STRONA GŁÓWNA KONFERENCJE I WARSZTATY SZKOLENIA DLA FIRM SZKOLENIA I KURSY KONTAKT
O firmie Współpraca Oferty Pracy KLIENCI FIRMY KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Bankowość Chemia Energetyka Farmacja Finanse Logistyka Ochrona środowiska Prawo Transport Zarządzanie
NASI PARTNERZY
 

ZMIANY ZASAD FUNKCJONOWANIA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ 2022
27 stycznia 2022 - 27 stycznia 2022

 

Zmiany zasad funkcjonowania rynku energii elektrycznej w 2022

- kolejna duża nowela prawa energetycznego

 

27 stycznia 2022r.

Szkolenie prowadzi: dr Zdzisław Muras, ekspert prawa energetycznego, radca prawny


 

 1. 9:00-9:20 Podstawy prawne:
 1. Ustawy:
  • Prawo energetyczne - uPe,
  • Projekt noweli uPe z 30.04.2021 r.,
  • Nowela ustawy OZE - druk sejmowy 1382,
  • Zakres stosowania rozporządzenia UE 2019/943.

 

 1. 9:20-10:00 Nowości w zakresie rozpoczynania i wykonywania działalności:

A.      Agregator a niezależny agregator,

B.      Magazyn energii a magazyn energii elektrycznej;

C.      Instalacja zarzadzania popytałem i odpowiedź odbioru,

D.     Odbiorca aktywny i obywatelska społeczność energetyczna,

E.      Prosument zbiorowy i prosument wirtualny oraz reprezentant prosumentów,

F.      Umowa z ceną dynamiczną,

G.      Linia bezpośrednia a sieć,

H.     Usługa elastyczności,

I.        Zmiany w obszarze bilansowania – sygnalizacja kierunku zmian,

J.        Zmiany w zakresie rozstrzygania sporów – zakres ingerencji w umowy,

K.      Zmiany w obszarze monitorowania działalności przedsiębiorstw przez regulatora,

 1. Porównywarka ofert,
 2. Nowości w zakresie koordynatora ds. negocjacji,

3.      10:00-11:00 Zmiany dotyczące uczestników rynku energii:

 1. Operatorzy systemów elektroenergetycznych:
 • Nowe regulacje w obszarze przyłączania do sieci wytwórców energii;
 • Zmiany w obszarze budowy linii bezpośredniej,
 • Nowości w zakresie obowiązków OSE, w tym usługi niezależne od częstotliwości oraz usługi elastyczności,
 • Nowości w zakresie pełnego unbundlingu operatorów – rozdział służb oraz odrębny znak towarowy,
 • Prawo do redysponowania jednostkami wytwórczymi OZE, 
 • Wytyczne PURE co do kierunków rozwoju sieci,
 • Zmiany w zakresie IRiESP/D,
 • OSP – podmiot odpowiedzialny za sporządzenie oceny wystarczalności zasobów,
 • Zmiany w obszarze planowania rozwoju,
 • Zakaz posiadania magazynów przez operatora i wyjątki od tego zakazu.

 

 1. 11:00-11:15 Przerwa
 2. 11:15-13:15 Zmiany dotyczące uczestników rynku energii c.d:

 

 1. Nowi uczestnicy runku energii:
 • Obywatelskie społeczności energetyczne,
 • Odbiorca aktywny,
 • Agregator, agregacja, rejestr agregatorów i usługi agregacji,
 • Piaskownice regulacyjne – zakresu uprawnienia do działania na rynku z wyłączeniem prawa energetycznego.

 

 1. Sprzedawca i Odbiorca – nowe zadania i uprawnienia:
  • nowości w zakresie wypowiadania umów terminowych,
  • nowości w zakresie zmiany sprzedawcy,
  • świadczenie usług agregacji – założenia prawne,
  • zmiany w obszarze umów,
  • zakres obowiązku sprzedaży na podstawie umowy z ceną dynamiczną,
  • najistotniejsze zmiany w obszarze obowiązków sprzedawców, w tym nowe obowiązki informacyjne,
  • zmiany w obszarze wstrzymania dostaw energii.

6.      13:15-14:00 Przerwa

 1. 14:00-15:30 Zmiany dotyczące uczestników rynku energii c.d:

8.      14:45-16:00 Pozostałe zmiany i przepisy przejściowe:

 1. Zmiany i wyłączenia w obszarze taryfowania.
 2. Zmiany w obszarze kar pieniężnych i sankcji karnych,
 3. Przepisy przejściowe – od kiedy zmiany na rynku.

    

      Zdzisław Muras – dr nauk prawnych, radca prawny, wieloletni pracownik URE doświadczony wykładowca akademicki i MBA. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym dwudziestu dwóch książek i opracowań zwartych, licznych glos do orzeczeń Sądu Najwyższego i artykułów z zakresu postępowania karnego, prawa: wykroczeń, administracyjnego, gospodarczego, europejskiego oraz prawa energetycznego i ustawy odnawialnych źródłach energii - związanych z energetyką odnawialną, efektywnością energetyczną, kogeneracją, koncesjonowaniem, czy rynkiem paliw ciekłych oraz statusem odbiorców przemysłowych. Jest redaktorem i współautorem m.in. komentarza do Prawa energetycznego (2016) i Komentarza do dyrektywy 2009/28/WE – Dyrektywa OZE (2018), oraz autorem podręczników Podstawy prawa (2020) i Encyklopedyczny zarys prawa. Prawo dla ekonomistów (2005).

 

INFORMACJE I REJESTRACJA:

MASTER INSTITUTE
tel: 22 243 90 03, mobile: 604 050 480
biuro@master-institute.pl, www.master-institute.pl

 Copyright © 2010 by Master Institute | All rights reserved ewipo.pl