STRONA GŁÓWNA KONFERENCJE I WARSZTATY SZKOLENIA DLA FIRM SZKOLENIA I KURSY KONTAKT
O firmie Współpraca Oferty Pracy KLIENCI FIRMY KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Bankowość Chemia Energetyka Farmacja Finanse Logistyka Ochrona środowiska Prawo Transport Zarządzanie
NASI PARTNERZY
 

USTAWA o OZE - założenia nowelizacji
26 września 2017 - 26 września 2017

                                                  USTAWA O OZE – kolejne otwarcie – ostatnie nowelizacje

 

26 września 2017 r., Warszawa

Warsaw Trade Tower ul. Chłodna 51, XXXII piętro sala W1-W4

 

Najważniejsze zagadnienia:

 • Podstawy prawne
 • Założenia i zmiany w ujęciu podmiotowym – nowe definicje
 • Zmiany w zakresie dopuszczalnej pomocy publicznej  - istota wsparcia
 • Nowe zasady ustalania ceny sprzedaży w systemie aukcyjnym
 • Wyrównanie szans dla jednostek korzystających z pomocy i pozostałych do wygrania aukcji
 • Sprzedawca zobowiązany – co nowego 
 • Zmiany w zakresie systemów wsparcia – świadectwa, aukcje, prosument, FIT i FIP
 • Co nowego w systemie kar
 • Przepisy przejściowe  - dotychczasowe a nowe rozwiązania w tym dla zwycięzców aukcji

 

PROGRAM:

Najważniejsze zagadnienia:

 • Podstawy prawne – ustawa z dnia 14.08.2017 r.
 • Założenia i zmiany w ujęciu podmiotowym – nowe definicje
 • Zmiany w zakresie dopuszczalnej pomocy publicznej  - istota wsparcia
 • Nowe zasady ustalania ceny sprzedaży w systemie aukcyjnym
 • Wyrównanie szans dla jednostek korzystających z pomocy i pozostałych do wygrania aukcji
 • Sprzedawca zobowiązany – co nowego 
 • Zmiany w zakresie systemów wsparcia – świadectwa, aukcje, prosument, FIT i FIP
 • Co nowego w systemie kar
 • Przepisy przejściowe  - dotychczasowe a nowe rozwiązania w tym dla zwycięzców aukcji

 

PROGRAM:

8:30 -9:00 rejestracja uczestników, kawa powitalna

9:00 – 9:15:00 Podstawy prawne – ustawa z dnia 14.08.2017 r.

rozporządzenia i projekty rozporządzeń np. dotyczące biomasy

 

9:15 – 9:45 Założenia i zmiany w ujęciu podmiotowym – nowe definicje:

 1. Zmiany dotyczące paliw – nowe rodzaje biomasy i toryfikat
 2. Rezygnacja z definicji biomasy lokalnej i co dalej rodzaje biomasy przy wykorzystaniu których będzie można korzystać z systemów wsparcia.
 3. Zmiany dotyczące pojęcia instalacji OZE, dedykowanej instalacji OZE, hybrydowej instalacji OZE, małej i mikro instalacji OZE
 4. Definicja modernizacji – nowe uprawnienia dla źródeł istniejących

9:45 – 10:40 Zmiany w zakresie dopuszczalnej pomocy publicznej  - istota wsparcia:

a)      Nowe zasady obliczania uzyskanej pomocy publicznej

b)     Nowe zasady kumulacji pomocy publicznej – zakres oddziaływania pomocy inwestycyjnej

c)      Wyłączenia z obowiązku uwzględniania uzyskanej pomocy

d)     Zasady obliczania ceny skorygowanej w aukcji i po wygraniu aukcji

e)     Obowiązki wytwórców po obliczeniu ceny skorygowanej

f)       Pomoc inwestycyjna a FiT i FiP, w tym uzyskanie dodatkowej pomocy po przejściu do systemu FiT lub FiP

g)      Korygowanie ceny w systemie FiT i FiP

 

11:00 – 11:15 przerwa na kawę

10:40 – 13:15 Zmiany w zakresie systemów wsparcia:

 

                               a. Zmiany w zakresie świadectw pochodzenia

 

 • zakres zmian dotyczących sprzedawcy zobowiązanego
 • zmiany w zakresie korzystania z sutemu świadectw pochodzenia
 • nowy poziom opłaty zastępczej (nowela z 20.07.2017 r.)
 • nowe zasady obligatoryjnego umarzania świadectw – kiedy można uiścić opłatę i nie trzeba umarzać świadectw 
 1. Nowości w obszarze przedsiębiorstw przemysłowych
 2. Zmiany w systemie aukcyjnym:
 • nowości w obszarze prekwalifikacji
 • zmiany w zakresie deklaracji o przystąpieniu do aukcji dla podmiotów istniejących
 • nowość – 3-letni harmonogram sprzedaży energii z OZE
 • nowe zasady rozdzielności korzystania z poszczególnych rodzajów systemów wsparcia
 • modernizacja – a system aukcyjny – nowe podejście
 • nowości w obszarze przeprowadzania aukcji
 • zasady kwalifikacji i rodzaje koszyków aukcyjnych
 • nowe zasady rozstrzygania aukcji w tym nowy parametr rozstrzygania aukcji – parametr 80%
 • nowe zasady rozliczania stopnia wykorzystania mocy zainstalowanej w tym dla hybryd OZE
 • nowy zakres obowiązków wytwórcy po wygraniu aukcji
 • nowy zakres uprawnień organu regulacyjnego po wygraniu aukcji, w tym kontrole
 • zakres obowiązków informacyjnych po wygraniu aukcji
 • nowe zasady dotyczące obowiązku zakupu i rozliczania salda ujemnego po aukcji

13:15 – 14:00 lunch

14:00 15:30 Zmiany w zakresie systemów wsparcia – ciąg dalszy

 1. Nowe rodzaje wsparcia – stała cena:
 • kiedy FiT a kiedy FiP
 • zakres obowiązków podmiotu przechodzącego do nowego systemu
 • nowy system a dotychczasowe wsparcie
 • FiT i FiP dla nowych jednostek
 • opłata rezerwacyjna
 • FiT i FiP a obowiązki regulatora
 • sankcje w przypadku niewłaściwego złożenia wniosku
 • FiT i FiP a sprzedawca zobowiązany
 • FiT i FiP a uprawnienia Rady Ministrów
 • Poziom stałej ceny i okres obowiązywania stałej ceny
 1. NOWOŚĆ! Regulacje dotyczące sprzedaży instalacji OZE i zasady przenoszenia praw z aukcji

15:30 – 15:45 Co nowego w systemie kar

15:45 – 16:15 Przepisy przejściowe:

a)      dotychczasowe a nowe rozwiązania, w tym w odniesieniu do dotychczasowych zwycięzców aukcji

b)     określenie ilości i wartości energii do sprzedaży w 2017 r.

c)      sprzedaż energii po wybudowaniu instalacji a możliwość udziału w systemie aukcyjnym – nowe podejście

d)     przejście do systemu FiT lub FiP

e)     wyłączenia stosowania przepisów do aukcji w 2017 r.

f)       aukcja „papierowa”

 

 

 16:15 zakończenie warsztatów, wręczenie certyfikatów

 

 

INFORMACJE I REJESTRACJA:

 

tel.: 22 243 90 03, mobile: 604 050 480

biuro@master-institute.pl, www.master-institute.pl

 

 Copyright © 2010 by Master Institute | All rights reserved ewipo.pl