STRONA GŁÓWNA KONFERENCJE I WARSZTATY SZKOLENIA DLA FIRM SZKOLENIA I KURSY KONTAKT
O firmie Współpraca Oferty Pracy KLIENCI FIRMY KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Bankowość Chemia Energetyka Farmacja Finanse Logistyka Ochrona środowiska Prawo Transport Zarządzanie
NASI PARTNERZY
 
ARCHIWUM WYDARZEŃ

szkolenie Toruń
07 marca 2018 - 08 marca 2018
  INFORMACJE ORGANIZACYJNE Rejestracja uczestników: 9:00   Nocleg dla uczestników na hasło MASTER INSTITUTE 179 zł brutto za pokój 1 os. ze śniadaniem, 219 zł brutto za pokój 2 osobowy ze śniadaniem. Oprócz przerwa kawowych i lunchu przewidziano w dniu 7 marca kolację. Przy rejestracji otrzymacie Państwo vouchery na podstawie których zostanie wydana kolacja. Dla uczestników szkolenia parking płatny dodatkowo 18 zł/brutto/miejsce/doba lub 2 zł brutto/miejsce/h   REJESTRACJA: 1590 PLN + VAT/osoba 1490 PLN + VAT/osoba – przy zgłoszeniu do 2 osób Zgłoszenia grupowe traktujemy indywidualnie, prosimy o kontakt w celu ustalenia ceny Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania miejsc   INFORMACJE I REJESTRACJA: MASTER INSTITUTE tel.: 22 243 90 03, mobile: 604 050 480 biuro@master-institute.pl , www.master-institute.pl

więcej
 
Zarządzanie ryzykiem płynności w świetle Bazylei III
21 lutego 2013 - 21 lutego 2013
  Zarządzanie ryzykiem płynności w świetle Bazylei III   warsztat   21 lutego 2013, Warszawa     1)      Podstawowe definicje a)      Kryzys płynności, kryzys grecki. Identyfikacja czynników i źródeł problemów z płynnością b)     Pomiar ryzyka płynności. Metoda luki i analiza przepływu środków Nadzorcze miary płynności Szacowanie podstawowej i uzupełniającej rezerwy płynności, szacowanie środków obcych stabilnych i niestabilnych oraz przekroczenia poziomu deklarowanych środków obcych stabilnych   2)      Zmiany w zakresie płynności a)      Miara płynności krótkoterminowej LCR (LiquidityCoverage Ratio) obliczanie aktywów płynnych zgodnie z LCR, szacowanie aktywów wysokiej płynności przy transakcjach repo i reverserepo obliczanie zapotrzebowania na aktywa płynne zgodnie z LCR. szacowanie odpływu środków netto w czasie trwania scenariusza stresowego podstawowe różnice pomiędzy LCR a miarą płynności krótkoterminowej obowiązującą banki zgodnie z Uchwałą 386/2008 KNF oraz ich implikacje dla banków.   b)     Miara płynności długoterminowej NSFR (Net StableFunding ratio) Składowe i obliczanie Implikacje dla banków, wyzwania związane z implementacją   3)      Zarządzanie ryzykiem płynności Narzędzia do monitorowania płynności zaproponowane przez Bazyleę III Częstotliwość i zakres raportowania Zarządzanie płynnością intra-day Stress testy oraz instrumenty zarządzania płynnością i ich przydatność w warunkach kryzysu Recovery and Resolution Plan (zasady i kształt) Rola nadzoru nad zarządzaniem ryzykiem płynności   4)      Institutional network (Bazylea III) lub institutional protection scheme (CRD IV/ CRR) w zrzeszeniach banków spółdzielczych . a)      Warunki utworzenia b)     Zasady funkcjonowania / wpływ na pozycję płynnościową. c)      Wpływ na polski sektor bankowy / wpływ na sektor bankowości spółdzielczej (zmiana gospodarkifinansowej zrzeszeń).   5)      Skutki zmian

więcej
 
Doradztwo inwestycyjne i ochrona klienta w wytycznych nadzorczych oraz projekcie MiFID II
29 stycznia 2013 - 29 stycznia 2013
  Doradztwo inwestycyjne i ochrona klienta w wytycznych nadzorczych oraz projekcie MiFID II warsztat 29 stycznia 2013r., Warszawa Informacje o szkoleniu W trakcie szkolenia dowiedzą się Państwo jakie zapisy zawiera propozycja nowelizacji dyrektywy MiFID (MiFID II) oraz kiedy mogą wejść w życie proponowane rozwiązania. Szczególna uwaga zostanie poświęcona, wynikającym z projektu MiFID II, nowym obowiązkom w zakresie ochrony inwestora oraz świadczenia usług inwestycyjnych. W kontekście wytycznych ESMA z lipca 2012 r. poruszona zostanie problematyka świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego. Uczestnicy dowiedzą się jak, i od kiedy stosować nowe wytyczne, a także jak identyfikować usługę doradztwa w oparciu o wcześniejsze wytyczne nadzorcze oraz stanowisko UKNF. Najważniejsze zagadnienia: ·          zmiany w zakresie ochrony inwestora zaproponowane w projekcie MiFID II ·          status projektu MiFID II ·          identyfikacja usługi doradztwa inwestycyjnego ·          zasady świadczenia usług doradztwa zgodnie z wytycznymi nadzorców (KNF, ESMA)

więcej
 
DYREKTYWY CDR IV, CRR (BAZYLEA III)
25 września 2012 - 26 września 2012
  DYREKTYWY CRD IV, CRR (BAZYLEA III) warsztat   25-26 września, Warszawa Golden Floor, Millennium       NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA:   ·          Informacje ogólne nt. zmian planowanych w ramach CRD IV i CRR ·          Nowe współczynniki wypłacalności oraz zmiany w definicji kapitału w Basel III w stosunku do obecnych regulacji ·          Nowe bufory kapitałowe ·          Uregulowania w zakresie adekwatności kapitałowej dla Instytucji ważnych systemowo (SIFI) ·          Dźwignia finansowa ·          Finansowanie specjalistyczne ·          Adekwatność kapitałowa przez pryzmat kapitału wewnętrznego ·          Ryzyko płynności – standardy płynności i współczynniki regulacyjne ·          Nowe podejście do tworzenia rezerw ·          Ryzyko kredytowe ·          Zachęty na rynku instrumentów pochodnych Aspekty prawne – zmiany w regulacjach

więcej
 
USTAWA O USŁUGACH PŁATNICZYCH, warsztat, Warszawa
20 czerwca 2012 - 20 czerwca 2012
    USTAWA O USŁUGACH PŁATNICZYCH  Problemy interpretacyjne i nowelizacja 20 czerwca 2012r., Warszawa Szanowni Państwo, Ustawa o usługach płatniczych, pomimo upływu pół roku od daty jej uchwalenia, nadal budzi wiele wątpliwości praktycznych. Podmioty, których działalności dotyczą postanowienia ustawy, w tym banki, mają czas na dostosowanie do ustawy do 24 października 2012 r. Okazją do wyjaśnienia istniejących wątpliwości będzie także planowana nowelizacja ustawy o usługach płatniczych, która wynika głownie z konieczności pełnego zaimplementowania do polskiego porządku prawnego postanowień tzw. drugiej dyrektywy o pieniądzu elektronicznym (dyrektywa 2009/110). Większość planowanych zmian jest związana z zagadnieniami dotyczącymi pieniądza elektronicznego, projekt nowelizacji zawiera jednak również propozycje, które wykraczają poza ten zakres, a być może powinny być także zmienione wątpliwe postanowienia obecnie obowiązującej ustawy. Najważniejsze problemy i wątpliwości pojawiające się na tle stosowania w praktyce ustawy  usługach płatniczych oraz istotne aspekty planowanej nowelizacji tej ustawy zostaną zaprezentowane i wyjaśnione na organizowanym warsztacie, dlatego zapraszamy do udziału w spotkaniu z ekspertami, którzy pomogą Państwu w zrozumieniu zawiłości związanych z usługami płatniczymi.   Zapraszamy Państwa do udziału Zespół programowy MASTER INSTITUTE   Warsztat poprowadzą: Patrycja Słoma, Naczelnik Wydziału Systemów i Usług Płatniczych,Departament Rozwoju Rynku Finansowego, Ministerstwo Finansów Krzysztof Korus, Kancelaria prawna DELEGE Michał Grabowski – autor pierwszego na rynku komentarza  do ustawy o usługach płatniczych (wydawnictwo C.H.Beck), ALIOR Doradztwo Prawne   Paweł Widawski – doradca Prezesa ZBP – zajmuje się tematyką ustawy o usługach płatniczych, reprezentuje ZBP na spotkaniach uzgodnieniowych np. z Min. Finansów w zakresie tej ustawy Związek Banków Polskich Arkadiusz Kawulski, Kancelaria Prawa Bankowego Adam Tochmański, Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego, Narodowy Bank Polski (oczekujemy na potwierdzenie)

więcej
 
RACHUNKOWOŚĆ KREATYWNA
27 lutego 2012 - 28 lutego 2012
„Rachunkowość kreatywna” WARSZTAT 27-28 lutego 2012 Warszawa, Golden Floor, Al. Jana Pawła II 27     Program Rachunkowość kreatywna – co to takiego? Cele rachunkowości kreatywnej. Rachunkowość kreatywna a polityka bilansowa i łamanie przepisów. Wiarygodność sprawozdań finansowych. Identyfikacja narzędzi polityki bilansowej. Źródła informacji o polityce rachunkowości. Ocena stosowanej polityki bilansowej: -        umorzenia składników majątku, -        wycena zapasów, -        aktualizacja należności, -        inwestycje, -        rezerwy, -        rozliczenia międzyokresowe, -        prezentacja wyników, -        sposób podziału zysku, -        rok obrotowy a wyniki. Granica pomiędzy polityką bilansową a łamaniem przepisów. Typowe narzędzia rachunkowości kreatywnej. Odpowiedzialność karna. Rachunkowość kreatywna na przykładach  

więcej
 
SKARGA PAULIAŃSKA, Warszawa, Golden Floor, Jana Pawła
24 lutego 2012 - 24 lutego 2012
  SKARGA PAULIAŃSKA JAKO SPOSÓB OCHRONY WIERZYCIELA PRZED NIEUCZCIWYMI DŁUŻNIKAMI     OPIS SZKOLENIA Przedmiot szkolenia: W ramach szkolenia omówiona zostanie problematyka skargi pauliańskiej, która pozwala wierzycielowi na żądanie uznania za bezskuteczne czynności podejmowanych przez nieuczciwych dłużników. W trakcie szkolenia wykorzystane zostanie szerokie doświadczenie kancelarii Woźniak Kocur w zakresie reprezentowania klientów w postępowaniach ze skargi pauliańskiej, zarówno po stronie powodów, jak i po stronie pozwanych. Cel szkolenia: Uczestnicy dowiedzą się, jak skutecznie prowadzić postępowania sądowe ze skargi pauliańskiej. W trakcie szkolenia zostanie zaprezentowane bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz praktyka sądowa w powyższym zakresie. Grupa docelowa: Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do dyrektorów i pracowników: ·         departamentów windykacji i restrukturyzacji, ·         departamentów prawnych, ·         departamentów finansowych, banków i innych instytucji finansowych oraz firm z innych branży, mających kłopoty z nieuczciwymi dłużnikami.

więcej
 
FINANSOWANIE DEWELOPERÓW W ŚWIETLE ZMIAN PRAWNYCH I WYDARZEŃ, konferencja, GOLDEN FLOOR, Warszawa
13 grudnia 2011 - 14 grudnia 2011
  FINANSOWANIE DEWELOPERÓW W ŚWIETLE OSTATNICH ZMIAN PRAWNYCH I WYDARZEŃ konferencja 13-14 grudnia 2011, Warszawa, Golden Floor   Patron merytoryczny: Fundacja na rzecz Kredytu Hipotecznego   Najważniejsze zagadnienia: ·          Rynek finansowania deweloperskiego – zachowania deweloperskie i statystyki ·          Ocena zdolności kredytowej deweloperów przez bank. Dostępność kredytów bankowych dla deweloperów. ·          Finansowanie deweloperów poprzez Project finance ·          Formy finansowania deweloperów w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego PPP między deweloperami a jednostkami samorządu ·          Nowe wymagania ustawy deweloperskiej ·          Oferta gwarancji ubezpieczeniowej na zwrot zaliczek na poczet nabycia mieszkania ·          Kształt nowej umowy deweloperskiej – praktyczne doświadczenia z zawieraniem umów deweloperskich nowego typu (umowa notarialna) ·          Prospekt informacyjny dewelopera - katalog obowiązkowych informacji udzielonych deweloperowi - krytyczne rubryki ·          Restrukturyzacja i nowe procedury przy upadłości deweloperskiej ·          Upadłość dewelopera, odzyskiwalność kredytu ·          Restrukturyzacja kredytów dla deweloperów mieszkaniowych ·          Windykacja kredytów dla deweloperów mieszkaniowych ·          Bankowa ocena prawdopodobieństwa odzyskania kredytu bankowego. Praktyka bankowa odzyskania udzielonego kredytu – przykład praktyczny   Prelegenci: Jacek Bielecki , Główny Ekspert, Polski Związek Firm Deweloperskich Katarzyna Bury , Dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa, Urząd Miasta Krakowa* Krzysztof Czerkas , członek zarządu, BRE Bank Hipoteczny Piotr Ciborek , Wicedyrektor Biura FInansowania Deweloperów Mieszkaniowych Banku Pekao S.A. Agnieszka Drewicz-Tułodziecka , Prezes Fundacji na rzecz Kredytu Hipotecznego Marcin Dubno , Dyrektor Departamentu Finansowania Nieruchomości, Bank Zachodni WBK S.A. Norbert Jaźwiński , Biuro Obsługi Inwestorów, Warszawa Kazimierz Kirejczyk , Prezes, Reas Paweł Kuglarz , Beiten, Burkhardt, P. Daszkowski Andrzej Rogowski , TU Europa Tadeusz Swat , Dyrektor Departamentu Rynku Mieszkaniowego, PKO BP* Sławomir Lisiecki , adwokat, Kancelaria Adwokacka Krzysztof Matela , Prezes Zarządu EGB Investments S.A., Przewodniczący Rady Polskiego Związku Windykacji Adam Śmigiera , radca prawny, Kancelaria    

więcej
 
REKOMENDACJA SII PO NOWELIZACJI, warsztat, Centrum Bankowo-Finansowe, Warszawa
04 października 2011 - 05 października 2011

więcej
 
NOWELIZACJA PRAWA BANKOWEGO W ZAKRESIE OUTSOURCINGU, warszawa, Golden Floor
22 września 2011 - 23 września 2011
  Banki i instytucje finansowe będą mogły łatwiej korzystać z usług firm outsourcingowych. Polski sektor bankowości, usług finansowych i ubezpieczeń ma szansę odważniej korzystać z outsourcingu. Przyjęte przez rząd zmiany przyczynią się do zwiększenia liczby kontraktów pomiędzy przedstawicielami obu branż oraz wzrostu efektywności i konkurencyjności polskich firm sektora bankowo – finansowego.   Projekt nowelizacji prawa bankowego w zakresie outsourcingu dotyczy między innymi rozszerzenia listy czynności z obszaru działalności bankowej, które można powierzyć zewnętrznemu dostawcy, a także istotnie ogranicza dotychczasowe wymogi w zakresie informowania czy uzyskiwania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na zawarcie umów outsourcingowych.   Przyjęta nowelizacja pozwoli w praktyce na skrócenie procesu zakupu usług od dostawców z Unii Europejskiej, świadczących usługi spoza Polski. Nie będzie już obowiązku przechodzenia przez proces formalnego zezwolenia KNF na zawarcie umowy, a zatem także przygotowywania obszernej dokumentacji na potrzeby wniosku Zapraszam Państwa do udziału w praktycznym warsztacie, udział w którym, pozwoli Państwu zdobyć wiedzę i zadać pytania naszym ekspertom.  

więcej
 
1 2
Copyright © 2010 by Master Institute | All rights reserved ewipo.pl