STRONA GŁÓWNA KONFERENCJE I WARSZTATY SZKOLENIA DLA FIRM SZKOLENIA I KURSY KONTAKT
O firmie Współpraca Oferty Pracy KLIENCI FIRMY KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Bankowość Chemia Energetyka Farmacja Finanse Logistyka Ochrona środowiska Prawo Transport Zarządzanie
NASI PARTNERZY
 

TARYFA DLA DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ
11 maja 2021 - 11 maja 2021

 

Taryfa dla dystrybucji energii elektrycznej (DEE) i cennik energii elektrycznej (OEE) – jak opracować aby osiągnąć najkorzystniejszą rentowność prowadzenia działalności związanej ze sprzedażą energii elektrycznej na trudnym rynku spotęgowanym epidemią COVID

 

11 maja 2021r.

szkolenie on-line

 

Szkolenie dotyczy konstrukcji cennika ee (działalność w zakresie obrotu energii elektrycznej) zatwierdzanego przez zarząd spółki  oraz taryfy  dystrybucyjnej  zatwierdzanej przez Prezesa URE - czyli całokształtu  działalności energii elektrycznej prowadzonej przez przedsiębiorstwa energetyczne zintegrowane pionowo, które nie podlegają zasadzie unbundling`u w prawie energetycznym.

 

PROGRAM:

 

8.30 - 9.00  rejestracja uczestników, kawa powitalna.

9.00 - 10.30

 

 • Podstawy prawne oraz obszar regulacji:  ustawa - Prawo energetyczne oraz rozporządzenie ws kalkulacji taryf dla energii elektrycznej (dotyczy cennika ee i taryfy ee)
 • Projektowane zmiany rozporządzenia taryfowego dla energii elektrycznej
 • Zawartość cennika energii elektrycznej (podział na grupy, zasady rozliczeń za energię elektryczną, bonifikaty)
 • Znaczenie szacowania wolumenu ee planowanego do sprzedaży w okresie stosowania cennika
 • Koszty (własne i przeniesione) w kalkulacji cennika
 • Koszty zakupu obowiązkowych praw majątkowych jako element kalkulacji cennika energii elektrycznej
 • Zysk jednostkowy w kalkulacji cennika w celu zapewnienia rentowności działalności związanej z obrotem energią elektryczną

 

10.30-10.45 Przerwa kawowa.

10.45-13.00

 • Praktyczne aspekty prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia nowej taryfy energii elektrycznej, tj. zakres wniosku, procedury i terminy obowiązujące w trakcie postępowania administracyjnego, sporządzanie odpowiedzi na wezwania organu regulacyjnego.
 • Zakres prowadzonej działalności w zakresie ee i jej wpływ na kształt taryfy.
 • Struktura cen i stawek opłat zawartych w taryfie ee.
 • Konstrukcja taryfy ee:
 • Podział odbiorców na grupy
 • Planowanie wielkości technicznych dla I roku stosowania taryfy
 • Planowanie kosztów uzasadnionych (koszty stałe, koszty zmienne).
 • Zwrot z zaangażowanego kapitału – metody jego kalkulacji i sposoby jego ujęcia w taryfie celem zapewnienia rentowności prowadzenia działalności gospodarczej związanej z dystrybucją energii elektrycznej
 • Różnica bilansowa i jej uzasadniony poziom

 

 

13.00 -13.45  Lunch

13.45 -16.00

 • Tranzyty energii
 • Koszty zakupu usług przesyłowych lub dystrybucyjnych
 • Opłaty za przyłączenie i inne opłaty
 • Uzasadniony poziom przychodu planowany  do kalkulacji
 • Analiza skutków dla odbiorców
 • Skutki taryfowe regulacji jakościowej
 • Plan rozwoju przedsiębiorstwa energetycznego i jego wpływ na kalkulację taryfy oraz weryfikację danych. 

 

16.00 -16.30

 • Praktyczne aspekty postępowań taryfowych (pułapki zastawiane przez regulatora)
 • Arkusze kalkulacyjne – załączniki do wniosku taryfowego (OSD i OSDn).

 

16.30 zakończenie szkolenia.

 

 

INFORMACJE I REJESTRACJA:

MASTER INSTITUTE
tel: 22 243 90 03, mobile: 604 050 480
biuro@master-institute.pl, www.master-institute.pl

 

 Copyright © 2010 by Master Institute | All rights reserved ewipo.pl