STRONA GŁÓWNA KONFERENCJE I WARSZTATY SZKOLENIA DLA FIRM SZKOLENIA I KURSY KONTAKT
O firmie Współpraca Oferty Pracy KLIENCI FIRMY KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Bankowość Chemia Energetyka Farmacja Finanse Logistyka Ochrona środowiska Prawo Transport Zarządzanie
NASI PARTNERZY
 

Taryfa dla ciepła - ujęcie kompleksowe na zmieniającym się rynku ciepła
25 maja 2021 - 21 maja 2021

 

Taryfa dla ciepła - ujęcie kompleksowe na zmieniającym się rynku ciepła

25 maja 2021r.

szkolenie on-line

 

 PROGRAM:

 

8.30 - 9.00  rejestracja uczestników, kawa powitalna.

9.00 - 10.30

 

 • Podstawy prawne oraz obszar regulacji:  ustawa - Prawo energetyczne, rozporządzenie taryfowe oraz Informacje Prezesa URE.
 • Szczegółowa interpretacja wytycznych  Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dla przedsiębiorców wnioskujących o zatwierdzenie taryfy dla ciepła.
 • Organ regulacyjny i jego funkcja w procesie zatwierdzania taryfy dla ciepła.
 • Warianty zakończenia postępowania administracyjnego.
 • Praktyczne aspekty prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia nowej taryfy, tj. zakres wniosku, procedury i terminy obowiązujące w trakcie postępowania administracyjnego, sporządzanie odpowiedzi na wezwania organu regulacyjnego.
 • Ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji oraz ustawa o OZE - implikacje dla przedsiębiorstw ciepłowniczych.
 • Rynek mocy i jego wpływ na sektor ciepłowniczy.

 

10.30-10.45 Przerwa kawowa.

10.45-13.00

 • Zakres prowadzonej działalności związanej z zaopatrzeniem w ciepło i jej wpływ na kształt taryfy dla ciepła.
 • Struktura cen i stawek opłat zawartych w taryfie dla ciepła.
 • Konstrukcja taryfy dla ciepła:
 • Podział odbiorców na grupy.
 • Planowanie wielkości technicznych dla I roku stosowania taryfy dla ciepła.
 • Planowanie kosztów uzasadnionych (koszty stałe, koszty zmienne, koszty modernizacji i rozwoju, koszty zakupu dodatkowych uprawnień do emisji CO2).
 • Analiza arkusza kalkulacyjnego załączonego do wytycznych  Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dla przedsiębiorców wnioskujących o zatwierdzenie taryfy dla ciepła.

 

13.00 -13.45  Lunch

13.45 -16.00

 • Zwrot z zaangażowanego kapitału – metody jego kalkulacji i sposoby jego ujęcia w taryfie celem zapewnienia rentowności prowadzenia działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło:
 • Zaangażowany kapitał (środki trwale netto) stanowiący podstawę wynagrodzenia – WRA.
 • Średnioważony koszt kapitału - WACC.
 • Przykład obliczeniowy.
 • Kalkulacja cen i stawek opłat.
 • Metoda kosztowa kalkulacji.
 • Kalkulacja ceny ciepła metodą wskaźnikową dla źródeł ciepła, w których ciepło jest wytwarzane w jednostkach kogeneracji (sposób uproszczony).
 • Kalkulacja opłaty dotyczącej ustawy o efektywności energetycznej.

 

16.00 zakończenie szkolenia, wręczenie certyfikatów.

 

 

INFORMACJE I REJESTRACJA
MASTER INSTITUTE
tel: 22 243 90 03, mobile: 604 050 480
biuro@master-institute.pl, www.master-institute.pl

 

 Copyright © 2010 by Master Institute | All rights reserved ewipo.pl