STRONA GŁÓWNA KONFERENCJE I WARSZTATY SZKOLENIA DLA FIRM SZKOLENIA I KURSY KONTAKT
O firmie Współpraca Oferty Pracy KLIENCI FIRMY KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Bankowość Chemia Energetyka Farmacja Finanse Logistyka Ochrona środowiska Prawo Transport Zarządzanie
NASI PARTNERZY
 

PRAWO PRACY 2011 warsztat w Sopocie
14 września 2011 - 16 września 2011

 

W 2011 r. można się spodziewać kilku znaczących zmian w przepisach prawa pracy. Jedną ze zmian, które na pewno wejdą w życie, jest wydłużenie urlopów dla młodych rodziców.
Już od 1 stycznia 2012 r. kobieta, która urodzi jedno dziecko, będzie mogła skorzystać z dodatkowych 4 tygodni urlopu macierzyńskiego (obecnie są to 2 tygodnie). W razie urodzenia co najmniej bliźniaków wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego wyniesie 6 tygodni (obecnie 3 tygodnie). Urlop ojcowski od 2012 r. będzie wynosił 2 tygodnie (obecnie jest to jeden tydzień). Młody ojciec będzie mógł skorzystać z tego urlopu w ciągu roku od urodzenia dziecka.

W 2011 r. zmienią się również przepisy dotyczące wydawania świadectw pracy i przeprowadzania badań lekarskich. Firmy nie będą już musiały każdorazowo wydawać tych świadectw, jeśli zawierają z tym samym pracownikiem kolejne umowy w krótkich odstępach czasu. Pracodawca nie będzie również musiał kierować pracownika na wstępne badanie lekarskie, jeśli zatrudni go ponownie w ciągu 30 dni od rozwiązania umowy o pracę.

Do Sejmu może również trafić wkrótce przygotowany przez resort pracy projekt działu VI kodeksu pracy, który na nowo ureguluje przepisy o czasie pracy. Przewiduje on m.in. wprowadzenie zasady, zgodnie z którą pracodawca będzie mógł wypłacać pracownikowi dodatkowe wynagrodzenie za pracę w sobotę, zamiast obowiązkowo oddawać mu dzień wolny w innym terminie. Nowy rozdział VI ma również zmienić przepisy o dobie pracowniczej, tak by rozpoczęcie pracy w danym dniu wcześniej niż w poprzedniej nie oznaczało pracy w godzinach nadliczbowych – takie rozwiązanie obowiązuje już na podstawie ustawy antykryzysowej.

W kodeksie pracy mogą znaleźć się również zmiany, nad którymi pracują obecnie związki zawodowe (ich propozycje mają ułatwić walkę z pracodawcami, którzy nie wypłacają pensji) oraz komisja Przyjazne Państwo (chodzi o zmiany w zasadach udzielania urlopów na żądanie).
 

PARTNERZY KONFERENCJI

PARTNER PRAWNY
 


Copyright © 2010 by Master Institute | All rights reserved ewipo.pl