STRONA GŁÓWNA KONFERENCJE I WARSZTATY SZKOLENIA DLA FIRM SZKOLENIA I KURSY KONTAKT
O firmie Współpraca Oferty Pracy KLIENCI FIRMY KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Bankowość Chemia Energetyka Farmacja Finanse Logistyka Ochrona środowiska Prawo Transport Zarządzanie
NASI PARTNERZY
 
ARCHIWUM WYDARZEŃ

KOGENERACJA 2019 - NOWY SYSTEM WSPARCIA
13 marca 2019 - 13 marca 2019
  KOGENERACJA 2019 – nowy system wsparcia     13 marca 2019 r. KATOWICE   Hotel Vienna House Easy Katowice (Hotel Angelo),   ul. Sokolska 24     Z końcem 2018 roku zakończył się obecny mechanizm wsparcia kogeneracji. Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji została opublikowana w dniu 10.01.2019 w Dzienniku Ustaw http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/42/1 Celem ustawy jest m.in. rozwój ciepłownictwa sieciowego zasilanego ciepłem wytwarzanym w procesie kogeneracji oraz systemowe ograniczenie niekorzystnych zjawisk środowiskowych. Największe wsparcie mają otrzymać nowe jednostki o mocy do 50 MW oraz istniejące jednostki, które zostaną poddane modernizacji. Jednocześnie zostaną wprowadzone ułatwienia proceduralne dla instalacji do 1 MW . Wszystkie mechanizmy wsparcia zaproponowane w nowej ustawie mają przyczynić się w szczególności do rozwoju efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych na terenie mniejszych aglomeracji miejskich lub obszarach wiejskich . Nowe systemy wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji mają stymulować do budowy nowych jednostek kogeneracji. Jednym z głównych celów wdrożenia nowych systemów wsparcia jest konieczność poprawy jakości powietrza w miastach, która może zostać zapewniona poprzez rozwój ciepłownictwa systemowego opartego na jak najmniej emisyjnych źródłach. Szczególne znaczenie ma ta kwestia dla samorządów, do których należy większość aktywów ciepłowniczych, w szczególności w małych miejscowościach. Ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, przewiduje możliwość budowy w wyniku wygrania aukcji oraz naborów przewidzianych na lata 2019-2028 - ponad 5 000 MW mocy wytwórczych w kogeneracji.   Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

więcej
 
Zmiany w obrocie olejami opałowymi. Konsekwencje podatkowe i prawne
11 marca 2019 - 11 marca 2019
Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;} Zmiany w obrocie olejami opałowymi. Konsekwencje podatkowe i prawne 11 kwietnia 2019 r,. Warszawa 25 kwietnia 2019r., Warszawa   Szanowni Państwo, Chcielibyśmy poinformować, że projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw właśnie dotarł do finalnego etapu procesu legislacyjnego. Powyższe oznacza, że w dalszej kolejności projekt trafi do Sejmu i Senatu.  Projekt przewiduje wprowadzenie m.in. dodatkowego obowiązku rejestracyjnego dla podmiotów, które zużywają oleje opałowe i w którym to zgłoszeniu należy wskazać:  liczbę posiadanych urządzeń grzewczych,  miejsca (adresy i dane geolokalizacyjne), gdzie znajdują się te urządzenia, z wyłączeniem miejsc (adresów i danych geolokalizacyjnych) urządzeń niestacjonarnych, przewidywaną ilość zużywanych w danym miejscu olejów opałowych przez każde urządzenie grzewcze w roku kalendarzowym, wskazanie rodzaju, typu oraz mocy każdego urządzenia grzewczego.  Przewiduje się, że projekt ma wejść w życie co do zasady z dniem 1 września 2019 r., należy jednak podkreślić iż obowiązek rejestracyjny może powstać już po 1 czerwca 2019 r. Dodatkowo należy podkreślić, iż projekt ustawy nakłada również obowiązek uczestnictwa w zakresie zakupu olejów opałowych w systemie SENT. Brak uczestnictwa w tym systemie może rodzić odpowiedzialność finansową zarówno poszczególnych podmiotów, jak i pracowników zajmujących się tym tematem.  Przedmiotowe zmiany mogę mieć również wpływ na cenę wyrobu.  Przykładowo, jeżeli przedsiębiorca/jednostka samorządu terytorialnego zużywa rocznie około 18 000 litrów lekkiego oleju opałowego o kodzie CN 2710 19 47 to akcyza, która jest zawarta w cenie w przypadku dopełnienia powyższych formalności będzie wynosić 4176 zł. Natomiast, jeżeli nabywca nie zdecyduje się na wypełnienie obowiązków wówczas sprzedawca jest zobowiązany naliczyć wyższą stawkę akcyzy co powoduje, że cena tego wyrobu rośnie i całkowity koszt rocznej dostawy tego wyrobu wzrośnie o ponad 28 tys. zł. Przy zamówieniach na poziomie 80 tys. litrów rocznie cena wzrośnie o ponad 120 tys. zł. Może to być więc wzrost istotnej pozycji kosztowej po stronie podmiotów nabywających tego rodzaju wyroby.    PROGRAM SZKOLENIA: 9:00 rejestracja uczestników i kawa powitalna 9:30 – rozpoczęcie szkolenia 1. Obecny system obrotu olejami opałowymi - w jaki sposób utrzymać aktualną cenę wyrobu. 2. Wymogi materialne zastosowania przez sprzedawcę obniżonej stawki akcyzy dla oleju opałowego.  3. Wymogi formalne zastosowania przez sprzedawcę obniżonej stawki akcyzy dla oleju opałowego.    4. Nowy system obrotu olejami opałowymi od 1 czerwca 2019 r.: nowa instytucja pośredniczącego podmiotu olejowego - od kogo należy kupować olej opałowy i jakie są obowiązki formalne związane z tą instytucją; nowa instytucja zużywającego podmiotu olejowego - czy jako nabywca oleju opałowego powinienem dokonać rejestracji? jeżeli tak to w jaki sposób oraz jakie obowiązki formalne będą na mnie ciążyć? oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego składane w systemie elektronicznym; zmiany w systemie SENT w zakresie obrotu olejami opałowymi. 5. Sankcje finansowe związane z brakiem wdrożenia nowych regulacji.      Koszt uczestnictwa: 890 PLN + VAT/osoba 790 PLN + VAT/osoba przy zgłoszeniu od 2 osób.     INFORMACJE I REJESTRACJA: tel.: 22 243 90 03, mobile: 604 050 480 biuro@master-institute.pl , www.master-institute.pl  

więcej
 
Koncesje w prawie energetycznym
28 lutego 2019 - 28 lutego 2019
Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;} Koncesje w prawie energetycznym - zasady udzielania, wykonywania, zmiany, cofnięcia i wygaśnięcia   28 lutego 2019r., Warszawa WARSAW TRADE TOWER ul. Chłodna 51, XXXII piętro       800x600 Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

więcej
 
EFEKTYWNOŚĆ ENERGETCZNA. AUDYT ENERGETYCZNY i AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
21 lutego 2019 - 05 marca 2019
EFEKTYWNOŚĆ   ENERGETYCZNA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW   - audyt energetyczny przedsiębiorstwa i audyt efektywności energetycznej w kontekście wypełniania obowiązków przed Prezesem URE   21 lutego 2019r., Warszawa 5 marca 2019r., Katowice       9:00       -     9:30                                          Rejestracja uczestników, powitalna kawa   9:30   - 10:00                                    Wprowadzenie - działania instytucjonalne i podmiotowe na rzecz poprawy efektywności energetycznej -   w kontekście dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej , zmiany dyrektywy 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektywy 2004/8/WE i 2006/32/WE (Dz. U. L 315 z 14.11.2012, str. 1), oraz w kontekście ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. 2016 r. poz. 831)   Pojęcie i charakterystyka efektywności energetycznej w rozumieniu: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej , zmiany dyrektywy 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektywy 2004/8/WE i 2006/32/WE (Dz. U. L 315 z 14.11.2012, str. 1); ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 TRAKTATU z dnia 17 czerwca 2014 r. (Dz. Urz. UE.L Nr 187, str. 1), i ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej   10:00   - 11:15                                      Świadectwo efektywności energetycznej (tzw. „białe certyfikaty”) jako legitymizowane potwierdzenie planowanej do zaoszczędzenia ilości energii finalnej, wynikającej z przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju, o których mowa w art. 19 ustawy o efektywności energetycznej oraz obwieszczeniu Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej (MP z 2016 r. poz. 1184)   Wniosek o wydanie świadectwa efektywności energetycznej   Podmiot uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o wydanie - przez Prezesa URE - świadectwa efektywności energetycznej: a) Wnioskodawca będący podmiotem u którego będzie realizowane przedsięwzięcie lub przedsięwzięcia tego samego rodzaju , służące poprawie efektywności energetycznej; b) Wnioskodawc a będący podmiotem upoważnionym   – w trybie art. 20 ust. 3 pkt 2 ustawy o efektywności energetycznej – przez podmiot, u którego będzie realizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej Podmiot uprawniony do uzyskania świadectwa efektywności energetycznej     11:15     -     11:30       Przerwa na kawę   11:30     -   13:15       Wniosek o wydanie świadectwa efektywności energetycznej – c.d.   Pojęcie strony w postępowaniu w sprawie wydania świadectwa efektywności energetycznej (z zastosowaniem Kodeksu postępowania administracyjnego w części ogólnej i części dotyczącej wydawania zaświadczeń dla podmiotu ubiegającego się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu faktów lub stanu prawnego)   Podmiot upoważniony a pełnomocnik (w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego i Kodeksu cywilnego) - zakres uprawnień   Rozwiązania praktyczne – dyskusja (coaching)   13:15   -   14:00 Lunch   14:00   -   15:00 Elementy i zakres wniosku o wydanie świadectwa efektywności energetycznej (dane Wnioskodawcy; określenie przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej; miejsce lokalizacji przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju; ilość energii finalnej [toe], planowanej do zaoszczędzenia średnio w ciągu roku, w wyniku realizacji przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju; wskazanie - w latach kalendarzowych - okresu uzyskiwania oszczędności energii finalnej dla danego przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju; oznaczenie terminu realizacji przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju; audyt efektywności energetycznej ; oświadczenie w trybie art. 233 § 6 Kodeksu karnego , zastępujące pouczenie organu o odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń       Braki w zakresie wniosku, ich uzupełnienie i konsekwencje nieuzupełnienia w  terminie wyznaczonym przez organ (pozostawienie wniosku bez rozpoznania)   Świadectwo efektywności energetycznej - elementy, wartość świadectwa i wynikające stąd prawa majątkowe oraz informacja o wydanych świadectwach (BIP URE)   Zawiadomienie Prezesa URE o wykonanym przedsięwzięciu lub przedsięwzięciach tego samego rodzaju , służących poprawie efektywności energetycznej wraz z audytem efektywności energetycznej oraz oświadczeniem w trybie art. 233 § 6 Kodeksu karnego   Audyt efektywności energetycznej potwierdzający uzyskanie planowanej oszczędności energii finalnej z zakończonego przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej (od równowartości 100 toe średnio w ciągu roku)       15:00   -    16:00 Audyt efektywności energetycznej - jako opracowanie zawierające analizę zużycia energii oraz określające stan techniczny obiektu, urządzenia technicznego lub instalacja a audyt energetyczny - jako procedura mająca na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć, służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii   Duży przedsiębiorca - obowiązek sporządzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa oraz zawiadomienia Prezesa URE o średniorocznych oszczędnościach energii finalnej i kary pieniężne nakładane przez Prezesa URE na podmioty, które nie dopełniły obowiązku audytowego   16:00 – 16:30 Podsumowanie i dyskusja (coaching)         INFORMACJE I REJESTRACJA: MASTER INSTITUTE tel: 22 243 90 03, mobile: 604 050 480 biuro@master-institute.pl, www.master-institute.pl

więcej
 
RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ 2019
31 stycznia 2019 - 31 stycznia 2019
Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;} Rynek energii elektrycznej 2019 – podstawy funkcjonowania i najnowsze kierunki zmian   31 stycznia 2019r., Warszawa Warsaw Trade Tower ul. Chłodna 51                INFORMACJE I REJESTRACJA:         MASTER INSTITUTE    tel: 22 243 90 03, mobile: 604 050 480 biuro@master-institute.pl , www.master-institute.pl  

więcej
 
NOWA MATRYCA STAWEK VAT
29 stycznia 2019 - 29 stycznia 2019
Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} Zmiany w zakresie klasyfikacji towarów i usług dla celów VAT (nowa matryca stawek VAT)   16 stycznia 2019r., Warszawa, Al. Jerozolimskie 123 A - BRAK MIEJSC 29 stycznia 2019r., Warszawa, Al. Jerozolimskie 123 A 19 lutego 2019r., Katowice     PROGRAM: Rejestracja uczestników, kawa powitalna 9:30 Szkolenie: 10:00 – 16:00   1. Obecny system klasyfikacji towarów i usług dla celów VAT: a) zasady klasyfikacji towarów na gruncie PKWiU; b) zasady klasyfikacji usług na gruncie PKWiU; c) zasady budowy załączników do ustawy o VAT oraz rozporządzenia w sprawie obniżonych stawek VAT;   2. Nowy system klasyfikacji towarów oparty o Nomenklaturę Scaloną (CN): a) zasady klasyfikacji towarów w oparciu o Nomenklaturę Scaloną; b) zmiany w wysokości opodatkowania towarów; c) zmiany w zakresie towarów objętych systemem odwrotnego obciążenia oraz odpowiedzialności solidarnej;   3. Nowy system klasyfikacji usług oparty o Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług z 2015 r. (PKWiU 2015): a) zasady klasyfikacji usług w oparciu o PKWiU 2015; b) zmiany w opodatkowaniu usług.   4. Wiążącą Informacja Stawkowa (WIS): a) konstrukcja WIS; b) kto może wystąpić o WIS?; c) w jakich sytuacjach warto wystąpić o WIS?; d) kto wydaje WIS?;   5. Uwagi zgłoszone w procesie legislacyjnym - kolejne zmiany?    6. Jak się przygotować do nadchodzących zmian: a) jakie czynności warto podjąć już teraz?; b) przegląd klasyfikacyjny towarów;  c) powiązanie nowych klasyfikacji z treścią załączników do ustawy o VAT.    INFORMACJE I REJESTRACJA: MASTER INSTITUTE tel: 22 243 90 03, mobile: 604 050 480 biuro@master-institute.pl, www.master-institute.pl  

więcej
 
KOGENERACJA 2019 - NOWY SYSTEM WSPARCIA
16 stycznia 2019 - 16 stycznia 2019
KOGENERACJA 2019 - rozliczenie roku 2018 i nowe systemy wsparcia 16 stycznia 2018 r., Warszawa   Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;} Miejsce szkolenia: ATRLAS TOWER (dawne Millennium Plaza) Al. Jerozolimskie 123A, XXVI piętro, sala F Rejestracja uczestników, kawa powitalna: 8:30 Rozpoczęcie szkolenia godz: 9:00   Z końcem 2018 roku kończy się obecny mechanizm wsparcia kogeneracji. 16 października zosta.a opublikowana kolejna wersja ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Celem ustawy jest m.in. rozwoj ciepłownictwa sieciowego zasilanego ciepłem wytwarzanym w procesie kogeneracji oraz systemowe ograniczenie niekorzystnych zjawisk środowiskowych.   Największe wsparcie mają otrzymać nowe jednostki o mocy do 50 MW oraz istniejące jednostki, ktore zostaną poddane modernizacji. Jednocześnie zostaną wprowadzone ułatwienia proceduralne dla instalacji do 1 MW. Wszystkie mechanizmy wsparcia zaproponowane w nowej ustawie mają przyczynić się w szczegolności do rozwoju efektywnych energetycznie systemow ciepłowniczych na terenie mniejszych aglomeracji miejskich lub obszarach wiejskich. Nowe systemy wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji mają stymulować do budowy nowych jednostek kogeneracji. Jednym z głównych celow wdrożenia nowych systemow wsparcia jest konieczność poprawy jakości powietrza w miastach, ktora może zostać zapewniona poprzez rozwoj ciepłownictwa systemowego opartego na jak najmniej emisyjnych środkach. Szczegolne znaczenie ma ta kwestia dla samorządów, do ktorych należy większość aktywow ciepłowniczych, w szczegolności w małych miejscowościach. Ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, przewiduje możliwość budowy w wyniku wygrania aukcji oraz naborow przewidzianych na lata 2019-2028 - ponad 5 000 MW mocy wytworczych w kogeneracji.       INFORMACJE I REJESTRACJA:   Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE
więcej
 
DOBRE PARAMETRY JAKOŚCIOWE WĘGLA KAMIENNEGO GWARANCJĄ EKOLOGICZNEGO SPALANIA
06 grudnia 2018 - 06 grudnia 2018
Szanowni Państwo, W związku z Państwa rejestracją na szkolenie ,,Dobre parametry jakościowe węgla kamiennego gwarancją ekologicznego spalania” w dniu 6 grudnia 2018r . informuję, że szkolenie odbędzie się zgodnie z planem według załączonego programu. Miejsce szkolenia: HOTEL WODNIK Słok k/Bełchatowa Rejestracja uczestników: 8:45 Rozpoczęcie szkolenia: 9:00 W dniu szkolenia w przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod nr 604 050 480 lub 600 719 200. MASTER INSTITUTE tel: 22 243 90 03, mobile: 604 050 480 biuro@master-institute.pl, www.master-institute.pl

więcej
 
SKŁADOWANIE WĘGLA KAMIENNEGO, INWENTARYZACJA ILOŚCI WĘGLA KAMIENNEGO NA ZWAŁACH ORAZ METODY POBIERANIA PRÓBEK
05 grudnia 2018 - 05 grudnia 2018
Szanowni Państwo, W związku z Państwa rejestracją na szkolenie ,,Składowanie węgla kamiennego, inwentaryzacja ilości węgla kamiennego na zwałach oraz metody dobierania próbek do badań laboratoryjnych” w dniu 5 grudnia 2018r. informuję, że szkolenie odbędzie się zgodnie z planem według załączonego programu. Miejsce szkolenia: HOTEL WODNIK Słok k/Bełchatowa Rejestracja uczestników: 8:45 Rozpoczęcie szkolenia: 9:00 W dniu szkolenia w przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod nr 604 050 480 lub 600 719 200. MASTER INSTITUTE tel: 22 243 90 03, mobile: 604 050 480 biuro@master-institute.pl, www.master-institute.pl

więcej
 
KOGENERACJA 2019- nowy system wsparcia
07 listopada 2018 - 21 listopada 2018
„KOGENERACJA 2019 – nowy system wsparcia” Ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji – projekt z dnia 10.10.2018 r.   7 listopada 2018r., Warszawa Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123 A, XV piętro sala 3   21 listopada 2018r., Warszawa Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123 A, XXVI piętro sala A     Z końcem 2018 roku kończy się obecny mechanizm wsparcia kogeneracji. 16 października została opublikowana kolejna wersja ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Celem ustawy jest m.in. rozwój ciepłownictwa sieciowego zasilanego ciepłem wytwarzanym w procesie kogeneracji oraz systemowe ograniczenie niekorzystnych zjawisk środowiskowych. Największe wsparcie mają otrzymać nowe jednostki o mocy do 50 MW oraz istniejące jednostki, które zostaną poddane modernizacji. Jednocześnie zostaną wprowadzone ułatwienia proceduralne dla instalacji do 1 MW . Wszystkie mechanizmy wsparcia zaproponowane w nowej ustawie mają przyczynić się w szczególności do rozwoju efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych na terenie mniejszych aglomeracji miejskich lub obszarach wiejskich . Nowe mechanizmy wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji mają stymulować do budowy nowych jednostek kogeneracji. Jednym z głównych celów wdrożenia nowych mechanizmów jest konieczność poprawy jakości powietrza w miastach, która może zostać zapewniona poprzez rozwój ciepłownictwa systemowego opartego na jak najmniej emisyjnych źródłach. Szczególne znaczenie ma ta kwestia dla samorządów, do których należy większość aktywów ciepłowniczych, w szczególności w małych miejscowościach. Nowa odsłona projektu ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, przewiduje możliwość budowy w wyniku wygrania aukcji oraz naborów przewidzianych na lata 2019-2028 - ponad 5 000 MW mocy wytwórczych w kogeneracji.         PROGRAM   8:45 -9:00   Rejestracja Uczestników, poranna kawa 9:00 – 10:00   Ustawa o CHP – projekt z dnia 10.10. 2018 r. – przepisy ogólne   §   nowe definicje, w tym w szczególności: istniejąca jednostka kogeneracji, mała jednostka kogeneracji, nowa jednostka kogeneracji, premia gwarantowana, premia kogeneracyjna, publiczna sieć ciepłownicza, decyzja inwestycyjna; §   zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy epizodyczne, przejściowe i końcowe   10:00 – 11:30   Ogólne zasady nowych mechanizmów wsparcia   §   podstawowe zasady wsparcia; §   zakres podmiotowy; §   maksymalny okres wsparcia; §   ograniczenie możliwości łączenia wsparcia; §   ograniczenie nadwsparcia; 11:30 – 13:00   Aukcje CHP - zasady uczestnictwa   §   warunki przystąpienia do aukcji; §   prekwalifikacja jednostek; §   aukcja – tryb i zasady przeprowadzenia; §   weryfikacja wygranych ofert ;   13:00 – 13:30 Lunch 13:30 – 15:30   System wsparcia w formie premii gwarantowanej   §   procedura dopuszczenia do systemu; §   wypłata premii; §   obowiązki wytwórcy energii;   Wsparcie dla jednostek kogeneracji o mocy od 50MW §   procedura dopuszczenia do systemu premii gwarantowanej indywidualnej; §   wypłata premii; §   obowiązki wytwórcy energii; §   procedura dopuszczenia do systemu premii kogeneracyjnej indywidualnej; §   zasady przeprowadzenia naboru; §   wypłata premii;   15:30-16:00 Obowiązki informacyjne wytwórców energii i uprawnienia kontrolne Prezesa URE 16:00 Zakończenie seminarium i wręczenie certyfikatów           INFORMACJA I REJESTRACJA: MASTER INSTITUTE tel: 22 243 90 03, mobile: 604 050 480 biuro@master-institute.pl, www.master-institute.pl       Normal 0 false 21 false false false PL X-NONE X-NONE
więcej
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Copyright © 2010 by Master Institute | All rights reserved ewipo.pl