STRONA GŁÓWNA KONFERENCJE I WARSZTATY SZKOLENIA DLA FIRM SZKOLENIA I KURSY KONTAKT
O firmie Współpraca Oferty Pracy KLIENCI FIRMY KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Bankowość Chemia Energetyka Farmacja Finanse Logistyka Ochrona środowiska Prawo Transport Zarządzanie
NASI PARTNERZY
 

Nowelizacja ustawy o CHP – jaki system wsparcia wybrać po wprowadzeniu zmian - premia kogeneracyjna, czy premia gwarantowana?
21 maja 2021 - 21 maja 2021

 

 

 

 

 

Nowelizacja ustawy o CHP – jaki system wsparcia wybrać po wprowadzeniu zmian - premia kogeneracyjna, czy premia gwarantowana?


21 maja 2021r.
szkolenie on-line

 

 

PROGRAM SZKOLENIA Inwestujemy w kogenerację

 

8:30 -9:00 

Rejestracja Uczestników, poranna kawa

9:00– 11:00

 

Ogólne zasady nowych systemów wsparcia

 

 • nowe definicje, w szczególności pojęcie mocy zainstalowanej elektrycznej i decyzji inwestycyjnej;
 • zakres podmiotowy – kto może skorzystać z nowych systemów wsparcia;
 • podstawowe zasady wsparcia – wsparcie dla jednostek nowych
  i zmodernizowanych;
 • maksymalny okres wsparcia;
 • ograniczenie możliwości łączenia wsparcia;
 • ograniczenie nadwsparcia- zasady uwzględniania pomocy inwestycyjnej;

11:00 - 11:20

 

Efekt zachęty – podstawowy krok inwestora przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w zakresie kogeneracji

§ kto powinien wystąpić z wnioskiem o potwierdzenie efektu zachęty;

§ termin na złożenie wniosku;

§ kryteria warunkujące spełnienie efektu zachęty;

§ rola Prezesa URE w zakresie potwierdzania efektu zachęty;

11:20 – 13:00

 

Aukcje CHP po nowelizacji ustawy o CHP

 

 • prekwalifikacja jednostek - warunki przystąpienia do aukcji;
 • aukcja – tryb i zasady przeprowadzenia;
 • weryfikacja wygranych ofert;
 • obowiązki i uprawnienia podmiotu po wygraniu aukcji;
 • budżet aukcji CHP w 2021 r.;
 • wartości referencyjne (maksymalne ceny) obowiązujące w 2021 r.;
 • Jak przygotować się do aukcji CHP 2021 po nowelizacji ustawy
  o CHP – czyli jak uniknąć błędów podczas przygotowania i złożenia oferty w ramach aukcji na premię kogeneracyjną

 

13:00 – 13:45

Przerwa obiadowa

13:45 – 15:00

 

System wsparcia w formie premii gwarantowanej

 

 • procedura dopuszczenia do systemu;
 • wypłata premii;
 • obowiązki wytwórcy energii po uzyskaniu dopuszczenia;
 • jednostkowe wysokości premii gwarantowanej w 2020 r. i 2021 r.;

Wsparcie dla jednostek kogeneracji o mocy od 50MW
po nowelizacji ustawy o CHP

 • procedura dopuszczenia do systemu premii gwarantowanej indywidualnej;
 • wypłata premii;
 • procedura dopuszczenia do systemu premii kogeneracyjnej indywidualnej;
 • zasady przeprowadzenia i rozstrzygnięcia naboru;
 • wypłata premii po rozstrzygnięciu naboru;
 • jednostkowe wysokości maksymalnej premii kogeneracyjnej indywidualnej w 2021 r.;

15:00-15:30

Obowiązki wytwórców energii i uprawnienia kontrolne Prezesa URE

Kary pieniężne

15:30-16:00

Czas na „dużą” nowelizację ustawy o CHP – przedstawienie rekomendowanych zmian

16:00

Zakończenie seminarium i wręczenie certyfikatów

 

 

INFORMACJE I REJESTRACJA:

MASTER INSTITUTE

tel.: 22 243 90 03, mobile: 604 050 480

biuro@master-institute.pl, www.master-institute.pl