STRONA GŁÓWNA KONFERENCJE I WARSZTATY SZKOLENIA DLA FIRM SZKOLENIA I KURSY KONTAKT
O firmie Współpraca Oferty Pracy KLIENCI FIRMY KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Bankowość Chemia Energetyka Farmacja Finanse Logistyka Ochrona środowiska Prawo Transport Zarządzanie
NASI PARTNERZY
 

AUKCJE OZE W PRAKTYCE WARSZTATY KOMPUTEROWE
27 stycznia 2016 - 27 stycznia 2016

 

„Aukcje OZE w praktyce”
 
WARSZTATY KOMPUTEROWE
 
27 stycznia 2016r., Warszawa
MILLENNIUM PLAZA
 
Warsztaty pt. „Aukcje OZE w praktyce” mają na celu praktyczne przygotowanie podmiotów wytwarzających energię elektryczną z OZE do prawidłowego przystąpienia do pierwszej aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach OZE. Jak przygotować deklarację
o przystąpieniu do aukcji? Jak uniknąć błędów we wnioskach o wydanie zaświadczeń
o dopuszczeniu do udziału w aukcji? W jaki sposób w ofercie określić ilość planowanej
do sprzedaży energii? Na te i wiele innych nurtujących Państwa pytań odpowie
oraz przeprowadzi studium przypadku dla poszczególnych rodzajów instalacji OZE, ekspert
ds. systemów wsparcia CHP i OZE.
Podczas warsztatów zostaną także przybliżone zasady potwierdzania przez Prezesa URE ewentualnego spełnienia „efektu zachęty” dla projektów inwestycyjnych rozpoczynanych
po 1 lipca 2014 r. Według Wytycznych Komisji Europejskiej otrzymanie potwierdzenia „efektu zachęty” jest niezbędne, aby w przyszłości ubiegać się o jakąkolwiek pomoc powstałych instalacji w ramach wsparcia operacyjnego.
W ramach warsztatu otrzymacie Państwo:
§ możliwość przygotowania przykładowych deklaracji o przystąpieniu
do aukcji dla istniejących instalacji OZE;
§ możliwość przygotowania przykładowych wniosków o wydanie zaświadczenia
o dopuszczeniu do udziału w aukcji
m.in.:
-instalacji OZE – elektrowni fotowoltaicznej;
-instalacji OZE – elektrowni biogazowej/biomasowej;
-instalacji OZE – elektrowni wodnej;
§ możliwość przygotowania przykładowych ofert składanych przez uczestników aukcji;
§ możliwość przygotowania przykładowych formularzy opisu techniczno-ekonomicznego projektowanej inwestycji m.in.:
-jednostki kogeneracji (SSP), instalacji OZE wykorzystującej biogaz;
-instalacji OZE – elektrowni fotowoltaicznej;
§ możliwość pracy w grupach przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych;
§ możliwość wymiany dotychczasowych doświadczeń pomiędzy uczestnikami;
 
Z uwagi na charakter warsztatów przewidywana maksymalna liczba uczestników
wynosi 18 osób
.
 
Warsztat poprowadzi ekspert ds. systemów wsparcia OZE i CHP odpowiedzialny za system wsparcia energii wytwarzanej w kogeneracji, proces koncesjonowania i rejestr małych instalacji (Informacja szczegółowa na stronie www.master-institute.pl)
 
INFORMACJE I REJESTRACJA: tel: 22 188 10 71, mobile: 600 719 200
biuro@master-institute.pl, www.master-institute.pl
 
 
Szczegółowy program
 
„Aukcje OZE w praktyce”
 

9:30 -10:00 
Rejestracja Uczestników, poranna kawa
10:00 – 11:30
 
Aktualne otoczenie formalno-prawne
 
§ definicje, w tym warunki spełnienia wymagań definicji instalacji odnawialnego źródła energii;
§ zasady uzyskania potwierdzenia tzw. "efektu zachęty”;
- pojęcie efekt zachęty i jego zadania;
-  rozpoczęcie prac nad projektem a efekt zachęty;
- modernizacja źródła a konieczność potwierdzania efektu zachęty;
- świadectwa CHP i OZE a efekt zachęty – konsekwencje braku  potwierdzenia występowania efektu zachęty;
- aukcje OZE a badanie efektu zachęty;
Przygotowanie przykładowych formularzy opisu techniczno-ekonomicznego projektowanej inwestycji – zajęcia praktyczne
 
-jednostka kogeneracji (SSP), instalacja OZE wykorzystująca biogaz;
-instalacja OZE – elektrownia fotowoltaiczna;
 
11:30 – 11:40
Przerwa kawowa
11:40 – 13:00
 
Czas na aukcje – „nowe zasady gry
 
§ prekwalifikacja” - procedura oceny formalnej przygotowania
do wytwarzania energii;
§ przygotowanie przykładowych wniosków o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji m.in.:
-instalacji OZE – elektrowni fotowoltaicznej;
-instalacji OZE – elektrowni biogazowej/biomasowej;
-instalacji OZE – elektrowni wodnej;
§ warunki przystąpienia do aukcji;
§ aukcja – tryb i zasady przeprowadzenia, w tym aukcji uzupełniającej;
§ procedury „po” rozstrzygnięciu aukcji;
§ weryfikacja wygranych ofert;
13:00 – 14:00
Lunch
14:00 – 14:30
 
Czas na aukcje – aukcja próbna – „kto da mniej
 
14:30 – 16:00
 
Nowa ustawa OZE a istniejące instalacje – czas się przygotować

Przedstawienie wpływu nowych regulacji na istniejące źródła wytwórcze OZE, w tym:
§nowe warunki obowiązku zakupu energii elektrycznej;
§zmiany procedury uzyskania świadectwa pochodzenia;
§mechanizmy zapobiegające nadpodaży świadectw pochodzenia;
§zasad przejścia z systemu kwotowego („certyfikatów”)
do systemu „aukcyjnego”;
§przygotowanie przykładowych deklaracji o przystąpieniu
do aukcji dla istniejących instalacji OZE
16:00
Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów

 
INFORMACJE I REJESTRACJA: tel: 22 188 10 71, mobile: 600 719 200
biuro@master-institute.pl, www.master-institute.pl
 
 
 
 
 

PROGRAM REJESTRACJA
Copyright © 2010 by Master Institute | All rights reserved ewipo.pl