STRONA GŁÓWNA KONFERENCJE I WARSZTATY SZKOLENIA DLA FIRM SZKOLENIA I KURSY KONTAKT
O firmie Współpraca Oferty Pracy KLIENCI FIRMY KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Bankowość Chemia Energetyka Farmacja Finanse Logistyka Ochrona środowiska Prawo Transport Zarządzanie
NASI PARTNERZY
 

Rekompensaty dla sektorów i podsektorów energochłonnych – praktyczne aspekty przygotowania wniosku
09 marca 2021 - 09 marca 2021

 

Rekompensaty dla sektorów i podsektorów energochłonnych
– praktyczne aspekty przygotowania wniosku

 

 

9 marca 2021r.

szkolenie on-line

 


PROGRAM:

 

9:30 – rejestracja on-line

9:30 – 10:45 Podstawy prawne, podmioty uprawnione, tryb postępowania

 • cel wprowadzenia ustawy;
 • podstawy prawne i definicje legalne;
 • zakres przedmiotowy ustawy;
 • zakres podmiotowy ustawy - podmioty uprawnione;
 • organ właściwy w zakresie przyznawania rekompensat oraz tryb postępowania.

 

10:45 – 11:45 1) Zasady działania mechanizmu rekompensat:

  • Prowadzenie działalności w sektorze energochłonnym
  • Produkcja główna, działalność pomocnicza, produkty uboczne i odpady
  • Okresy referencyjnej produkcji i referencyjnego zużycia energii elektrycznej
 1. Jak oblicza się wysokość rekompensat?
  • Kategorie produktów wytwarzanych w instalacjach
  • Wzory do kalkulacji rekompensat
  • Mechanizm zwiększenia zdolności produkcyjnej
  • Zmniejszenie poziomu produkcji instalacji
  • Zużycie, a zakup energii elektrycznej
  • Energia elektryczna ze źródeł bezemisyjnych
  • Mechanizm retencji pomocy
 2. Budżet mechanizmu rekompensat:
  • Terminowa cena uprawnień
  • Limit środków finansowych na przyznanie rekompensat
  • Zasady podziału środków pomiędzy wnioskodawców

 

11:45 – 12:00 przerwa

 

 

12:00 – 13:15 Wypełnianie wniosku oraz załączników:

  • Formularze wniosku – najważniejsze informacje w zakresie wypełniania i składania wniosku
  • Tytuł prawny do instalacji oraz pozwolenia środowiskowe
  • Szczegółowe omówienie przesłanek przyznania pomocy
  • Dokumentacja formalna niezbędna do złożenia wniosku
 1. Przygotowanie metodyki zbierania danych oraz proces kompletowania dokumentacji w praktyce:
  • Profil działalności, technologia produkcji i informacje ogólne
  • Wyznaczenie granic instalacji i poszczególnych ciągów technologicznych

                                               i.     Powiązania i różnice pomiędzy systemem rekompensat i systemem ETS

                                             ii.     Opis procesów produkcyjnych w instalacji

                                            iii.     Schemat instalacji

                                            iv.     Wyznaczenie okresu referencyjnego

 

13:15 – 14:00 przerwa na lunch

 

14:00 – 15:00 Wypełnianie wniosku oraz załączników ciąg dalszy:

 

 

  • Określenie poziomów związanych z produkcją w ramach sektorów uprawnionych

                                               i.     Produkty zaliczane do sektorów lub podsektorów energochłonnych oraz pozostała produkcja

                                             ii.     Ustalenie wskaźników efektywności (ze szczególnym uwzględnieniem zamienności paliw)

                                            iii.     Kategorie i źródła danych niezbędnych do wykazania wartości wskazanych we wniosku

  • Określenie poziomów związanych ze zużyciem energii elektrycznej w ramach sektorów uprawnionych

                                               i.     Opis systemu zasilania – metody przypisania zużycia energii elektrycznej do instalacji

                                             ii.     Metody przypisania zużycia energii elektrycznej do produktów – pomiary, wskaźniki i proporcje

                                            iii.     Energia elektryczna ze źródeł non-ETS

                                            iv.     Kategorie i źródła danych niezbędnych do wykazania wartości wskazanych we wniosku

  • Wykazywanie zwiększonej zdolności produkcyjnej oraz niezbędna dokumentacja

                                               i.     Przesłanki wykazania zwiększonej zdolności

                                             ii.     Kategorie i źródła danych niezbędnych do wykazania wartości wskazanych we wniosku

15:00 – 15:30 Obowiązki podmiotu otrzymującego rekompensaty i zwrot pomocy

Zmiana Wytycznych ETS – co zmieni się w systemie od 2021 r.

Sesja pytań i dyskusja

 

 

 

INFORMACJE I REJESTRACJA:

 

MASTER INSTITUTE
tel: 22 243 90 03, mobile: 604 050 480
biuro@master-institute.pl, www.master-institute.pl