STRONA GŁÓWNA KONFERENCJE I WARSZTATY SZKOLENIA DLA FIRM SZKOLENIA I KURSY KONTAKT
O firmie Współpraca Oferty Pracy KLIENCI FIRMY KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Bankowość Chemia Energetyka Farmacja Finanse Logistyka Ochrona środowiska Prawo Transport Zarządzanie
NASI PARTNERZY
 

TARYFA DLA DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ
16 marca 2021 - 16 marca 2021

 

Taryfa dla dystrybucji energii elektrycznej (DEE) – jak opracować aby osiągnąć najkorzystniejszą rentowność prowadzenia działalności związanej ze sprzedażą energii elektrycznej n

Implikacje nowelizacji Ustawy Prawo – energetyczne
(w procedowaniu) w zakresie regulacji, w tym konieczności przedkładania Prezesowi URE taryf do zatwierdzenia.

SALDO KONTA REGULACYJNEGO

 

16 marca 2021r.

 

 

8.30 - 9.00  rejestracja uczestników, kawa powitalna.

9.00 - 10.30

 

·       Podstawy prawne oraz obszar regulacji:  ustawa - Prawo energetyczne oraz rozporządzenie ws kalkulacji taryf dla energii elektrycznej.

·       Omówienie zmian rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2020 r, poz. 2053).

·       Procedowana  nowelizacja ustawy - Prawo energetyczne w szczególności
w zakresie uzyskania statusu  zamkniętego systemu dystrybucyjnego (ZOM). Implikacje uzyskania decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dot. ZOM pod kątem dalszej regulacji, w szczególności pod kątem konieczności przedkładania Prezesowi URE taryf do zatwierdzenia. 

 

10.30-10.45 Przerwa kawowa.

10.45-13.00

·       Praktyczne aspekty prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia nowej taryfy energii elektrycznej, tj. zakres wniosku, procedury i terminy obowiązujące w trakcie postępowania administracyjnego, sporządzanie odpowiedzi na wezwania organu regulacyjnego.

·       Zakres prowadzonej działalności w zakresie ee i jej wpływ na kształt taryfy.

·       Struktura cen i stawek opłat zawartych w taryfie ee.

·       Konstrukcja taryfy ee:

*    Podział odbiorców na grupy

*    Planowanie wielkości technicznych dla I roku stosowania taryfy

*    Planowanie kosztów uzasadnionych (koszty stałe, koszty zmienne).

*    Zasady ustalania zaliczki na saldo konta regulacyjnego dla taryf obowiązujących w 2021 roku.

·       Zwrot z zaangażowanego kapitału – metody jego kalkulacji i sposoby jego ujęcia w taryfie celem zapewnienia rentowności prowadzenia działalności gospodarczej związanej z dystrybucją energii elektrycznej

·       Różnica bilansowa i jej uzasadniony poziom

 

13.00 -13.45  Lunch

13.45 -16.00

·       Tranzyty energii

·       Koszty zakupu usług przesyłowych lub dystrybucyjnych

·       Opłaty za przyłączenie i inne opłaty

·       Uzasadniony poziom przychodu planowany  do kalkulacji

·       Analiza skutków dla odbiorców

·       Skutki taryfowe regulacji jakościowej

·       Plan rozwoju przedsiębiorstwa energetycznego i jego wpływ na kalkulację taryfy oraz weryfikację danych. 

 

16.00 -16.30

·       Praktyczne aspekty postępowań taryfowych (pułapki zastawiane przez regulatora)

·       Arkusze kalkulacyjne – załączniki do wniosku taryfowego (OSD i OSDn).

 

16.30 zakończenie szkolenia.

 

INFORMACJE I REJESTRACJA:

MASTER INSTITUTE
tel: 22 243 90 03, mobile: 604 050 480
biuro@master-institute.pl, www.master-institute.plCopyright © 2010 by Master Institute | All rights reserved ewipo.pl