STRONA GŁÓWNA KONFERENCJE I WARSZTATY SZKOLENIA DLA FIRM SZKOLENIA I KURSY KONTAKT
O firmie Współpraca Oferty Pracy KLIENCI FIRMY KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Bankowość Chemia Energetyka Farmacja Finanse Logistyka Ochrona środowiska Prawo Transport Zarządzanie
NASI PARTNERZY
 
ARCHIWUM WYDARZEŃ

RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ 2011. INTELIGENTNE SIECI POMIAROWE konferencja międzynarodowa, Centrum Konferencyjne ALFA, Warszawa
29 marca 2011 - 31 marca 2011
  RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ 2011 INWESTYCJE SIECIOWE I REGULACJE W SEKTORZE ELEKTROENERGETYCZNYM INTELIGENTNE SIECI POMIAROWE   konferencja międzynarodowa   29-30 marca 2011, Warszawa, Centrum Konferencyjne ALFA, ul. Puławska 15 31 marca 2011 – dzień specjalny INTELIGENTNE SIECI POMIAROWE     Najważniejsze zagadnienia: Rynek Energii Plan poprawy efektywności energetycznej Zmiany prawne, ceny, handel energią Pomoc publiczna w zakresie budowy lub przebudowy sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej Zakres dodatkowych zadań i uprawnień Prezesa URE w świetle nadchodzących zmian prawa energetycznego Przeszkody w realizacji inwestycji energetycznych Inwestycje na terenach prywatnych – prawo służebności przesyłu i dystrybucji Mechanizmy kształtowania, konkurencyjność, dostępność cen energii w Polsce Hurtowy i detaliczny rynek energii: kontrakty dwustronne, strategie sprzedażowe i marketingowe, ceny Giełdowy handel energią – obowiązkowa sprzedaż energii, obrót giełdowy a cena rynkowa, rynek dnia następnego, możliwość upłynnienia rynku terminowego Przejrzyste zasady funkcjonowania rynku bilansującego: nowe wytyczne, rynek intra-day, ceny węzłowe, bilansowanie grupowe Nowa rola, zadania, obowiązki OSP i OSD Konsolidacja sprzedaży energii.   Najważniejsze zagadnienia dnia specjalnego: NFOŚiGW na rzecz efektywności energetycznej Rzeczywiste koszty jednostkowe na odbiorcę i proponowane rozwiązania - co i za jaką cenę Systemy wspomagania rynku energii elektrycznej - problemy (pod kątem przesyłania transmisji danych), Case study Skandynawii, Włoch Przykłady testowych liczników - przykład Zamość, Lublin Terminologia i różnice między smart gridem a smart meteringem Problemy z odbiorcami, co robić gdy odbiorca zalega z płatnością? Liczniki przedpłatowe Systemy liczników ciepła i energii elektrycznej, które się znajdują poza węzłami - Konkurencja, opłacalność Sterowanie ruchu sieci Optymalizacja pracy sieci Zdalny kontakt z układem pomiarowym, precyzyjność Inteligentne liczniki i inteligentne sieci a uwarunkowania prawne w tym zakresie (obowiązujące prawo oraz projekty aktów prawnych)   Do udziału zapraszamy: Prezesów Zarządu Wiceprezesów Zarządu ds. Dystrybucji Wiceprezesów Zarządu ds. Obrotu i Handlu Energią Wiceprezesów Zarządu ds. Strategii i Rozwoju Pełnomocników Zarządu ds. Wydzielenia Operatorów Sieci Dystrybucyjnej Dyrektorów ds. Dystrybucji Dyrektorów ds. Obrotu Energią Dyrektorów ds. Handlowych Dyrektorów ds. Obsługi Klienta Szefów Biura Zakupu Radców Prawnych i Dyrektorów Departamentów Prawnych Kierowników Biura Zarządzania Majątkiem Sieciowym Kierowników Biura Utrzymania Sieci Kierowników Biura Usług Przesyłowych i Dystrybucyjnych Kierowników ds. Organizacji Sprzedaży Kierowników Biura Energii                  

więcej
 
PRYWATYZACJA I INWESTYCJE W SEKTORZE PALIWOWO-ENERGETYCZNYM
18 listopada 2010 - 19 listopada 2010
      Najważniejsze zagadnienia: Monitoring prywatyzacji sektora paliwowo-energetycznego Doświadczenia krajów zachodniej Europy Strategia rządowa Regulacje prawne w zakresie standardow emisyjnych Finansowanie innowacyjnych projektow energetycznych Fundusze unijne i inne systemy wsparcia inwestycji Energetyka wiatrowa Świadectwa pochodzenia - rynkowe instrumenty bezpieczeństwa energetycznego Energetyka jądrowa Energetyka słoneczna   Zaproszeni prelegenci: Tomasz Chmal, ekspert, Instytut Sobieskiego* Bartosz Dębski, radca prawny/associate, Magnusson Kancelaria Prawnicza Igor Hanas, adwokat/associate, Magnusson Kancelaria Prawnicza dr Leszek Karski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Przemysław Kastyak, radca prawny/associate, Magnusson Kancelaria Prawnicza Adam Leszkiewicz, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Skarbu Państwa* Adam Loewe, dyrektor ds. Strategii i Relacji Miedzynarodowych, Grupa Lotos* Michał Łosiński, dyrektor finansowy, ECO-WIND Dariusz Markiewicz, główny specjalista, Nafta Polska Witold Olejniczak, kierownik biura ds. wytwarzania energii, ENEA* Włodzimierz Pomierny, ekspert, Mazowiecka Agencja ENergetyczna, Polskie Towarzystwo Energetyki Słonecznej Marcin Putra, partner, McKinsey&Company Egil Rindorf, Head of Nordic and International Corporate Banking New European Markets, Bank Nordea Roman Ruszczyński, główny specjalista, Departament Badan i Rozwoju, PGE Marek Serafin, członek zarzadu, PKN Orlen Alicja Siemieniec, Dyrektor Departamentu Finansowania i Projektów Ekologicznych, BOŚ Bank Stanisław Tokarski, Prezes Zarządu, PKE S.A., Grupa Tauron*     Do udziału zapraszamy: przedsiębiorstwa z branży energetycznej i paliwowej kadrę zarządzającą i dyrektorów przedsiębiorstw, a w szczególności: prezesów zarządu wiceprezesów zarządu ds. strategii i rozwoju wiceprezesów zarządu ds. obrotu i handlu energią wiceprezesów zarządu ds. dystrybucji dyrektorów ds. dystrybucji dyrektorów ds. handlowych dyrektorów ds. strategii i inwestycji pelnomocników ds. prywatyzacji, oraz kierowników i specjalistów z Departamentu Inwestycji, Produkcji, Ochrony Środowiska, Startegii i Rozwoju, Eksploatacji i Prawnego Inwestorów Dostawców rozwiązań technologicznych dla sektora energetycznego Kancelarie prawne i firmy konsultingowe  

więcej
 
BIOGAZ i BIOMASA inwestycje, finansowanie
27 października 2010 - 28 października 2010
Zgodnie z planami Unii Europejskiej w ciągu najbliższej dekady udział energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych powinien osiągnąć przynajmniej 15%. Już w tej chwili przeważająca część tego rodzaju energii pochodzi ze spalania biomasy, a ponadto według rządowych programów w każdej gminie najpóźniej w 2020 r. powinna znaleźć się co najmniej jedna biogazownia. Czas pokaże, jak bardzo realne są te plany, niewątpliwie jednak projekty oparte na wykorzystaniu biomasy i biogazu już w tej chwili cieszą się ogromnym zainteresowaniem, a ich popularność wśród inwestorów błyskawicznie rośnie. Nic w tym dziwnego – to najbardziej opłacalne źródła energii odnawialnej, które oprócz wymiernych korzyści biznesowych umożliwiają także wykorzystanie odpadów i produkcję energii w zgodzie z naturą.Firm i przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w projektach biogazowych nie brakuje, jednak na przeszkodzie stają na ogół skomplikowane regulacje prawne i procedury administracyjne, trudności z pozyskaniem funduszy oraz dylematy powiązane z wyborem technologii, przyłączeniem do sieci przesyłowych i zagospodarowaniem odpadów pofermentacyjnych. Firma Master Institute postanowiła ułatwić potencjalnym inwestorom odnalezienie się w gąszczu wymagań formalnych i technicznych poprzez zorganizowanie konferencji, na której zostaną kompleksowo przedstawione najbardziej istotne i frapujące zagadnienia dotyczące budowy biogazowni oraz przedsięwzięć wykorzystujących biomasę. Prelegenci – wśród których znajdują się przedstawiciele instytucji państwowych, doradcy prawni i finansowi, wybitni badacze oraz inwestorzy i praktycy znający problematykę biogazu i biomasy „od A do Z” – umożliwią pogłębienie wiedzy, której praktyczne wykorzystanie powinno stać się gwarancją skutecznego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego budowy biogazowni oraz zapewnić jej efektywne funkcjonowanie. Podsumowaniem prelekcji będzie case study jednej z polskich biogazowni, zaprezentowane przez jej twórców, oraz dyskusja panelowa z udziałem przedstawicieli znaczących firm zajmujących się odnawialnymi źródłami energii, podczas której analizowana będzie przyszłość polskich biogazowni w obliczu istniejących barier administracyjnych, prawnych i finansowych. Biogaz i biomasa są przyszłością branży energetycznej. Energia z tych źródeł jest opatrzona zielonymi certyfikatami, a potencjalni inwestorzy mogą korzystać z preferencyjnego dofinansowania. W krajach takich jak Niemcy, Dania czy Szwecja potencjał bioenergii jest wykorzystywany w ogromnym stopniu. Nie warto pozwolić, by trudności organizacyjne zniechęciły polskich przemysłowców.   Zapraszamy do udziału   BIOGAZ I BIOMASA technologie, inwestycje, finansowanie, świadectwa pochodzenia   konferencja międzynarodowa   27-28 października 2010, sala konferencyjna Fundacji Batorego, Warszawa     NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: Rozwój polskich biogazowni w perspektywie najbliższych 20 lat   Certyfikaty energetyczne w kontekście biogazu i biomasy Interpretacja przepisów prawnych i procedur regulujących budowę biogazowni Możliwości i formy finansowania projektów biogazowych Uzyskanie warunków przyłączenia do sieci energetycznej w ujęciu praktycznym Sposób doboru surowców do spalania w biogazowni Przegląd dostępnych technologii i koszty instalacji - case study Techniki wzbogacania i oczyszczania biogazu Zagospodarowanie pozostałości pofermentacyjnych w świetle obecnych regulacji Opłacalność małych biogazowni rolniczych Logistyka handlu biomasą Najbardziej efektywne rodzaje biomasy i najnowsze techniki spalania   PRELEGENCI: Wojciech Adamczyk, wiceprezes zarządu, PGE Energia Odnawialna* Grzegorz Brodziak, prezes zarządu, Poldanor dr Jacek Dach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Grzegorz Filipowicz, Kancelaria Norton Rose Jorgen Fink, Country Manager, Xergi A/S prof. Anna Grzybek, Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa Pierre Haider, koordynator ds. projektów międzynarodowych, Polskie Stowarzyszenie Biogazu Maciej Jóźwiak, Kancelaria Wierzbowski Eversheds Marek Jóźwiak, prezes zarządu, Biogaz Zeneris Małgorzata Kijowska, Departament Ochrony Klimatu, NFOŚiGW Adam Kozłowski, Kancelaria Norton Rose                  Małgorzata Lechwacka, specjalista ds. energii odnawialnej, EWE Polska Krzysztof Muller, wiceprezes zarządu, RWE Polska Contracting Sp. z o.o. dr inż. Piotr Pasyniuk, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Przedstawiciel Departamentu Energetyki, Ministerstwo Gospodarki. Przedstawiciel Ministerstwo Rozwoju Rolnictwa i Wsi. Piotr Owczarek, dyrektor ds. biogazu, Poldanor Piotr Skoczko, specjalista ds. rozwoju i przyłączeń, ENERGA Operator Maciej Stryjecki, prezes, Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej* Wiktor Szmulewicz, prezes, Krajowa Rada Izb Rolniczych Zbigniew Szymandera, prezes, Agrogaz Maciej Majewski, Kierownik Zespołu Funduszy Unijnych i OZE, Departament Finansowania Agrobiznesu, Bank Gospodarki Żywnościowej Grzegorz Wiśniewski, prezes zarządu, Instytut Energetyki Odnawialnej. Maciej Witkowski, Departament Funduszy Europejskich, Ministerstwo Gospodarki *Oczekujemy na potwierdzenie.   DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY: Inwestorów zainteresowanych biogazowniami Dostawców technologii i surowców dla biogazowni Przedsiębiorstwa z branży energetycznej: elektrownie i elektrociepłownie Firmy z branży spożywczej, papierniczej, farmaceutycznej i kosmetycznej Firmy zainteresowane przetwarzaniem odpadów Właścicieli ubojni, zakładów przetwórstwa mięsnego, owocowo-warzywnego i mleczarskiego Dostawców rozwiązań technologicznych dla energetyki Producentów urządzeń, serwisantów i operatorów instalacji Dostawców biomasy Właścicieli dużych gospodarstw rolnych Kancelarie prawne i firmy konsultingowe obsługujące przedsiębiorców z wymienionych branż Biura projektowe Kadrę zarządzającą i dyrektorów wymienionych firm oraz kierowników i specjalistów z departamentu inwestycji, produkcji, ochrony środowiska, strategii i rozwoju, eksploatacji, prawnego, energetycznego.

więcej
 
Ułatwienia w budowie sieci elektroenergetycznych i gazowych warsztat
26 maja 2010 - 27 maja 2010
  Najważniejsze zagadnienia:   Założenia do ustawy o korytarzach przesyłowych celu publicznego – normalizowanie zasad wyodrębnienia gruntów pod urządzenia liniowe o znaczeniu publicznym) Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw – ułatwienie planowania inwestycji infrastrukturalnych i przyspieszenie ich realizacji Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami Nowelizacja ustawy o drogach publicznych – stworzenie warunków budowy linii energetycznych w pasach drogowych Zagadnienie podmiotowe służebności przesyłu: przedsiębiorca przesyłowy urządzenia z art.49k Właściciel nieruchomości i użytkownik wieczysty jako druga strona służebności przesyłu Posiadacz nieruchomości a ustanowienie służebności przesyłu Następstwo prawne             Do udziału w warsztacie zapraszamy: Prezesów Zarządu Wiceprezesów zarządu ds. dystrybucji Wiceprezesów zarządu ds. Obrotu i Handlu Energią Wiceprezesów ds. Strategii i Rozwoju Pełnomocników Zarządu ds. Wydzielenia Operatorów Sieci Dystrybucyjnej Dyrektorów ds. Dystrybucji Dyrektorów ds. Obrotu Energią Dyrektorów ds. Handlowych Dyrektorów ds. Obsługi Klienta Szefów Biura Zakupu Radców Prawnych i Dyrektorów Departamentów Prawnych Kierowników Biura Zarządzania Majątkiem Sieciowym Kierowników Biura Utrzymania Sieci Kierowników Biura Usług Przesyłowych i Dystrybucyjnych Kierowników ds. Organizacji Sprzedaży Kierowników Biura Energii Firmy doradcze i kancelarie prawne      

więcej
 
Certyfikat CO2 i weryfikacja deklaracji środowiskowych EMAS
25 marca 2010 - 26 marca 2010
Polska od 2002 r. jest stroną Protokołu z Kioto. Przyjęła zobowiązania do zredukowania wielkości emisji gazów cieplarnianych o 6% w stosunku do emisji z 1988 roku. Dzięki procesowi transformacji gospodarczej oraz ogromnym nakładom na ochronę środowiska Polska dysponuje dzisiaj znaczącą rezerwą emisyjną (około 130 mln ton) w stosunku do przyjętego celu redukcji wielkości emisji w latach 2008-2012. Oprócz Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Środowiska na liście są firmy certyfikujące. Europejski System Handlu Uprawnieniami do Emisji obejmuje około 12000 instalacji z całej Unii Europejskiej (blisko 1000 z Polski)     Najważniejsze zagadnienia: Akredytowane procedury weryfikacji emisji gazów cieplarnianych Weryfikacja poprawności danych, systemu zarządzania i wszystkich innych elementów na podstawie których określano emisję CO2 Przygotowanie raportu i niezależnej opinii na temat wielkości emisji gazów cieplarnianych (GHG)   Do udziału w warsztacie zapraszamy: zakłady przemysłowe instytucje rządowe szpitale uczelnie    

więcej
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Copyright © 2010 by Master Institute | All rights reserved ewipo.pl