STRONA GŁÓWNA KONFERENCJE I WARSZTATY SZKOLENIA DLA FIRM SZKOLENIA I KURSY KONTAKT
O firmie Współpraca Oferty Pracy KLIENCI FIRMY KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Bankowość Chemia Energetyka Farmacja Finanse Logistyka Ochrona środowiska Prawo Transport Zarządzanie
NASI PARTNERZY
 

PRAWO WODNE
27 września 2018 - 27 września 2018
PRAWO WODNE
 
Nowe wyzwania w obszarze prawa wodnego dla przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych, przemysłowych, energetycznych i ciepłowniczycH

 

Opłaty za usługi wodne, pozwolenia wodnoprawne oraz procesy inwestycyjne w świetle aktualnych
i planowanych regulacjI

 

27 września 2018r., Katowice

VIENNA HOUSE EASY KATOWICE

ul. Sokolska 24

 

Rejestracja uczestników, kawa powitalna: 8:45

Rozpoczęcie szkolenia: 9:00

 

 

 

 

Opis i cel szkolenia

Dnia 7 czerwca 2018 r. do laski marszałkowskiej wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2638; dalej: „Projekt noweli”). Już pobieżna analiza Projektu noweli prowadzi do wniosku, że mamy do czynienia z aktem, który punktowo odnosi się do największych „niedoskonałości” aktualnych przepisów Prawa wodnego. Jak wskazano w uzasadnieniu Projektu, „stosowanie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, która weszła w życie 1 stycznia 2018 r., wykazało konieczność rozstrzygnięcia wątpliwości interpretacyjnych, w szczególności w zakresie wydawania zgód i przyrzeczeń wodnoprawnych oraz pozwoleń zintegrowanych, gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz stosowania nowego systemu opłat za usługi wodne”.

Wobec powyższego projekt ustawy zawiera rozwiązania prawne, których celem jest m.in. obniżenie rygorów formalnych związanych z postępowaniami administracyjnymi w zakresie udzielania zgód i przyrzeczeń wodnoprawnych. Jak przy tym wskazują projektodawcy, przedmiotowa nowela „ogranicza wymóg przedkładania danych lub dokumentów, które znajdują się już w posiadaniu organu, sprzyjając redukowaniu barier biurokratycznych oraz skracaniu postępowań administracyjnych prowadzonych w oparciu o proponowane przepisy”.

Mając na uwadze projektowane zmiany ustawy Prawo wodnego, a także pierwsze praktyczne doświadczenia związane z obowiązywaniem nowych przepisów, przygotowaliśmy dla Państwa unikatowe szkolenie dotyczące prawnych uwarunkowań gospodarowania wodami. Podczas szkolenia zostaną omówione zmiany struktury organizacyjnej organów administracji publicznej właściwych w sprawach gospodarowania wodami (w tym przede wszystkim zadania państwowej osoby prawnej w postaci Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie). Ponadto, celem szkolenia jest także odniesienie się do kwestii związanych z opłatami za usługi wodne. Nie można również pomijać faktu, że nowe przepisy nakładają na właścicieli ujęć wody, obowiązek rewizji ujęć wody poprzez przeprowadzenie analizy ryzyka ujęć wody.

Uczestnicy szkolenia otrzymają dostęp do usystematyzowanego przeglądu przepisów, opatrzonych eksperckim komentarzem, a także będą mieli okazję omówić case study dotyczące konkretnych wniosków taryfowych, opłat za usługi wodne, czy też pozwoleń wodnoprawnych.

 

 

INFORMACJE I REJESTRACJA:
MASTER INSTITUTE
tel: 22 243 90 03, mobile: 604 050 480
biuro@master-institute.pl
, www.master-institute.plCopyright © 2010 by Master Institute | All rights reserved ewipo.pl