STRONA GŁÓWNA KONFERENCJE I WARSZTATY SZKOLENIA DLA FIRM SZKOLENIA I KURSY KONTAKT
O firmie Współpraca Oferty Pracy KLIENCI FIRMY KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Bankowość Chemia Energetyka Farmacja Finanse Logistyka Ochrona środowiska Prawo Transport Zarządzanie
NASI PARTNERZY
 

NOWELIZACJA PRAWA ENERGETYCZNEGO
08 kwietnia 2021 - 08 kwietnia 2021

Duża nowelizacja prawa energetycznego

- kierunki przyjmowanych zmian

-energia elektryczna

8 kwietnia 2021r. szkolenie on-line 

Prowadzący: dr Zdzisław Muras, ekspert prawa energetycznego

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw jest już w sejmie - druk 808

http://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=RPL&Id=RM-10-99-20

 

PROGRAM:

 1. 9:00-9:30 Podstawy prawne:
 1. Ustawy:
  • Prawo energetyczne - uPe,
  • Projekt noweli uPe z 08.01.2021 r.,
  • Ustawa z 17.12.2020 r. o wsparciu morskich farm wiatrowych (MFW) – zakres zamian w uPe,
  • Dalsze przygotowywane lub konieczne nowelizacje uPe wynikające
   z regulacji europejskich.
 1. Rozporządzenia – kierunki zamian:
  • systemowe,
  • taryfowe,
  • „pomiarowe” – konieczność przygotowania i wprowadzenia,
  • w sprawie wprowadzania ograniczeń dostaw energii elektrycznej.
 1. Kierunki zmian  uPe – dyrektywy pakietu zimowego - sygnalizacja.
  • Dyrektywa rynkowa 2019/944 i Rozporządzenie 2019/943 – założenia wpływające na dalszy kształt uPe.
  • Nowe uprawnienia odbiorcy a zakres obowiązków przedsiębiorstw energetycznych,
  • Redysponowanie jednostkami OZE,
  • Usługi elastyczności – co to jest? - regulacje europejskie a prawo krajowe.
 1. 9:30-10:00 Nowości w zakresie rozpoczynania i wykonywania działalności:

A.      Odbiorca końcowy, uczestnik rynku, OIRE, magazyn energii - zmiany w zakresie podmiotowym – najistotniejsze nowe definicje;

 1. Zmiany w zakresie udzielania koncesji,

C.      Nowe podejście do zasad ustanawiania zabezpieczenia majątkowego,

D.     Zmiany w zakresie opłat koncesyjnych,

E.      Zmiany w zakresie ograniczenia lub cofnięcia koncesji,

 1. Zmiana zakresu obowiązków informacyjnych z art. 28 uPe.

3.      10:00-11:00 Zmiany dotyczące uczestników rynku energii:

 

 1. Operatorzy systemów elektroenergetycznych:
 • Nowe regulacje w obszarze przełączania do sieci i kierunki dalszych zmian warunków przyłączenia i umów przyłączeniowych, w tym wynikające
  z ustawy o MFW;
 • Nowości w obszarze sporządzenia ekspertyzy wpływu urządzeń, instalacji lub sieci na system elektroenergetyczny,
 • Nowe obowiązki w obszarze zmiany sprzedawcy,
 • Rekuperacja - obowiązek odbioru energii z  „hamowania pojazdów”,
 • Nowości w zakresie działania/obowiązków operatorów,
 • Zmiany w zakresie IRiESP/D,
 • Nowy zakres uprawnień OSP do sprzedaży „nadwyżek energii”,
 • Zmiany zadań i funkcji OSP i OSD  w tym OSDn w związku z utworzeniem centralnej informacji o rynku energii,
 • Obowiązkowa wymian „liczników” - harmonogram,
 • Zmiany w obszarze planowania rozwoju,
 • Zamknięte systemy dystrybucyjne – kryteria wyznaczenia.

 

 1. 11:00-11:15 Przerwa
 2. 11:15-13:15 Zmiany dotyczące uczestników rynku energii c.d:

 

 1. Podstawowe założenia funkcjonowania nowego systemu pomiarowego:
 • Operator informacji rynku energii – kierunki regulacji,
 • Centralny system informacji o rynku energii – najistotniejsze założenia.

 

 1. Sprzedawca i POBH oraz Odbiorca – nowe zadania i uprawnienia:
  • ochrona regulacyjna odbiorcy – nowe obowiązki publicznoprawne przedsiębiorstw energetycznych – uprawnienia odbiorców,
  • zakaz zawierania umów poza lokalem przedsiębiorstwa,
  • obowiązki sprzedawcy w centralnym systemie informacji o rynku energii, 
  • POBH a centralny system informacji o rynku energii,
  • zdalne liczniki na żądanie odbiorcy,
  • liczniki przedpłatowe na żądanie odbiorcy,
  • nowości w obszarze zamiany sprzedawcy,
  • uprawnienie do uzyskanie wynagrodzenia za wprowadzenie ograniczeń,
  • podstawowe umowy na rynku energii elektrycznej - kierunki zmian,
  • zmiany dotyczące funkcjonowania Koordynatora ds. negocjacji – pozaadministracyjne i pozasądowe rozwiązywanie sporów.

6.      13:15-14:00 Przerwa

 1. 14:00-14:45 Zmiany dotyczące uczestników rynku energii c.d:

8.      14:45-16:00 Pozostałe zmiany i przepisy przejściowe:

 1. Zmiany i wyłączenia w obszarze taryfowania.
 2. Zmiany w zakresie komisji kwalifikacyjnych,
 3. Zmiany w obszarze kar pieniężnych i sankcji karnych,
 4. Przepisy dostosowawcze i przejściowe – od kiedy zmiany na rynku.

       INFORMACJE TECHNICZNE:

Po rejestracji otrzymają Państwo szczegółowe wymagania techniczne dot. połączenia z platformą szkoleniową. Szkolenie odbywa się w czasie rzeczywistym z możliwością zadawania pytań na czacie lub za pośrednictwem mikrofonu. Nie jest nagrywane i udostępniane.

Po szkoleniu przekazujemy prezentację w wersji elektronicznej, certyfikat listownie. Proponowane przeglądarki: Google Chrome, Safari 9, Opera, Mozilla Firefox, Microsoft Edge

 

INFORMACJA O TRENERZE:

     Zdzisław Muras – dr nauk prawnych, radca prawny, wieloletni pracownik URE doświadczony wykładowca. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym dziewiętnastu książek i opracowań zwartych, licznych glos do orzeczeń Sądu Najwyższego i artykułów z zakresu postępowania karnego, prawa wykroczeń, administracyjnego, gospodarczego oraz prawa energetycznego (związanych z energetyką odnawialną, efektywnością energetyczną, kogeneracją, koncesjonowaniem, czy rynkiem paliw ciekłych oraz statusem odbiorców przemysłowych). Jest redaktorem i współautorem m.in. komentarza do Prawa energetycznego (2016) i Komentarza do dyrektywy 2009/28/WE – Dyrektywa OZE (2018), oraz autorem podręczników Podstawy prawa (2020) i Encyklopedyczny zarys prawa. Prawo dla ekonomistów (2005).

 

INFORMACJE I REJESTRACJA:

MASTER INSTITUTE
tel: 22 243 90 03, mobile: 604 050 480
ajaniga@master-institute.pl, www.master-institute.pl

 Copyright © 2010 by Master Institute | All rights reserved ewipo.pl