawo dla ekonomistów (2005).

więcej
 
ELEKTROENERGETYKA GAZOWA. Technologie kogeneracyjne. Model rynku, planowane zmiany i trendy w regulacjach
08 maja 2012 - 09 maja 2012
  ELEKTROENERGETYKA GAZOWA Technologie kogeneracyjne Model rynku, planowane zmiany i trendy w regulacjach   8-9 maja 2012r., Warszawa GOLDEN FLOOR, budynek ATRIUM CENTRUM       Główne zagadnienia:   ·          Ustawa Prawo gazowe – wpływ na funkcjonowanie rynku gazu w Polsce            ·          Ustawa Prawo gazowe – założenia, konsekwencje implementacji, model rynku. Perspektywy rozwoju energetyki opartej na gazie łupkowym ·          Taryfy dla gazu ·          Działalność i możliwości polskich firm w perspektywie uwolnienia rynku gazu w kontekście Trzeciego pakietu energetycznego ·          Optymalne i opłacalne inwestycje w modernizacje pieców gazowych na przykładzie przedsiębiorstw energetycznych w Polsce ·          Finansowanie inwestycji energetycznych przedsiębiorstw ·          Model funkcjonowania rynku energii gazowej w Polsce. Planowane zmiany w infrastrukturze sieci połączeń gazowych w kraju i za granicą ·          Zagospodarowanie paliwa gazowego w przedsiębiorstwach energetyki cieplnej ·          Kogeneracja i trigeneracja ·          Specyfika procesów inwestycyjnych związanych z budową bloków gazowych ·          Modernizacji przedsiębiorstw ciepłowniczych rozwojem źródeł ko generacyjnych ·          Wpływ dywersyfikacji źródeł gazu ziemnego na rynek energetyki gazowej w Polsce                                                

więcej
 
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE WYTWARZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W KOGENERACJI
24 kwietnia 2012 - 25 kwietnia 2012
  Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji Paliwa gazowe, gazy specjalne a biogaz   warsztat 24-25 kwietnia 2012, Warszawa, Golden Floor, Atrium Centrum     Celem warsztatów jest: ·          Omówienie sposobów wypełniania wniosków o wydawanie koncesji, promesy koncesji ·          Przedstawienie wymagań odnośnie wymagań przy dokonywaniu zmian w koncesji ·          Przygotowanie przykładowych wniosków o wydanie świadectwa z kogeneracji (w tym w jednostce „wielopaliwowej”) ·          Wypełnienie wniosku rocznego oraz wniosków korekcyjnych; ·          Przedstawienie wymagań technicznych wytwarzania energii elektrycznej w kogeneracji ·          Przygotowanie jednostek kogeneracji do audytu rocznego ·          Omówienie zasad dokumentowania danych do audytu rocznego ·          Omówienie najczęściej spotykanych uchybień oraz niezgodności podczas audytów rocznych ·          Praktyczne aspekty doboru urządzeń pomiarowych oraz określenia osłony bilansowej ·          Zaprezentowanie uwarunkowań systemu wsparcia kogeneracji w świetle projektu nowej ustawy – Prawo energetyczne.   W ramach warsztatu otrzymacie Państwo: ·          Możliwość pracy na przykładowych wnioskach o wydanie koncesji/promesy koncesji; ·          Możliwość pracy na przykładowych wnioskach o wydanie świadectw pochodzenia z kogeneracji; ·          Okazję kierowania pytań do ekspertów z dziedziny energii wytwarzanej w kogeneracji; ·          Możliwość wymiany dotychczasowych doświadczeń pomiędzy uczestnikami  

więcej
 
Zmiany prawne w EU ETS w roku 2012
20 kwietnia 2012 - 20 kwietnia 2012
  Zmiany prawne w EU ETS w roku 2012 (obowiązujące i planowane) Funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji w okresie rozliczeniowym 2013-2020 20 kwietnia 2012, Warszawa, GOLDEN FLOOR, ATRIUM CENTRUM   9:00 – 9:30 rejestracja uczestników, kawa powitalna 9:30 – 10:10 Wprowadzenie do systemu EU ETS (40 min) ·          historia i rozwój systemu EU ETS ·          system EU ETS w kontekście geopolitycznym ·          przyszłość handlu emisjami - założenia post-Kyoto, unijna mapa drogowa 2050 r. Prelegent: Maciej Gomółka, Country Manager Poland , Carbon Warehouse Int., Pravda Capital Partners AG 10:10 – 11:10 Podstawy handlu uprawnieniami w systemie EU ETS (60 min) ·          zasady funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami ·          uprawnienia oraz rejestry uprawnień ·          sposoby handlu pozwoleniami do emisji ·          rodzaje transakcji w systemie EU ETS ·          symulacja transakcji (casestudy) Prelegent: Maciej Gomółka, Country Manager Poland , Carbon Warehouse Int., Pravda Capital Partners AG 11:10 – 11:30 przerwa na kawę 11:30 – 13:00 Funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji w okresie rozliczeniowym 2013-2020. 1)       Przydział uprawnień do emisji z unijnej rezerwy dla instalacji nowej: ·          Definicja instalacji nowej; ·          Znaczące zwiększenie zdolności produkcyjnej; ·          Omówieni wniosku o przydział uprawnień do emisji; ·          Zasady obliczania przydziału uprawnień do emisji dla instalacji nowej. 2)       Zaprzestanie działalności instalacji i wychodzenie z systemu. 3)       Częściowe zaprzestanie działalności instalacji; 4)       Zamiany w działalności instalacji; 5)       Zamiany w liczbie przyznanych uprawnień do emisji; 6)       Podział instalacji; 7)       Łączenie instalacji Prelegent:  Sylwia Kryłowicz, Główny Specjalista, Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE), Instytut Ochrony Środowiska, Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.   13:00 – 13:45 lunch 13:45 – 15:15 Wdrażane zmiany prawne w zakresie monitorowania i raportowania emisji – omówienie wybranych elementów projektu rozporządzenia KE ·          Zmiany w procesie weryfikacji wynikające z zapisów dokumentu EA-6/03:2010 ·          Weryfikacja danych dla nowo uruchamianych/rozbudowywanych instalacji w celu uzyskania darmowych przydziałów emisji na lata 2013-2020 Prelegent: Wiktor Krawczyk, weryfikator wiodący, Prezes Zarządu, GHG Professional Sp. z o.o.   15:15 – 15:35 Trzeci okres rozliczeniowy 2013-2020 (20 min) ·          zmiany regulacyjne w trzecim okresie rozliczeniowym ·          system aukcyjny (2013-2020) Prelegent: Maciej Gomółka, Country Manager Poland , Carbon Warehouse Int., Pravda Capital Partners AG   15:35 – 16:10 Czynniki wpływające na ceny CO2 (30 min) ·          czynniki regulacyjne oraz makroekonomiczne kształtujące ceny uprawnień ·          główne czynniki wpływające na ceny uprawnień w przeszłości (casestudy) ·          kształtowanie się cen uprawnień w 2011 r. Prelegent: Maciej Gomółka, Country Manager Poland , Carbon Warehouse Int., Pravda Capital Partners AG   16:10 - – 16:40 Kształtowanie się cen w latach 2012-2015 (30 min) ·          model CO2 - założenia modelu, prognoza emisji UE ·          popyt i podaż uprawnień w trzecim okresie rozliczeniowym ·          ceny EUA oraz spread EUA/CER w trzecim okresie rozliczeniowym Prelegent: Maciej Gomółka, Country Manager Poland , Carbon Warehouse Int., Pravda Capital Partners AG 16:45 zakończenie warsztatów, wręczenie certyfikatów   Koszt uczestnictwa: Do 5 kwietnia: 990 PLN + VAT Po 5 kwietnia: 1290 PLN + VAT  

więcej
 
Strategie zarządzania portfelem CO2 w latach 2012-2020
19 kwietnia 2012 - 19 kwietnia 2012
  Strategie zarządzania portfelem CO2 w latach 2012-2020 Metody minimalizacji kosztów uczestnictwa w ETS w latach 2013-2020 Giełdy uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, teraz i w trzecim okresie rozliczeniowym   Warsztat 19 kwietnia 2012, Warszawa, Golden Floor, Atrium Centrum

więcej
 
RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ 2012
29 marca 2012 - 30 marca 2012
  RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ 2012 Planowane zmiany i trendy w regulacji Nowy model rynku energii i ceny węzłowe konferencja 29-30 marca 2012, Warszawa, GOLDEN FLOOR, MILLENNIUM PLAZA   Najważniejsze zagadnienia: Nowy model rynku energii elektrycznej – perspektywy, założenia, zadania Ustawa Prawo energetyczne i Ustawa OZE. Odbiorca wrażliwy – zasiłek stały i okresowy, warunki zawarcia umowy z przedsiębiorstwem energetycznym Ocena perspektywy wprowadzenia nowego modelu rynku z punktu widzenia odbiorcy – przedsiębiorstw energochłonnych. Wsparcie przy zakupie energii Ocena perspektywy wprowadzenia nowego modelu rynku z punktu widzenia odbiorcy – przedsiębiorstw energochłonnych. Wsparcie przy zakupie energii Nowe uwarunkowania rynku energii elektrycznej w 2012 roku, planowane zmiany i trendy w elektroenergetyce polskiej Regulacje dotyczące usług dystrybucyjnych w perspektywie nowego prawa energetycznego, Ustawy OZE i projektowanej dyrektywy o efektywności energetycznej z uwzględnieniem rynku informacji pomiarowych Zapewnienie jakości i bezpieczeństwa dostaw poprzez monitorowanie oraz prognozowanie obciążalności linii Obowiązek wprowadzenia tzw. inteligentnych liczników w kontekście Ustawy Prawo energetyczne. Wpływ smart meteringu na nowy model rynku energii Nowy pakiet energetyczny a domknięcie bilansu energetycznego kraju Analiza możliwości wprowadzenia rozwiązań nowego modelu rynku na TGE w Polsce – analiza porównawcza na tle krajów europejskich. Giełdowy handel energią elektryczną. Jak będą funkcjonowały platformy obrotu energią i giełdy towarowe? Nowe prawo energetyczne – stanowisko i oczekiwania URE – dostosowanie do III Pakietu Liberalizacyjnego     Do udziału zapraszamy: Prezesów Zarządu Wiceprezesów Zarządu ds Dystrybucji Wiceprezesów ds. Strategii i Rozwoju Pełnomocników Zarządu ds. Wydzielania Operatorów Sieci Dystrybucyjnej Dyrektorów ds. dystrybucji Dyrektorów ds. obrotu energią Dyrektorów ds. handlowych Dyrektorów ds. obsługi klienta Szefów Biura Zakupu Radców Prawnych i Dyrektorów Departamentów Prawmych Kierowników Biura Zarządzania Majątkiem Sieciowym Kierowników Biura Utrzymania Sieci Kierowników Biura Usług Przesyłowych i Dystrybucyjnych Kierowników ds. Organizacji Sprzedaży Kierowników Biura Energii   Jaki będzie rynek energii elektrycznej w Polsce?   Foto. BPACz/Master Institute Nowy model rynku energii elektrycznej, Ustawa Prawo Energetyczne i ustawa o OZE oraz ocena perspektywy wprowadzenia nowego modelu rynku z punktu widzenia przedsiębiorców energochłonnych to tylko niektóre tematy, które będą dyskutowane w Warszawie podczas konferencji „Rynek Energii Elektrycznej 2012”. Spotkanie przedstawicieli branży elektroenergetycznej odbędzie się 29 i 30 marca w budynku Milennium Plaza. W pierwszym dniu konferencji zaplanowano siedem paneli dyskusyjnych, a w drugim trzy. – Jest to już kolejna edycja konferencji dla rynku energii elektrycznej. W ramach spotkania chcemy wspólnie omówić takie zagadnienia jak: umowy z odbiorcami rynku energii, rozwój i zmiany sprzedaży na rynku czy implementację trzeciego pakietu energetycznego UE – mówi Anna Janiga, dyrektor do spraw konferencji z firmy Master Institute, która organizuje całe przedsięwzięcie. – Ważną kwestią, która poruszymy w trakcie konferencji będzie także uwolnienie taryf sprzedaży energii odbiorcom indywidualnym w gospodarstwach domowych. Udział w konferencji potwierdzili między innymi Daniel Borsucki z Katowickiego Holdingu Węglowego, prof. Krzysztof Żmijewski – Sekretarz Generalny Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji oraz Marek Kulesa, dyrektor biura Towarzystwa Obrotu Energią. Więcej szczegółów na temat wydarzenia można znaleźć na stornie internetowej www.master-institute.pl  

więcej
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Copyright © 2010 by Master Institute | All rights reserved ewipo.pl