STRONA GŁÓWNA KONFERENCJE I WARSZTATY SZKOLENIA DLA FIRM SZKOLENIA I KURSY KONTAKT
O firmie Współpraca Oferty Pracy KLIENCI FIRMY KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Bankowość Chemia Energetyka Farmacja Finanse Logistyka Ochrona środowiska Prawo Transport Zarządzanie
NASI PARTNERZY
 

PROJEKTY FOTOWOLTAICZNE - inwestycje, mechanizmy wsparcia i sposoby finansowania
26 stycznia 2022 - 26 stycznia 2022

Projekty fotowoltaiczne - rodzaje inwestycji oraz mechanizmy wsparcia
i sposoby finansowania

 

 

29 marca 2022 r.

szkolenie on-line

 

 

 

Szkolenie dedykowane jest inwestorom chcącym budować instalacje fotowoltaiczne i szukającym optymalnego modelu biznesowego dla ich budowy W ramach szkolenia przedstawiona zostanie perspektywa wytwórcy oraz odbiorcy energii elektrycznej chcącego zostać wytwórcą energii z fotowoltaiki. Dlatego szczegółowo omówiony zostanie proces przygotowania i realizacji inwestycji dla instalacji tzw. off-site czyli przyłączonych do sieci elektroenergetycznej OSD jak i instalacji on-site czyli znajdujących się w miejscu lokalizacji odbiorcy. W ramach szkolenia zostaną omówione również modele biznesowe sprzedaży energii wytworzonej w instalacji. Uczestnicy szkolenia poznają także proces inwestycyjny dla różnych typów instalacji PV oraz możliwości pozyskania wsparcia i finansowania dla tego typu instalacji.

 

 

8.45 - 9.00  logowanie uczestników.

9.00 - 10.30

 

WYTWARZANIE ENERGII W INSTALACJI FOTOWOLTIACZNEJ – MODELE WYTWARZANIA ENERGII Z FOTOWOLTAIKI

 

  • Prosument, Wytwórca, Autoproducent
  • W lokalizacji odbiorcy (on-site), poza lokalizacją odbiorcy (off-site)
  • Regulacje prawne - różnice w ramach poszczególnych modeli

 

10.30-10.45 Przerwa

10.45-13.00

SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z INSTALCJI FOTOWOLTAICZNEJ

  • Modele biznesowe sprzedaż energii z instalacji PV (on-site/off-site)
  • Umowy cPPA
  • Mechanizmy wsparcia instalacji PV

 

13.00 -13.30  Przerwa

13.30 -15.15

PROCES INWESTYCYJNY BUDOWY INSTALACJI PV  ORAZ JEJ EKSPLOATACJA

 

  • Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego:

- Omówienie podstawowych wymagań prawnych związanych z budową instalacji PV (wymagania lokalizacyjne dla instalacji, plan zagospodarowania przestrzennego);

- Omówienie decyzji administracyjnych niezbędnych do zrealizowania inwestycji;

- Współpraca z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego – czy zawsze jest potrzeba uzyskania warunków przyłączenia?;

- Omówienie różnic w procesie inwestycyjnym budowy instalacji w zależności od jej mocy;

- Koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej;

- Oddanie instalacji do eksploatacji.

  • Eksploatacja instalacji fotowoltaicznej

- Omówienie niezbędnych aspektów eksploatacji instalacji fotowoltaicznych;

- Serwis i monitorowanie pracy instalacji PV.

15:15 – 16:00

FINANSOWANIE I RENTOWNOŚĆ INWESTYCJI W INSTALACJE PV

  • Czynniki wpływające na rentowności inwestycji w instalacje PV;
  • Możliwości finansowania inwestycji w  instalacje PV.

 

16.00 zakończenie szkolenia.

 

 

 

 

INFORMACJE I REJESTRACJA:

MASTER INSTITUTE

Anna Janiga

tel.: 22 243 90 03, mobile: 604 050 480

biuro@master-institute.pl, www.master-institute.pl

 

 Copyright © 2010 by Master Institute | All rights reserved ewipo.pl